First Consulting realiseert internetbankieren applicatie bij spaarbank

21 juni 2019 Consultancy.nl 2 min. leestijd

First Consulting heeft samen met Mendix een spaarbank geholpen bij de implementatie van een verbeterde internetbankieren omgeving.

Het project is onderdeel van een internationaal programma dat de bank uitvoert voor verschillende Europese landen. Het doel hiervan is een uniform digitaal banksysteem dat de kosten verlaagt van de ‘systems of record’ en de flexibiliteit en snelheid realiseert met ‘systems of differentiation’. Hiermee wil de grootbank aansluiten bij de snel veranderende wensen van consumenten en de toenemende druk vanuit overheden en wetgevers met strengere wet- en regelgeving. Een effectief en flexibel IT-platform is hiervoor essentieel.

Bimodal IT

Meerdere partijen werken samen om met deze uitgangspunten van ‘bimodal IT’ een compleet systeem te realiseren. Een nieuw banksysteem, een nieuw content management systeem, een nieuw CRM-systeem en een nieuwe applicatie voor het internetbankieren. Deze applicaties draaien allen op de nieuwe cloud infrastructuur van Azure.

Adviesbureau First Consulting is, in samenwerking met Mendix, gevraagd om de internetbankieren applicatie in Mendix (een low code platform) te ontwikkelen en te integreren met een API naar de verschillende backend systemen.

Architectuur met uitgangspunten van bimodel IT

Naar een agile ‘way-of-working’

Het team van First Consulting heeft in overleg met de product owner gekozen voor een agile ‘way-of-working. In nauwe samenwerking met de stakeholders van de bank zijn de requirements uitgewerkt, welke in een serie van sprints in hoog tempo werden ontwikkeld. Deze aanpak bleek zeer effectief in een dynamische omgeving met veranderende requirements en behoefte aan korte doorlooptijden voor ontwikkeling van de oplossing. Daarnaast leidde de aanpak tot een intensieve en succesvolle samenwerking tussen business en IT.

De product owner van de bank: “Het was mooi om te merken dat de ontwikkeling van de internetbankieren applicatie met Mendix effectief de beoogde voordelen oplevert. In vergelijking met een opzet waarbij back-end en front-end meer geïntegreerd zijn, konden ontwikkelingen veel sneller gerealiseerd worden en werden eventuele bugs ook historisch snel gecorrigeerd. De time-to-market of effort-to-market met deze ontkoppeling was veel gunstiger en daardoor wordt de business effectief in staat gesteld om sneller (meer agile) in te grijpen.”

Resultaat en vervolg

Begin 2019 is de applicatie in Duitsland live gegaan en drie maanden later volgde de live-gang in België. Voor de bank is het door de verkorte ontwikkelingstijd mogelijk gemaakt om sneller te reageren op behoeftes van de klant en/of overheden. De bank heeft daarom ingezet op een vervolg met First Consulting om het low code platform verder uit te rollen. Op korte termijn zal er gestart worden met het ontwikkelen van het ‘customer onboarding’ proces in Mendix met als doel de doorlooptijd van dit proces te verkorten van dagen naar minuten.