IntegrationPeople verdiept human capital diensten met Hibou

27 augustus 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd

IntegrationPeople, een bureau gespecialiseerd in postfusie-integratiediensten, is een samenwerking aangegaan met Hibou, een leverancier van social listening-software. 

Nadat een bedrijvenacquisitie is voltooid, komt een overnametraject in de integratiefase. Deze fase is cruciaal, aangezien ze de sleutel bevat tot het realiseren van de synergieën die het samengaan van de twee bedrijven mogelijk maakt. IntegrationPeople is een specialistisch adviesbureau dat ondernemingen helpt hun integratie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Vaak is hulp van experts niet alleen nodig vanwege het vele werk dat komt kijken bij een integratieproces, maar juist vooral om dergelijke complexe trajecten in goede banen te leiden. Volgens een analyse van McKinsey & Company, weet men in 40% van de fusies niet daadwerkelijk de kostensynergieën te realiseren die van tevoren zijn geïdentificeerd. Bij omzetsynergieën stijgt dit percentage zelfs naar 70%. 

Een van de dingen die regelmatig voor problemen zorgen tijdens integraties – net als bij iedere anders grote transformatie – is weerstand van mensen. Als de mensen binnen de organisaties niet worden meegenomen in de verandering lopen de fuserende bedrijven het risico dat ze blijven zitten met twee losstaande organisaties en botsende culturen.

IntegrationPeople verdiept human capital diensten met Hibou

IntegrationPeople’s partnership met Hibou is er vooral op gericht deze human capital-kant van integraties effectiever te maken. De tool van Hibou, ontwikkeld door het marktonderzoeksbureau MWM2 en mediaondernemer Matthijs Rutten, was oorspronkelijk gericht op reputatiemanagement. Op basis van de gegevens van sociale data van massa’s consumenten kan bijvoorbeeld inzicht worden gecreëerd in hoe sterk het Albert Heijn-merk is binnen de supermarktwereld, of in het sentiment dat Nestlé-producten oproepen.

Evert Oosterhuis, de oprichter van IntegrationPeople, herkende de waarde die Hibou kan toevoegen aan de wereld van fusies en overnames, en nam het initiatief tot het partnership met Hibou. “Onze social listening kan op diverse manieren gebruikt worden”, vertelt Aniek Schmal, Manager Social Insights bij Hibou. “IntegrationPeople gaat de tool inzetten bij integraties en afsplitsingen.” 

Door beschikbare open data te gebruiken – zoals data van social media en onlinebronnen (zoekmachines, blogs, enzovoorts) – mikt IntegrationPeople erop de kwaliteit van zijn integratie- en carve out-dienstverlening te verdiepen. Hibou kan heel snel data verzamelen over de stakeholders die betrokken zijn bij bedrijven en organisaties. Door deze social listening-techniek te gebruiken, kunnen adviseurs snel te weten komen hoe wordt gesproken en gedacht over bijvoorbeeld een veranderingsproces. Deze information kan vervolgens extern worden ingezet om de reputatie of merkkracht te bevorderen, of intern om het sentiment en de opstelling van medewerkers positief te beïnvloeden.

Harold de Bruijn, partner van IntegrationPeople, is verheugd met de samenwerking: “Deze dienstverlening is echt van toegevoegde waarde. Het social media-analyse-instrument biedt een snelle en directe terugkoppeling over alle groepen stakeholders heen. Daardoor maakt het een doelgerichte en op feiten gebaseerde bijsturing van een integratieproject mogelijk.”