People Change Scan biedt handvatten voor verandertrajecten

19 maart 2019 Consultancy.nl 7 min. leestijd

Adviesbureau People Change heeft een tool en methodiek ontwikkeld die helpt bij het voorbereiden en monitoren van verandertrajecten en het coachen van medewerkers in hun ontwikkeling. De zogeheten People Change Scan ondersteunt bedrijven onder meer bij het beter begrijpen van de organisatie, teams en medewerkers en het op maat maken van verandertrajecten, het in kaart brengen van benodigde ontwikkelingen in de waardensystemen/‘mindsets’ en verandervaardigheden van medewerkers en het opstellen van verdere veranderplannen.

Het is een bekend dilemma en gegeven binnen managementland. Naar schatting mislukt tussen de 50% en 70% van alle verandertrajecten, omdat ze niet of onvoldoende de vooraf gestelde doelstellingen weten te realiseren. Waarom? Een mogelijke reden is dat de techniek of het ontwerp niet op orde is, waardoor een traject gedoemd is te mislukken. Een andere reden kan bijvoorbeeld zijn dat een proces onvoldoende rekening houdt met alle stakeholders, met als gevolg dat er op veel interne weerstand wordt gestuit. Een van de meest gehoorde redenen heeft echter betrekking op het human capital-aspect, verandering wordt immers gedragen en doorgevoerd door mensen. In dat kader mislukken verandertrajecten veelal door onder meer te weinig commitment en leiderschap vanuit het management, onvoldoende betrokkenheid vanuit medewerkers of door te veel weerstand tegen de verandering omdat de ‘waarom’-vraag onvoldoende wordt begrepen.

People Change Scan

Een nieuwe tool, getiteld de People Change Scan, is ontworpen om verandertrajecten beter te begrijpen en om mensen en processen beter klaar te stomen voor de door te voeren verandering(en). De scan fungeert als een uitgebreide thermometer die in de organisatie wordt gestoken, en die iedereen die betrokken is bij het verandertraject meer dan 40 vragen voorlegt. Deze vragen kijken naar alle aspecten die belangrijke zijn voor succesvolle verandering; cultuur, strategie, structuur samenwerking, commitment, veranderbereidheid en meer. Door de scan in alle belangrijkste lagen van de organisatie door te voeren – leiderschap, teams, de organisatie en zelfs klanten – ontstaat een integraal beeld van de gewenste ontwikkeling en de te nemen stappen.

“De score van de People Change Scan geeft weer hoe goed mensen klaar zijn voor verandering en hoe je dit kunt verbeteren”, vertelt People Change Managing Partner Rogier Offerhaus, die de scan ontwikkelde. Als er uit de scan bijvoorbeeld een score van 6.0 naar voren komt, dan voelen medewerkers zich enigszins ongemakkelijk, ontevreden of gespannen en dan is er werk aan de winkel. Komt er echter een 9.0 uitrollen, dan is het vooral zaak om de goede interventie in de cultuur in stand te houden. “Dat wil overigens niet zeggen dat er niets dient te gebeuren,” legt Offerhaus uit, “aangezien verandering een vloeibare ontwikkeling is.” 

De sleutel ligt in het meebewegen met de verandering, te zorgen voor veranderbereidheid en het ondersteunen van mensen in hun ontwikkeling. “De scan geeft aan welke randvoorwaarden de medewerkers nodig hebben voor de verandering en welke mindsets en vaardigheden ze bezitten om te kunnen veranderen. Ook geven ze aan welk gedrag ze vertonen wanneer de druk op hen wordt verhoogd”, legt Offerhaus uit.

People Change Scan biedt handvatten voor verandertrajecten

Gevraagd naar wat de People Change Scan zo effectief maakt voor bedrijven die zich in een verandertraject bevinden of deze in gang willen zetten, wijst Offerhaus op diverse aspecten.

