André van de Kasteele: Bostec helpt de zorg vooruit

23 september 2019 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bostec is meer en meer zichtbaar binnen de zorgsector. Naast bij opdrachtgevers uit de mobiliteitssector en industrie, past het bedrijf zijn expertise op het gebied van procesoptimalisatie steeds vaker toe in de gezondheidszorg. André van de Kasteele sloot zich in 2018 aan bij Bostec en geeft sinds deze zomer leiding aan de zorgtak. Consultancy.nl sprak met de Managing Consultant over zijn start bij het bedrijf, wat Bostec de zorg te bieden heeft en de ambities voor de komende jaren: “Mijn ambitie is dat Bostec binnen drie jaar een belangrijke bijdrage levert om elke dag de zorg een beetje slimmer en efficiënter te maken, met een verhoogde kwaliteit van leven voor mensen met een zorgbehoefte.”

Om uitdagingen zit de Nederlandse gezondheidszorg de komende jaren niet verlegen. Vergrijzing, een toenemende vraag naar zorg, uit de pan rijzende kosten en chronische personeelstekorten – het is voor zorginstellingen vrijwel onmogelijk op eigen houtje alle ontwikkelingen het hoofd te bieden. Bostec ondersteunt partijen uit de zorg bij dergelijke uitdagingen, door zijn sector-overstijgende kennis in te zetten om zorgprocessen te optimaliseren, informatievoorziening- en uitwisseling te verbeteren en zorgketens in te richten. 

“We hebben bij Bostec heel veel kennis in huis van logistieke stromen”, begint André van de Kasteele. “Daar maakten we al uitgebreid gebruik van binnen de mobiliteit en industrie, maar er gebeurde binnen de zorg nog te weinig mee. Daar gaan we nu dus mee aan de slag.” 

Van buiten naar binnen

Toen Van de Kasteele een klein jaar geleden bij Bostec kwam, bracht hij ruim acht jaar aan ervaring met de zorgsector met zich mee. Hij maakte de overstap vanuit KPN, waar hij in 1998 zijn carrière aftrapte en zich vanaf 2011 richtte op de zorg: “Ik werd toen als manager verantwoordelijk voor een team projectmanagers dat projecten uitvoerde voor zorgklanten – zowel op het gebied van cure als care: van ziekenhuizen tot ggz-instellingen en jeugdzorg tot verzorgingstehuizen. Terwijl ik voor vele zorgpartijen werkte was dit altijd van buitenaf, als leverancier. Dat is bij Bostec wel anders, dan werk je er middenin.” 

Andre van de Kasteele, Managing Consultant bij Bostec

Direct na zijn start kreeg hij de vuurdoop: hij kon op interim-basis aan de slag als Manager IT Operations bij Gelre Ziekenhuizen te Apeldoorn. “Dat was meteen een opdracht middenin de zorg”, aldus Van de Kasteele. “Je denkt de sector helemaal te kennen, maar vanaf die kant van de tafel is het toch weer heel anders. Dat is uitdagend, maar ook erg leuk en leerzaam. Met alle ervaring die ik in mijn loopbaan al heb opgedaan kan ik gelukkig snel schakelen. Natuurlijk is de zorg uniek, maar er zijn ook veel belangrijke paralellen met andere bedrijfstakken.”

Patiënt centraal

Hiermee stipt Van de Kasteele een belangrijk element van Bostecs visie op procesoptimalisatie aan: “De uitdagingen waar bedrijven mee kampen ontstijgen vaak de branche waarin ze actief zijn”, stelt hij. “Net zoals binnen een luchthaven of fabriek zijn er binnen een ziekenhuis talloze logistieke stromen. Het klinkt wellicht wat klinisch, maar uiteindelijk is een cliënt/patiënttraject ook een logistieke beweging, met alles eromheen: behandelingen, medicatie, capaciteitsplanning en ga zo maar door. Juist door dit proces op zo’n abstracte manier te analyseren kun je het zo optimaliseren dat de cliënt/patiënt centraal komt te staan.”

Hier ziet Van de Kasteele nog meer dan genoeg ruimte voor verbetering: “Er liggen overal nog mogelijkheden. We bekijken elk vraagstuk vanuit de cliënt/patiënt: je wilt de patiënt zoveel mogelijk waarde bieden en tegelijkertijd het behandeltraject zo soepel mogelijk laten verlopen. Daarbij is het vandaag de dag onvermijdelijk dat je verder kijkt dan alleen één afdeling: je moet de hele keten in ogenschouw nemen.”

