Accenture, KPMG en PwC nemen deel aan diversiteitsproject van SER

01 februari 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Het aandeel hoogopgeleide professionals met een (niet-Westerse) migratieachtergrond neemt de afgelopen jaren toe. Toch hapert de doorstroom naar de top. Om daar verandering in te brengen is vanuit de Sociaal-Economische Raad (SER) een initiatief opgezet waaraan verschillende gerenommeerde organisaties deelnemen, zoals Accenture, KPMG en PwC. 

Volgens de SER blijkt uit verschillende onderzoeken dat er nog steeds maar weinig mensen met een migratieachtergrond topfuncties bekleden. Dat moet anders, besloot de SER, waarna het orgaan de ‘Alliantie Culturele Diversiteit in de Top’ oprichtte. Aan dit initiatief nemen dit jaar vierentwintig bekende organisaties deel, die zich daarmee expliciet willen inzetten voor meer leidinggevenden met een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Uit de adviesbranche zijn dat AccentureKPMG en PwC.

In het kader van het initiatief organiseerde de SER in samenwerking met de deelnemende organisaties op 29 januari 2019 de bijeenkomst ‘Culturele diversiteit in de top’. Op die dag gingen hooggeplaatsten uit het bedrijfsleven, wetenschappers, experts en rolmodellen met elkaar in discussie met als doel het percentage landgenoten met een (niet-Westerse) migratieachtergrond in topfuncties te verhogen. Bij de bijeenkomst waren eveneens Koningin Máxima, minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken & Werkgelegenheid aanwezig.

Accenture, KPMG en PwC nemen deel aan diversiteitsproject van SER

Het goede voorbeeld geven

De bovengenoemde delegatie – een van oorsprong niet-Nederlandse Koningin, een vrouwelijke minister en een vrouwelijke staatssecretaris – lijkt het standpunt van de Rijksoverheid te onderstrepen. Deze heeft namelijk de mond vol over diversiteit op de werkvloer. Zo verplicht de Wet banenafspraak werkgevers vóór 2027 zo’n 75.000 extra banen te creëren voor mensen met een handicap, zijn er vrouwenquota en worden werkzoekenden met een niet-Nederlandse achtergrond in vacatures expliciet aangemoedigd om te solliciteren. Toch geeft de Rijksoverheid zelf ironisch genoeg niet op alle vlakken het goede voorbeeld, zo blijkt uit onderzoek.

Over de hele linie genomen, is het diversiteitsbeleid van het Rijk redelijke op orde. De totale Nederlandse beroepsbevolking bestaat uit 9,017 miljoen personen, waarvan 994.000 een niet-Westerse migratieachtergrond hebben, wat neerkomt op een aandeel van 11,02%. Het percentage Rijksambtenaren met een niet-Westerse migratieachtergrond (10,3%) komt daar redelijk bij in de buurt. Niettemin hapert de doorstroom naar de top. Een onderzoek naar salarissen laat zien dat slechts 1,3% van alle topfuncties – die vallen onder schaal 17, zoals een secretaris-generaal – is bezet door Rijksambtenaren met een niet-Westerse migratieachtergrond, wat beslist geen representatieve weerspiegeling is.

Dafna Holtzer, persvoorlichter van de SER, onderschrijft de situatie: “Het aandeel hoogopgeleide kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond neemt toe, maar de doorstroom naar de topfuncties blijft achter.” Volgens Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, is het van belang ons in deze kwestie met name op de positieve aspecten te focussen en vanuit daar verbeteringen door te voeren: “Meer diversiteit in de top geeft vertrouwen dat ook nieuwe talenten hun weg naar de top kunnen vinden. We streven naar een samenleving waar iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt. Dankzij de deelnemende organisaties zetten we een flinke stap vooruit.”

Aan de slag

De organisaties die deelnemen aan het SER-initiatief erkennen de meerwaarde van meer culturele diversiteit en beseffen dat er doelgericht beleid nodig is om dit bereiken, vertelt Holtzer: “Ze werken als koploper mee door onder meer ambassadeurs in te zetten, netwerkbijeenkomsten te organiseren en vacatures en kandidaten voor leidinggevende posities aan te dragen. Een aantal bedrijven formuleert doelstellingen over het aandeel topmanagers met een andere culturele achtergrond. Ook zetten bedrijven talentontwikkelingsprogramma’s op om te zorgen dat talent beter kan doorstromen.”

Naast de drie adviesbureaus, sponsoren ook verschillende andere gerenommeerde bedrijven de Alliantie Culturele Diversiteit in de Top. Dit zijn onder meer Shell, Philips, ABN AMRO, Rabobank, Unilever, Siemens en Google. Daarnaast nemen ook meerdere organisaties uit de (semi-)publieke sector deel aan het initiatief zoals NS, Universiteit van Amsterdam, UMC Utrecht, Prorail en PostNL. “De opbrengsten uit de bijeenkomst van 29 januari worden ook gebruikt voor de voorbereiding van het SER-advies, ‘Diversiteit in de top van het bedrijfsleven’, dat naar verwachting in de zomermaanden zal worden afgerond”, besluit Holtzer.

Lees ookGroeiende diversiteit vraagt om nieuwe manieren van talentbehoud.