PMO Lead specialiseert zich in senior projectmanagement office rollen

23 mei 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Vorig jaar is vanuit buro C5, een intermediair op het gebied van PMO & Projectmanagementadvies, het gespecialiseerde PMO Lead ontstaan. Martijn Lakerveld, die als Managing Partner leiding geeft aan PMO Lead, legt uit wat de dochteronderneming precies doet en hoe ze zich daarmee onderscheidt van de markt. 

Het Utrechtse buro C5 specialiseert zich al meer dan vijftien jaar op het gebied van projectmanagementadvies. “Wij hebben de snelle ontwikkeling meegemaakt van functies op het gebied van project- en management support naar de huidige PMO- en projectmanagementadvies-gerelateerde rollen”, vertelt Managing Partner Ernesto Grave. “Het is een vakgebied dat de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt en de komende jaren zal blijven doen.”

In het licht van deze snelle ontwikkelingen zag ongeveer een jaar geleden PMO Lead het levenslicht. De nieuwe werkmaatschappij van buro C5 richt zich op het bemiddelen, begeleiden en opleiden van PMO lead professionals. 

“Wij hebben het afgelopen jaar een toenemende vraag voor senior/lead PMO-rollen geconstateerd – vanuit onze bestaande, maar ook nieuwe opdrachtgevers”, vertelt Martijn Lakerveld, die begin 2017 bij buro C5 aan de slag ging en bij de lancering van PMO Lead daar de leiding op zich nam. “Hierbij moet gedacht worden aan grote, complexe organisaties zoals overheden en semi-overheden, maar ook commerciële organisaties waarbij de PMO’er de laatste jaren een steeds belangrijkere rol heeft ingenomen. Daarnaast heeft het vakgebied zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld, waardoor het aantal ervaren PMO-specialisten aanzienlijk is gegroeid.”

Nieuw maar ervaren

Dankzij het sterke trackrecord van buro C5 kon PMO Lead meteen een vliegende start maken. “Na vijftien jaar dienstverlening worden we door onze opdrachtgevers en kandidaten gezien als een van de specialisten binnen het vakgebied. Hierdoor zijn wij de afgelopen jaren in staat geweest een breed netwerk aan klanten en kandidaten op te bouwen”, aldus de Managing Partner. Door een apart PMO-label neer te zetten kan de opgebouwde reputatie worden gecombineerd met de voordelen van een verder aangescherpte focus: “We hebben ruime kennis en expertise van het PMO-vakgebied opgebouwd en denken actief en inhoudelijk mee met onze klanten. Hierdoor zijn wij in staat om snel een kwalitatief passende oplossing te bieden voor ieder vraagstuk.”Martijn Lakerveld, Managing Partner bij PMO Lead

Buro C5-Managing Partner Grave voegt toe dat er veel kracht uitgaat van de combinatie van buro C5 en Lead PMO: “Door synergie tussen beide werkmaatschappijen te creëren kunnen wij onze mensen een duidelijk loopbaantraject bieden. Tevens zijn wij met onze werkmaatschappijen in staat om onze klanten op alle niveaus te bedienen.”

Waar buro C5 zich richt op operationeel en tactisch niveau, biedt PMO Lead mogelijkheden voor professionals die opereren op zowel tactisch als strategisch niveau. “Ze werken veelal op programma- en portfolioniveau binnen een complexe – politiek sensitieve – omgeving waarbij een hoge mate van professionaliteit en zelfstandigheid wordt verwacht”, legt Lakerveld uit. “Hierbij kan enerzijds gedacht worden aan meer operationele werkzaamheden als het opzetten van een PMO-office of een centraal PMO in combinatie met de gewenste methodieken, tools en standaarden. Anderzijds wordt verwacht dat onze mensen in staat zijn om mee te denken met onze opdrachtgevers en waar nodig een adviserende rol kunnen vervullen richting de board.” 

Vooroplopen

Om dit goed te kunnen blijven doen – in een snel veranderend werkveld – is het belangrijk dat de PMO’ers zichzelf blijven vernieuwen. “Het vakgebied heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld met bijbehorende tools en methodieken. Als concreet voorbeeld zie je dat afgelopen anderhalf jaar met name het Agile werken, binnen veel organisaties een vlucht heeft genomen”, stelt Lakerveld. “Dit is bijvoorbeeld een ontwikkeling die wij momenteel terugzien in de vraagstelling van onze klanten waar wij dan ook op voortijdig op anticiperen door onze medewerkers hierin te trainen zodat ze een nog betere professional worden.”

“Ontwikkeling en de markt volgen zijn hierbij belangrijk”, vervolgt de Managing Partner. “Wij hebben een duidelijke focus op de ontwikkeling van onze medewerkers en vinden het belangrijk dat onze professionals hier proactief mee omgaan. Wij faciliteren dan ook groepstrainingen, bieden kennissessies en persoonlijke begeleiding. Tevens kunnen onze medewerkers gebruikmaken van ons online platform waar 24/7 onderwerpen kunnen worden gepost, vragen gesteld en kennis wordt gedeeld. Allemaal zodat we voorop blijven lopen in de markt.”