ICTU stelt Between, HintTech en Myler aan als brokers

03 juli 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Om de inhuur van externe specialisten te managen zijn drie externe intermediairs, Between, HintTech en Myler (onderdeel HeadFirst Group), ingeschakeld door uitvoeringsorganisatie ICTU.

ICTU staat voor de ICT Uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ICTU werkt in opdracht van overheden aan vraagstukken met een overheidsbreed karakter die vaak een ICT-component hebben. Daarbij verbindt ICTU beleidsontwikkeling met uitvoering, met als doel het realiseren van concrete oplossingen die goed werken voor de overheid, burgers en bedrijven en professionals. 

Veranderprogramma’s

De ICTU is voortdurend betrokken bij een groot aantal veranderprogramma’s. Zo geeft de instelling in opdracht van het ministerie van Voklsgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met Nictiz vorm aan het programma PIEZO (Programma Implementatie Europese Zorgdiensten). In dit programma, wordt een eerste groep van zes ziekenhuizen (Saxenburgh Groep, Erasmus MC, Maastricht UMC+, ZorgSaam en Spaarne Gasthuis en OLVG) aangesloten op de zogeheten NCPeH – een stelsel van nationale contactpunten die erop gericht is de uitwisseling van patiëntengegevens tussen landen mogelijk te maken.

ICTU is ook bezig met het verbeteren van het systeem voor de verwerking en uitbetaling van het persoonsgebonden budget (PGB, project PGB2.0), de invoering van continue screening binnen de kinderopvang en de uitvoering van InternetSpiegel – een project in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat erop gericht is om het HR-beleid bij de overheidsinstantie te verbeteren.

ICTU stelt Between, HintTech en Myler aan als brokers voor externe inhuur ICT professionalsOm zijn gehele portfolio aan veranderprojecten te managen, en in het bijzonder te kunnen voldoen aan de piekende vraag naar ICT-expertise, werkt ICTU met een grote flexibele schil. Deze schil wordt gemanaged door externe intemediairs, die fungeren als een bemiddelaar tussen de overheidsinstelling en zelfstandige professionals. De komende twee jaar, met een mogelijke uitloop naar vier jaar, zal deze rol vervuld gaan worden door Between, HintTech en Myler (onderdeel van HeadFirst Group).

Between, HintTech en Myler

De drie winnende partijen kwamen tijdens een Europese aanbesteding als beste uit de bus, waarbij is gekeken naar factoren als expertise, beschikbaarheid van externe bronnen en de prijs/kwaliteitverhouding. André Regtop, algemeen directeur van ICTU, zegt over de gesloten contracten: “Voor onze projecten is het essentieel dat we gebruik kunnen maken van een flexibele schil van experts, die hun kennis en ervaring bijdragen op de gebieden waar we dat nodig hebben. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook met deze nieuwe raamovereenkomsten hierin kunnen voorzien.” 

HintTech en Myler waren de afgelopen vier jaar ook al broker voor ICTU. Between is een nieuwe naam in dit kader, en neemt binnen de combinatie een plek in tussen detacheerder Jenrick en adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates.