Investeringen in fintech meer dan verdubbeld naar $112 miljard

21 februari 2019 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De investeringen in fintech hebben vorig jaar een recordhoogte bereikt. Er werd maar liefst $112 miljard gepompt in innovatieve bedrijven die technologische vernieuwing in de financiële sector nastreven, een enorme stijging ten opzichte van de $51 miljard uit het voorgaande jaar.

De sterke wereldwijde groei is voor een groot gedeelte te danken aan een drietal mega deals van boven de $10 miljard: de investering van $17 miljard door Blackstone in Refinitiv, de $13 miljard kostende aankoop van het Britse WorldPay door Vantiv en de investeringsronde waarin het Chinese Ant Financial $14 miljard ophaalde bij investeerders. Dit is te lezen in een rapport van KPMG, waarin wordt gekeken naar overnames van alle soorten, maten en dealstadia – van durfkapitaal en ‘early stage’-investeringsrondes tot private equity en fusies & overnames. 

Ook binnen Europa kwam het door fintechs opgehaalde geld uit op recordhoogte. Met $37,5 miljard verdrievoudigde het bedrag zelfs ruim ten opzichte van het jaar ervoor, toen er $12,2 miljard werd geïnvesteerd. Met een stijging van $5,6 miljard in 2017 naar maar liefst $24,1 miljard in 2018 was de UK goed voor het absolute merendeel van de Europese fintech-investeringen, waarbij WorldPay de klap op de vuurpijl was. In tegenstelling tot de UK zagen Duitsland en Frankrijk de investeringen in FinTech vorig jaar fors afnemen. In Duitsland werd in 2018 $1 miljard opgehaald in 57 deals, vergeleken met $1,7 miljard en 88 transacties in 2017. Frankrijk was vorig jaar goed voor 34 deals en een bedrag van $294 miljoen. In 2017 waren dit nog 50 deals met een waarde van voor $733 miljoen.

Totale investeringsactiviteit in fintech 2013-2018Een trend die zichtbaar is in de data is dat grote bedrijven hun investeringen in fintechs opschroeven. Dit is volgens de onderzoekers goed te verklaren op basis van de druk die financiële instellingen ervaren om hun dienstverlening te verbeteren en een betere klantreis neer te zetten voor hun klanten. Technologie en innovatie spelen hierin een sleutelrol en kleine, wendbare bedrijven zijn beter in staat deze twee te vermengen in een propositie die waarde toevoegt. Het aantal fintechs dat een deelneming verkreeg van corporates – oftewel ‘corporate venturing’ – groeide tot 357. Hierbij nam de dealwaarde toe tot $23.1 miljard, bijna $13 miljard meer dan een jaar eerder.

De belangrijkste groeifactor was echter M&A, waar de waarde van de internationale deals een forse toename zag, van rond de $19 miljard tot bijna $54 miljard. “Dit toont aan dat fintech zich heeft ontwikkeld”, stellen de onderzoekers, die toevoegen dat meer spelers in het financiële dienstverleningslandschap eropuit zijn hun geografisch bereik te vergroten: “2018’s duidelijke piek in volume – en enorme stijging in dealwaarde – reflecteert het stadium van de M&A-cyclus binnen de financiële dienstverlening en fintech, waar kopers bereid zijn diep in de buidel te tasten om een meer leidende positie te verkrijgen binnen hun focusgebieden.” 

Gekeken naar de verschillende functiegebieden blijkt dat het betalings- en leningensegment nog altijd de meeste investeringen weet op te halen. Regtech zag de investering in de afgelopen twaalf maanden flink toenemen. Vorig jaar werd drie keer zoveel geld gestoken – van $1,2 miljard in 2017 tot $3,7 miljard in 2018 – in nieuwe technologieën om efficiënter om te kunnen gaan met wet- en regelgeving. 

“Dit type investeringen wordt met name gedreven door de continue groei aan nieuwe wetten en regels waaraan bedrijven moeten voldoen”, zegt Paul Koetsier, een regulatory compliance expert bij KPMG. “PSD2, vergelijkbare regelgeving voor open banking in het Verenigd Koninkrijk en de nieuwe privacywetgeving hebben gezorgd voor een groeiende belangstelling voor nieuwe technologieën op het gebied van wet- en regelgeving. Europese bedrijven en buitenlandse bedrijven die zaken doen in Europa zijn continu op zoek naar mogelijkheden om op een efficiënte manier om te gaan met de eisen die nieuwe regelgeving met zich meebrengt.”

Wereldwijd M&A-activiteit in fintech

Vooruitzicht

Volgens de experts van KPMG blijven de vooruitzichten voor fintech-investeringen in 2019 positief, ondanks de kans dat geopolitieke volatiliteit en handelsproblemen een verdere groei van de investeringen in gevaar brengen. Wereldwijd verwachten ze een stijging van de investeringen in oplossingen gericht op de behoeftes van mensen in de ontwikkelingswereld, die nu nog geen of slechts beperkte toegang hebben tot een bank. Het gaat hierbij onder meer om groeimarkten als Azië en Afrika. 

In Nederlands zal het payments-segment naar verwachting flink groeien als gevolg van de PSD2-richtlijn die eerder deze week formeel van kracht is geworden in ons land. Deze nieuwe regelgeving stelt dat nieuwe toetreders tot de betaalmarkt – zoals gespecialiseerde fintech-partijen of de grote technologiebedrijven die een vergunning krijgen van DNB – toegang moeten krijgen tot de betaaldata van consumenten, mits de rekeninghouder hier toestemming voor geeft. Het idee hierachter is om de concurrentie voor producten around financieel inzicht en beheer te laten toenemen, wat de consument ten goede moet komen. 

Over het gehele spectrum van het fintech-landschap geldt dat gevestigde spelers, zoals ABN AMRO, AEGON, ING, NN en de Rabobank, zich dit jaar steeds meer zich moeten wapenen tegen de dreiging van techreuzen als Google, Alibaba en Microsoft, die zelf steeds actiever worden in het overnemen van fintech-ondernemingen. 

GerelateerdBanken moeten kloof met FinTechs dichten door verbeteren gebruikerservaring.