Werkgevers terughoudend met hoger salaris voor IT'ers

29 oktober 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Alle hype rond het tekort aan IT’ers ten spijt, zien IT’ers in loondienst hun schaarste nog niet vertaald in een dikkere portemonnee. Onderzoek van Berenschot en AG Connect onder ruim 2.700 IT’ers in ons land laat zien dat de salarissen gemiddeld zijn gestegen met 1,7%. Dat is weliswaar meer dan in voorgaande jaren – de afgelopen twee jaar was het 1,3% en 1,2% – maar het is ook slechts marginaal meer dan bij andere beroepsgroepen en nauwelijks meer dan de inflatie. 

De onderzoekers stellen dat de financiële crisis nog vers in het geheugen ligt bij werkgevers, die daarom waken voor voorbarige salarisstijgingen. “Het lijkt erop dat werk- en opdrachtgevers geleerd hebben van de vorige crisis, toen het binnen de kortste keren ‘the sky is the limit’ was”, vertelt Ester Schop, redacteur bij AG Connect. “Er wordt nog steeds met de handrem aangetrokken gereden.”

Met een gemiddelde salarisstijging van 1,7% (dit getal is exclusief IT’ers die promotie maakten) zijn IT-professionals er qua koopkracht dus niet of nauwelijks op vooruit gegaan. Dit geldt niet alleen voor het salaris maar ook voor de secundaire arbeidsvoorwaarden: 79% van de ondervraagden gaf aan dat de arbeidsvoorwaarden in het afgelopen jaar gelijk zijn gebleven aan het jaar daarvoor. Slechts 14% is er wel op vooruitgegaan.

Inkomen afgelopen jaar / Arbeidsmarktpositie

De stagnatie of zelfs terugval van de koopkracht is zichtbaar binnen de hele arbeidsmarkt, stelt Hans van der Spek, arbeidsmarktspecialist bij Berenschot: “Uit onderzoek dat wij onlangs gedaan hebben met Elsevier onder 250 functies, zie je het economisch herstel ook niet terug in de loonontwikkeling.” Ook hij heeft het idee dat werkgevers hun lessen hebben getrokken uit de crisis. “Ze zijn geen gekke Henkie en rijden nog steeds met de handrem erop.” 

Voor IT’ers die zich volledig willen richten op het binnenhalen van een hoger salaris heeft Van der Spek een even helder als simpel advies: “Wie écht meer wil gaan verdienen, moet wisselen van baan. Zo’n 15% van de IT’ers die deelnamen aan de enquete wist het salaris op te krikken door een functiewijziging of promotie door een overstap.” 

Het is de vraag hoelang werkgevers überhaupt nog wegkomen met hun zuinigheid. Opgestuwd door de alomtegenwoordige digitalisering van het bedrijfsleven, lijkt de schaarste aan IT’ers voorlopig alleen maar erger te worden. Veel bedrijven zien zich in de uitvoering van hun IT-activiteiten nu al beperkt door een gebrek aan talent. 

Op zoek naar ander werk

De oplopende tekorten zijn maar al te zichtbaar in de aantallen IT’ers die worden benaderd door headhunters. 78% is het afgelopen jaar benaderd, meestal via LinkedIn. 40% daarvan wordt maandelijks benaderd door een recruiter of headhunter, 22% wekelijks en 4% zelfs dagelijks. In het laatste geval gaat het vooral om data scientists en softwareontwikkelaars.

Groeiende onvrede

Een andere reden dat werkgevers niet eeuwig de hand op de knip kunnen houden is de groeiende onvrede rondom de uitblijvende loonexplosie. Ruim een derde van de IT’ers denkt dat hij of zij minder dan marktconform verdient en slechts 10% denkt bovengemiddeld te verdienen. Niet verrassend dan ook dat niet minder dan driekwart van de IT-professionals openstaat voor een nieuwe baan, mocht er een mooie kans voorbijkomen.

Marktconforme beloning?

In lijn hiermee, blijkt geld de voornaamste drijfveer om te vertrekken – 63% van de IT’ers noemt dit als een ‘exit-factor’. Ter vergelijking: de sfeer van het bedrijf wordt door 48% van de IT-professionals aangewezen en mobiliteit slechts door 29%. Dit komt niet als een verrassing – al jaren constateert Berenschot in zijn jaarlijkse salarisenquête dat de hoogte van het loon onder IT’ers een grotere rol speelt dat bij andere beroepsgroepen. 

De onderzoekers zien ook dat de verschillen in arbeidsvoorwaarden en de tevredenheid van IT’ers significant variëren per regio. Zo wordt met name in de regio Groot-Amsterdam diep in de buidel getast om IT’ers te werven en aan boord te houden. Gemiddeld verdienen softwareontwikkelaars in de hoofdstad bijvoorbeeld 23% meer dan in de rest van Nederland. Dergelijke verschillen hebben hun weerslag op de mate waarin IT’ers bereid zijn naar en andere werkgever te verhuizen.