Banken moeten samenwerken met fintechs in open banking-landschap

16 augustus 2017 Consultancy.nl 7 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Traditionele banken en financiële instellingen moeten intensiever samenwerken met fintechs in hun streven om klantgerichte, innovatieve en gepersonaliseerde producten en diensten te leveren aan hun klant. Een open banking-aanpak staat hierin centraal, volgens het World Retail Banking Report 2017 van Capgemini en Efma.

Open banking is een trend in de wereldwijde bankensector, die wordt gestimuleerd door de opkomst van het gebruik van API’s (Application Programming Interfaces). Een API is een set regels en specificaties (in de vorm van code) die maken dat verschillende softwareoplossingen met elkaar communiceren. Door het gebruik van API’s kunnen bijvoorbeeld apps die ontwikkeld zijn door derden van bepaalde gegevens bij de bank gebruik maken, mits daarvoor toestemming is verleend door gebruikers. Het voortbouwen op de systemen van banken door middel van losse applicaties van derden wordt ook wel open banking genoemd.

Terwijl open banking een steeds belangrijkere rol speelt in de financiële sector, wordt het voor banken steeds belangrijker om te investeren in API’s en hun business model onder de loep te nemen. Volgens de auteurs van het World Retail Banking Report lopen banken het risico om hun centrale rol in de interactie met consumenten te verliezen. Dat gebeurt wanneer banken onvoldoende investeren in API’s (Application Programming Interfaces) en het ontwikkelen van een business model waarin zij hun rol in een open banking-wereld neerzetten.

rol van banken

Erik van Druten, Principal Consultant bij Capgemini: “Wij zien in ons dagelijks werk dat traditionele financiële instellingen zoekende zijn naar hun rol in de nieuwe opkomende business modellen. Open banking wordt beschouwd als het nieuwe normaal, maar hoe realiseer je die omslag in werken? Het biedt banken een mogelijkheid om hun klantbasis te vergroten, doordat verschillende diensten van derde partijen worden gepersonaliseerd en banken hun producten en diensten hierop kunnen aanpassen. Financiële instellingen die niet nadenken over open banking lopen het risico dat klanten op termijn geen gebruik meer van hun services zullen maken.”

Om voldoende relevant te blijven in de open banking-revolutie moeten banken volgens de onderzoekers voldoende blijven investeren in API’s. “De technologie is cruciaal voor banken om hun wendbaarheid te vergroten zonder grote veranderingen in de huidige infrastructuur te hoeven aanbrengen. Het businessmodel van banken moet duidelijk laten zien wat hun rol is in een open banking-landschap.”

Samenwerking FinTechs en Banken

Samenwerking met fintechs

Uit het onderzoek blijkt verder dat de bereidheid voor partnerships tussen fintechs en banken groter aan het worden is. Maar liefst 91,3% van de banken en 75,3% van de fintechs geeft aan in de toekomst mogelijkheden tot samenwerking met de andere partij te zien. De bevindingen liggen in lijn met eerder onderzoeken waaruit naar voren komt dat er een grote bereidheid is om elkaar te versterken.

Veel fintech-bedrijven (53,8%) en banken (43,5%) zien bovendien een toekomst voor zich waarin beide partijen intensief samenwerken aan oplossingen en nieuwe platformen. Het model van open banking waarbij banken producten en diensten blijven aanbieden, maar de distributie overlaten aan fintechs is nog iets minder populair. Bijna de helft van de fintech-respondenten (47,8%) ziet dit als een interessant model, ten opzichte van 28,8% procent van de traditionele financiële partijen.

Het belang van open banking binnen de financiële sector en het gebruik van API’s wordt in de eerste plaats gestimuleerd door de voordelen die deze opleveren. Om de voordelen, en ook de mogelijke valkuilen, in kaart te brengen hebben Capgemini en Efma een grootschalige enquête gehouden onder bestuurders van banken en fintech-bedrijven.

Open banking: voordelen

Uit het onderzoek blijkt dat het verbeteren van de klantervaring door zowel fintech- als bankbestuurders als het belangrijkste voordeel wordt gezien – onder beide groepen respondenten geeft bijna 80% dit aan. Overige belangrijke voordelen die genoemd worden zijn: de potentie van nieuwe producten en diensten (~70%) en de toename in wendbaarheid (~60%), die door het implementeren van API’s gerealiseerd kunnen worden. Beide factoren ondersteunen de bevindingen uit het Capgemini World Retail Banking rapport van 2016, waaruit bleek dat innovatie de belangrijkste aanjager vormt voor co-creatie tussen banken en fintech-bedrijven.

Fintechs zien verder de versnelling van de time-to-market als belangrijk voordeel (bijna 70%), vaker dan de bestuurders van banken (onder de 60%). De overige genoemde voordelen zijn nieuwe omzetstromen, verbeterde operationele efficiëntie en toegang tot extra klantgegevens. Als het gaat om het genereren van nieuwe omzetstromen, dan zijn fintechs echter beduidend positiever ingesteld (62%), in verhouding tot bestuurders van banken (42%).
Open Banking voordelen

Open banking: valkuilen

Kijkend naar de valkuilen van open banking en het gebruik van API’s, stelt 74,1% van de fintechs en 69,5% van de banken dat door open banking de risico’s op het gebied van data security toenemen. Verder maakt 72,8% van de fintechs en 69,5% van de bankbestuurders zich zorgen over het verlies van customer privacy. Verdere zorgpunten van bestuurders zijn: fraude door phishing, smishing en cybersquatting, zaken die als gevolg van mogelijke veiligheidslekken in API’s kunnen ontstaan.

De auteurs van Capgemini en Efma onderstrepen daarom hoe belangrijk het is dat banken en fintechs up to date zijn en zorgen voor voldoende training om deze scenario’s te voorkomen. Ten slotte uit ongeveer een derde van de fintech-bestuurders en bankbestuurders zorgen over mogelijke productkannibalisatie, die ontstaat wanneer zij met open API’s gaan werken.valkuilen van Open BankingOndanks de mogelijke valkuilen, is het volgens de auteurs belangrijk dat traditionele financiële instellingen meegaan met de revolutie van open banking. Banken die hun strategieën niet aanpassen aan deze nieuwe ontwikkelingen, lopen de kans hun positie in de sector en hun klantenbestand te verliezen. Investeren, innoveren en samenwerken zijn dan ook sleutelwoorden voor de toekomst van banken, concluderen de onderzoekers.

De financiële sector lijkt in elk geval flink in beweging te zijn. Vincent Bastid, CEO bij Efma, stelt: “Veel banken maken nu gebruik van API’s voor het optimaliseren van de informatiestromen tussen legacy systemen, terwijl de voorlopers open banking al inzetten om hun systemen en data proactief beschikbaar te stellen aan derde partijen en daaruit nieuwe inkomstenstromen creëren.” Hij besluit: “De banken die er in slagen om API’s in te zetten om nieuwe inzichten in klanten en inkomstenstromen te genereren, en ondertussen de klantervaring verbeteren, zullen het meest succesvol zijn.”

Volgens actuele data van KPMG, zijn in het tweede kwartaal van dit jaar fintech-investeringen wereldwijd gestegen naar $8,4 miljard. De Nederlandse fintech-sector doet het relatief goed op internationale schaal, hoewel er geluiden zijn dat een meer integrale fintech-visie de ontwikkelingen in de sector verder kan versnellen.