Uurtarief van Agile Coaches stijgt fors door agile populariteit

07 mei 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Agile is de laatste jaren verworden tot een steeds grotere hype. Of het nu instellingen in de zorg, financiële dienstverleners of energiebedrijven zijn, overal wordt tegenwoordig volgens de principes van Agile gewerkt. Het gevolg is dat de tarieven van externe Agile coaches – experts die interne medewerkers helpen de aanpak onder de knie te krijgen – de afgelopen twee jaar fors zijn gestegen. Dat stelt HeadFirst in een nieuw onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met platform ZP Facts.

Om sneller in te kunnen spelen op veranderingen in de buitenwereld, zijn organisaties de laatste jaren in toenemende mate op zoek naar flexibele manieren van denken en werken. Agile is een filosofie die verandering omarmt en streeft naar een zo wendbaar mogelijke organisatie. Door een Agile manier van werken kan de klantenservice verbeterd worden, de bedrijfsvoering efficiënter worden ingericht en kunnen innovaties succesvoller gerealiseerd worden. Bovendien blijkt uit onderzoek dat organisaties met de juiste combinatie van Agile en technologie innovatievoordeel kunnen realiseren.

Oorspronkelijk werd de Agile benadering ontwikkeld in de jaren negentig als een nieuwe manier van softwareontwikkeling, tegenover de aloude watervalaanpak. Deze traditionele en sequentiële aanpak houdt in dat ieder ontwikkelingsproject wordt opgedeeld in fases, waarbij pas een nieuwe fase werd ingeluid, nadat de vorige fase was afgerond. Bij de Agile methode daarentegen, lopen de verschillende fasen (analyse van wensen en eisen, ontwerp, programmeren, testen, lancering en onderhoud) door elkaar heen.

Het Agile concept heeft sinds 2001 een sterke vlucht gemaakt, het jaar waarin het ‘Agile Manifesto’ werd opgesteld voor (software)ontwikkelingsteams, met als doel deze aan te moedigen beter te werken en sneller en met hogere kwaliteit binnen complexe en dynamische omgevingen te kunnen leveren. Concreet draait Agile werken om het opbreken van projecten in kleine, iteratieve werksequenties – genaamd sprints – die ontwikkelprocessen effectiever, wendbaarder en flexibeler maken.
Uurtarief van Agile Coaches stijgt fors door agile populariteit

Kosten Agile coaches fors gestegen

Omdat organisaties doorgaans de expertise om een Agile aanpak in de organisatie effectief te verankeren niet zelf in huis hebben, doen zij veelal een beroep op experts in de markt, zogeheten Agile coaches. Deze experts hebben de afgelopen jaren de tarieven voor hun diensten flink opgeschroefd, zo becijferen HeadFirst en ZP Facts in gezamenlijk onderzoek.

Kostte het inhuren van een Agile Coach drie jaar geleden gemiddeld nog zo’n €85 per uur, zo ligt het gemiddelde tarief vandaag de dag op €97 per uur, een stijging van ruim 14%. Dit heeft puur te maken met de balans tussen vraag en aanbod. Doordat de aanpak de laatste jaren enorm in populariteit is gestegen, is er een vraagoverschot ontstaan, waarbij het aantal gecertificeerde Agile experts de vraag nauwelijks kan bijbenen.

De Agile aanpak heeft sinds zijn ontstaan, naast binnen de softwareontwikkeling, ook zijn weerklank gevonden in tal van andere vakgebieden en sectoren. Zo omarmen steeds vaker HR-, finance- en projectmanagementafdelingen de methodiek, en maken ook marketingbureaus of bedrijven actief in de creatieve sector vandaag de dag gebruik van Agile als aanpak. Uit onderzoek van KPMG komt naar voren dat in 2018 driekwart van bedrijven in Nederland en België gebruikmaakten van een vorm van Agile.

De sterke toename van Agile toepassingen en de toenemende vraag naar expertadvies op dit gebied hebben ertoe geleid dat Agile Coaches gemiddeld genomen inmiddels duurder zijn dan bijvoorbeeld externe IT- of projectmanagement-professionals. Wel zijn er binnen de verschillende bestaande functierollen binnen het Agile-, Scrum- en Lean-domein grote verschillen tussen tarieven zichtbaar. Zo is bijvoorbeeld een Scrum Master gemiddeld meer dan €10 euro goedkoper dan een Agile Coach (€86,30 versus €97,02), terwijl een Tester (€78,23) in vergelijking met een Ontwerper/Architect (€89,93) gemiddeld ook ruim €10 minder rekent per uur.