Vrouwen somberder over hun pensioen dan mannen

12 juni 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In Nederland zijn vrouwen een stuk somberder over hun pensioen dan mannen. 37% van de vrouwen verwacht een pensioentekort dat zij niet zelf kunnen opvangen, ten opzichte van 26% van de mannen. Dat blijkt uit onderzoek van EY VODW onder zo’n 1.000 huishoudens in ons land.

De onderzoekers vroegen de respondenten om hun sentiment over hun pensioensituatie te delen. Ze zagen dat over de hele linie huishoudens steeds minder vertrouwen hebben in hun financiële toekomst. Vorig jaar rond deze tijd dacht 57% dat hun pensioenopbouw niet toereikend zal zijn, nu is dat bij 64% het geval. En meer dan een derde verwacht het financiële gat niet te kunnen opvangen met eigen vermogen.

Trendmonitor Vermogen

In het report, getiteld ‘Trendmonitor Vermogen Q1 2019’, constateert EY VODW dat er (grote) verschillen zijn in de pensioenopbouw tussen mannen en vrouwen. Zo hebben mannen gemiddeld genomen 40% meer pensioen opgebouwd dan vrouwen. Dit kan allerlei redenen hebben, van het type banen dat de groep respondenten heeft, tot de carrière-lifecycle van vrouwen. Zo kiezen sommige vrouwen ervoor gedurende de periode waarin hun kinderen opgroeien hun carrière op een lager pitje te zetten, waardoor hun pensioenopbouw afneemt.

Een andere reden kan liggen in het bewustzijn over de hoogte van pensioenen. De onderzoekers constateren hierin een duidelijk verschil tussen mannen en vrouwen. Zo is 68% van de mannen zich bewust van de hoogte van het te ontvangen pensioen, tegenover 58% van de vrouwen. Daarbij geeft 27% van de vrouwen aan niet of weinig na te denken over pensioen, bij mannen is dit 20%.

Grote ongelijkheid pensioenopbouw

Dit kan volgens Astrid Geerlings, specialist op het gebied van vermogensopbouw bij EY VODW, te verklaren zijn doordat vrouwen zich meer met de kortetermijnfinanciën (‘het huishoudboekje’) bezighouden en mannen vaker de verantwoordelijkheid nemen voor de langetermijnfinanciën (hypotheek, beleggingen, pensioenen). Mannen zijn in 59% van de huishoudens verantwoordelijk voor het huishoudbudget ten opzichte van 92% van de vrouwen. 

Jonge huishoudens hebben het zwaar

Het vermogen van de Nederlandse huishoudens is steeds ongelijker verdeeld over de verschillende bevolkingsgroepen. De onderzoekers laten zien dat sommige groepen er bovendien meer op achteruit gaan dan anderen. Vooral jongeren hebben het zwaar. Dit komt door twee factoren. Ten eerste hebben zij veelal een studieschuld opgebouwd – het giftenstelsel voor studenten is jaren geleden vervangen door een leenstelstel – die soms als een loden last om hun nek hangt. De gemiddelde studieschuld is tussen 2011 en 2017 met ruim 60% gestegen. “Het afstuderen met een (rest)schuld maakt het voor jonge huishoudens de eerste jaren lastig of zelfs onmogelijk om een huis te kopen. Zij zijn bezig met aflossen in plaats van opbouwen”, aldus Geerlings. 

Ten tweede, de sterke stijging van de huizenmarkt zorgt dat jongeren amper aan betaalbare woningen kunnen komen. Hoe groot de impact van stijgende huizenprijzen kan zijn, kun je teruggezien in de vermogensmix over de jaren heen. Zo nam in 2017 het mediane (doorsnee)vermogen van de Nederlandse huishoudens met 28% toe, maar als woningbezit buiten beschouwing wordt gelaten, was dat slechts 4%. “De krappe woningmarkt gepaard met de hoge prijzen bieden voor jongeren weinig mogelijkheden om in te stappen”, sluit Geerlings af.