Samenwerking in de keten

Dit raakt wel direct aan een belangrijk verschil tussen de zorg en andere branches: als je – bijvoorbeeld – een productieproces wilt optimaliseren, blijf je grotendeels binnen de muren van één organisatie, terwijl ketensamenwerking alleen mogelijk is als vele verschillende zorgpartijen overeenstemming bereiken. “De analyse is geen probleem, die kun je in de zorg ook zo doen”, legt Van de Kasteele uit. “Het probleem dat je daarin identificeert zit misschien alleen niet in jouw directe beïnvloedingssfeer, maar elders in de keten. Dan moet je die partijen bij elkaar brengen. Daar ligt de grootste uitdaging.” 

“Op het moment dat we mogelijkheden tot verbetering ziet, kan dat zomaar betekenen dat een andere zorgverlener elders in de keten de negatieve financiële gevolgen daarvan gaat voelen”, vervolgt hij. “Als je bijvoorbeeld mogelijke gezondheidsproblemen preventief of eerder in de keten weet af te vangen of te behandelen, resulteert dat in minder inspanningen en dus kosten verderop in de keten.” 

“Om de zorg in Nederland – die ons nu al meer dan €100 miljard per jaar kost – betaalbaar te houden, zijn echt structurele veranderingen over de hele zorgketen nodig.”

Bovendien maakt het huidige zorgvergoedingsstelsel in Nederland het nog lastiger: “Omdat daarin hoofdzakelijk behandelingen worden vergoed, is de incentive om te voorkomen dat patiënten/cliënten zorg nodig hebben vrij laag. Om de zorg in Nederland – die ons nu al meer dan €100 miljard per jaar kost – betaalbaar te houden, zijn echt structurele veranderingen over de hele zorgketen nodig in de wijze van zorgverlening: van preventie tot behandeling.”

Pragmatische oplossingen

Nu Van de Kasteele bijna een jaar actief is voor Bostec kan hij tevreden terugkijken op zijn keuze om zich bij het bedrijf aan te sluiten: “Bostec is een hele mooie organisatie. We zijn niet zo groot maar beschikken over heel veel expertise. Het is een behoorlijk platte organisatie waardoor je heel goed kunt profiteren van elkaars kennis en kunde. Arjan Fluks, directeur, is net zo benaderbaar als ieder ander en er is ook veel ruimte om te ondernemen – dat wordt overigens aangemoedigd binnen de hele VINCI-groep en Vinci Energies NL, waar Bostec een onderdeel van is.”

In zijn eerste jaar groeide Van de Kasteele door naar de rol van Managing Consultant. In die hoedanigheid geeft hij sinds juli leiding aan het Zorgteam. In zijn nieuwe rol ligt de focus vooral op het ontwikkelen van heldere en pragmatisch oplossingen voor de uitdagingen waarmee zorginstellingen te maken hebben. “Daar gaan we voor”, aldus Van de Kasteele. 

Zorg goed en betaalbaar houden

Over zijn ambities voor Bostecs zorgtak is de nieuwe Managing Consultant helder. “Ik wil samen met mijn team een belangrijke bijdrage leveren om de zorg goed en betaalbaar te maken”, geeft hij aan. “Omdat Bostec, samen met zusterbedrijf Axians, niet alleen de processen goed kent, maar ook goede oplossingen kan aandragen én implementeren. Ons doel in de digitale transitie is om inzicht, efficiëntie, betrokkenheid, kwaliteit van leven en dienstverlening te verhogen. Er zijn maar weinig partijen die deze combinatie in een one stop shop-model kunnen bieden.” 

Op deze manier wil Bostec de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen in de vele ontwikkelingen, die zich voltrekken binnen de Nederlandse gezondheidszorg. “We hebben al een hele goede naam binnen mobiliteit (luchthavens). Ook in de industriebranche kennen ze ons steeds beter, en ons streven is om straks ook in de zorg tot de gevestigde orde te behoren. Ik wil dat Bostec binnen drie jaar een begrip is in de zorg”, besluit Van de Kasteele.