IntegrationPeople sluit deals met Focus Orange en InnerVoice

09 september 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd

IntegrationPeople is in rap tempo zijn postfusie integratie dienstenportfolio aan het uitbreiden, door middel van nieuwe partnerships. Een week nadat het bureau een deal heeft gesloten met Hibou, heeft IntegrationPeople nu ook partnerships met Focus Orange en Innervoice aangekondigd.

Het tot een goed einde brengen van een overname of fusie-integratie is doorgaans geen eenvoudige taak. Volgens een schatting van McKinsey & Company
 levert tussen de 40% en 70% van de post fusie-integraties niet (alle) vooraf gewenste resultaten op. IntegrationPeople is van mening dat het werken aan integratietrajecten verschilt van andere grote programma’s – te denken valt aan de context, dynamiek, de gevolgen voor human capital en overige complexiteiten, die ontstaan doordat twee manieren van werken en culturen ineens worden samengevoegd. In lijn met hun visie, is het bureau volledig toegespitst op het begeleiden van postfusie- en carve-out integraties.

Om zijn dienstverlening verder te verbreden, gaat IntegrationPeople geregeld samenwerkingsverbanden met andere specialistische spelers aan. Door de gesloten deal met Hibou
, die eind augustus werd aangekondigd, voegde het bureau social listening software toe aan zijn portfolio, waardoor de consultants van het adviesbureau nu beter het sentiment onder medewerkers kunnen begrijpen en er op kunnen inspelen.

IntegrationPeople sluit deals met Focus Orange en InnerVoice

De samenwerking met InnerVoice is van een soortgelijk kaliber. InnerVoice is een onderzoeksbureau geleid door Anne Branger dat organisaties voorziet van medewerkerscommunities, waar werknemers hun ideeën en gedachtes kunnen spuien. De medewerkers kunnen in gesprek gaan met een professionele community manager en met elkaar. Door vervolgens te analyseren wat er binnen de medewerkerscommunities gebeurt, kunnen inzichten worden opgedaan ten behoeve van de integratieteams.

Positief verandertraject

Harold de Bruijn, Partner bij IntegrationPeople, legt uit: “Het actief gebruikmaken van een breed uitgezette medewerkerscommunity zal enorm helpen om de integratie te versnellen, het vertrouwen in de strategie en de integratie te vergroten en de betrokkenheid van medewerkers te verbeteren. De aanwezige kennis, knowhow en ideeën bij de medewerkers worden daarmee op een eenvoudige wijze ontsloten. Op die manier draagt de medewerkerscommunity bij aan een positief verandertraject en een succesvolle en duurzame integratie of afsplitsing.”

De krachtenbundeling met Focus Orange is gecentreerd rondom een specifiek maar belangrijk element van integratietrajecten: arbeidsvoorwaarden. Wanneer twee bedrijven fuseren, is een van de belangrijkste taken het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden (salaris, pensioen, enzovoorts). Focus Orange is gespecialiseerd in human capital advies, en adviseert bedrijven over het ontwikkelen van een nieuwe set aan arbeidsvoorwaarden of bijvoorbeeld over hoeveel een dergelijke harmonisering zal kosten. “Met onze dienstverlening kunnen bedrijven snel een integraal en feitelijk onmisbaar beeld verkrijgen van de wederzijdse arbeidsvoorwaarden en hun kosten. Dit zodat via harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden deze in lijn kunnen worden gebracht met de integratiedoelstellingen. Niet alleen qua kosten, maar ook qua medewerkersbetrokkenheid”, licht Ronald Doornbos, partner van Focus Orange, toe. 

De Bruijn over de toegevoegde expertise: “Deze dienstverlening is voor ons van grote toegevoegde waarde. Het snel in beeld kunnen brengen van de gevolgen van een grootschalige arbeidsvoorwaardenharmonisatie en deze in lijn brengen met de integratiedoelen werkt positief uit op het integratieresultaat.”