Gedetailleerd

Allereerst is de tool in staat om tot in groot detail te duiken in de verschillende veranderingen waar een organisatie mee te maken krijgt en kan men met de tool de vinger precies op de zere plek leggen. Offerhaus: “De People Change Scan is zo gevoelig dat kleine veranderingen al kunnen worden vastgesteld. Dat kunnen veranderingen in de hele organisatie zijn, maar ook in kleinere verbanden en zelfs bij individuen. Dat maakt deze scan uniek.” Het is die gedetailleerdheid die volgens de managing partner andere scans in de markt overtreft: “Bestaande scans voldeden niet aan onze eisen. Het waren geen veranderscans. Daarom besloten wij er zelf een te maken.”

Snelle inzet, kosteneffectief

Offerhaus wijst er verder op dat de People Change Scan uitmunt door zijn snelle inzetbaarheid en praktische toepasbaarheid: “Organisaties, teams en professionals kunnen met de inzichten van de People Change scan direct een veranderplan formuleren. Hiermee kunnen zij meetbare veranderingen implementeren en realiseren, bijvoorbeeld in de cultuur en het verandervermogen van mensen. De voordelen van de verandering zijn gelijk merkbaar, meetbaar, zichtbaar én kostenefficiënt.” 

Helder inzicht in de voortgang

In tegenstelling tot andere tools en interventies, kan de People Change Scan periodiek en eenvoudig herhaald worden om helder inzicht te krijgen in wat er veranderd is. Gedurende het veranderproces geeft de scan aan welke veranderingen gerealiseerd zijn. Offerhaus benadrukt dat het veranderen van een organisatie een geleidelijk proces is: “Vorderingen zijn soms niet direct zichtbaar en kun je alleen door te meten vaststellen. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is de People Change Scan.”

Focus op human capital

Waar diverse tools zich in (te) grote mate richten op de ‘harde’ factoren van verandering, zoals de processen, governance en bedrijfsvoering, is de People Change Scan volgens Offerhaus vooral gecentreerd rondom de ‘zachte’ factoren van verandering, oftewel de ‘human capital’-kant. Het zijn de mensen op de werkvloer die de verandering zullen moeten dragen en omarmen, en een belangrijk aspect van de scan is dan ook dat deze zich in het bijzonder richt op de ontwikkeling van de medewerkers. “De People Change Scan is een pragmatische tool die verandering en de benodigde ontwikkeling van vaardigheden voor alle betrokkenen, zowel teams als individuen, door middel van een heldere rapportage inzichtelijk maakt”, legt Offerhaus uit.

Zowel extern als in-house

Een laatste voordeel van de People Change Scan is volgens Offerhaus dat deze door externe adviseurs bij klanten gebruikt kan worden, maar ook door de klant zelf, die getraind kan worden in het gebruik ervan en in het interpreteren van de resultaten. “De People Change Scan heeft zich al jaren bewezen in diverse leiderschaps-, cultuur- en organisatie-verandertrajecten”, geeft Offerhaus aan. Organisaties die tot op heden gebruik maken van de People Change Scan als nuttige tool om hun verandertraject te faciliteren zijn onder meer KPMG, Transavia, Heijmans, KPN en NOC*NSF. 

“De People Change Scan geeft een heel duidelijk beeld van hoe de mensen het huidige leiderschap en de structuur en cultuur van de organisatie ervaren en wat voor cultuur zij in de organisatie willen hebben. De scan wordt bij klanten gebruikt om ook achter hun mindset te komen en daarmee een nog veel betere verbinding met de klant te kunnen maken en deze veel beter te kunnen bedienen met een hogere klanttevredenheid”, legt Offerhaus uit.

People Change, dat is gevestigd in Utrecht, houdt zich naast verandertrajecten ook veel bezig met transformatietrajecten van leiders, management teams en professionals van organisaties die met de digitale transformatie bezig zijn. Offerhaus besluit: “De mensen moeten daarvoor een flexibele agile transformerende ‘mindset' hebben, waarbij de scan hen bewust maakt wat voor mindset zij nu hebben en hoe zij hun mindset verder kunnen ontwikkelen/veranderen/transformeren.” 

Lees ookHoe de People Change Scan de FranchiseAdviseur helpt bij verandering.