Vier nieuwe consultants gestart bij Morgens

16 oktober 2019 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Morgens heeft vier nieuwe professionals verwelkomd in de afgelopen periode: Jaleesa Goedhoop, Mathijs Caelers, Nadine de Vries en Philip Stein.

Voorafgaande aan haar professionele loopbaan studeerde Jaleesa Goedhoop psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, met als specialisatie klinische psychologie. Verder heeft de jonge professional een achtergrond in het zorgdomein, alwaar ze zich bezighield met arbeidsbemiddeling. 

In haar laatste functie als adviseur zorgverzekeraars en zorg gerelateerde overheden (bij GrowWork Gezondheidszorg), was Goedhoop verantwoordelijk voor het adviseren van opdrachtgevers op het gebied van onder andere capaciteitsproblemen en kwaliteitsverbetering. De focus lag hierbij op zorgverzekeraars en zorgoverheden, zoals bijvoorbeeld het CIZ en VGZ. Ze introduceerde bijvoorbeeld structurele evaluatiegesprekken binnen de organisatie van een grote zorgverzekeraar, die zijn gewenste resultaten hierdoor sneller wist te bereiken en zijn wervingsproces kon versoepelen. 

Morgens is verheugd over de kwaliteiten die Goedhoop meebrengt, daarbij wijzend op haar “oprechte interesse in de mens”, het “vermogen snel verbindingen te leggen” haar “sterke luistervaardigheden” en haar “praktische aanpak”. Zelf hecht de jonge adviseur veel waarde aan zaken als groei en ontwikkeling. Goedhoop: “Niet alleen voor jezelf, maar vooral samen. Wat kan er efficiënter, maar ook leuker? Hetzelfde pad blijven bewandelen, kan veilig en prettig voelen. Het gaat dus ook over het lef hebben om te reflecteren en hier vervolgens naar te durven handelen.”

Vier nieuwe consultants gestart bij Morgens

Mathijs Caelers heeft een bestuurskundige achtergrond. Door zijn ervaringen als adviseur dienstverlening bij twee gemeenten, raakte hij gefascineerd door het snijvlak van mens en inhoud in organisaties. Gevraagd naar waarom hij voor Morgens heeft gekozen, geeft Caelers aan: “Ik ken Morgens als een organisatie die écht op zoek gaat naar het menselijke perspectief. Dat spreekt me ontzettend aan.”

Morgens waardeert vooral het “enthousiasme en de grensoverschrijdende blik” van Caelers, die bovendien een “sterk analytisch vermogen” meebrengt. Met deze eigenschappen zal Caelers opdrachtgevers van Morgens gaan helpen met hun verandervraagstukken. Daarbij zal hij zich vooral zal richten op de ervaringen van klanten met producten en diensten (i.e. de ‘customer journey’). Caelers wijst in dat kader op het belang van het menselijk aspect in verandertrajecten en dan vooral de medewerkers van een organisatie. Hij geeft een voorbeeld uit zijn eigen praktijkervaring: “Tijdens een verandertraject om een gemeenschappelijke dienstverleningsambitie naar medewerkers toe te brengen, merkte ik hoeveel kracht er los kan komen door simpelweg aan te sluiten bij de energie die al bij medewerkers aanwezig is.”

Nadine de Vries heeft in het Amsterdam UMC (locatie AMC) klinische ervaring opgedaan als fertiliteitsarts. Eerder had ze een bachelor in Biomedische wetenschappen afgerond aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en studeerde ze daar vervolgens af in Geneeskunde. In haar werk als fertiliteitsarts merkte De Vries dat ze veel energie kreeg van het kunnen bijdragen aan het verbeteren van het werkproces.

De Vries hecht veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling en samenwerking en inspireert graag andere mensen om het beste uit zichzelf te halen. Volgens haar zijn dat elementen die het werkplezier en de productiviteit van professionals ten goede komen. Ze geeft een voorbeeld uit haar eigen praktijkervaring als fertiliteitsarts, waar ze onder andere verantwoordelijk was voor de incidentenbespreking op de polikliniek: “Daarbij heb ik ondervonden hoe waardevol het is om met verschillende medewerkers, knelpunten te onderkennen en hiervoor oplossingen te bedenken. En als kers op de taart de zichtbare verbetering van het werkproces en daarmee tevens het groepsgevoel.”

Philip Stein gaat zich bij Morgens toeleggen op veranderopgaven op het vlak van projectmanagement en organisatieontwikkeling (teamontwikkeling, innovatie, strategieontwikkeling, procesverbetering, Lean). Voorafgaande aan zijn start studeerde hij af in Arbeids- & Organisatiepsychologie en Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Stein deed ervaring op als LDE management trainee en werkte in verschillende rollen binnen de TU Delft en Universiteit Leiden. Verder rondde hij een onderzoeksstage af bij TNO, waar hij onderzoek deed naar sociale innovatie. Ook heeft hij ervaring opgedaan als moderator en dagvoorzitter.

De young professional hecht in zijn werk veel waarde aan samenwerking, volgens Stein een belangrijke “voorwaarde voor duurzame prestaties” en iets dat hij als management trainee ook in de praktijk ervaarde. Bij TU Delft bijvoorbeeld droeg hij als aanjager en coördinator van een pilotprogramma bij aan de duurzame samenwerking tussen verschillende teams en wist hij bovendien het netwerk te versterken.

Gevestigd in Leiden en met 40+ professionals in dienst, begeleidt Morgens organisaties, medewerkers en teams bij organisatietransitie, met een focus op het vergroten van wendbaarheid en continu verbeteren.