Groeiende diversiteit vraagt om nieuwe manieren van talentbehoud

04 april 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nederlandse bedrijven zullen in 2017 meer dan tot nu toe te maken krijgen met een tekort aan hoogopgeleide professionals. Het gaat vooral om hoger management functies en complexe technische of ICT-gerelateerde rollen. Door de technologische ontwikkelingen zijn er tal van nieuwe banen waarvoor in Nederland nauwelijks de juiste mensen te vinden zijn. Dit leidt tot een groeiende internationalisering van het Nederlandse werknemersbestand.

Ellen van Arenthals en Bob Wilken, adviseurs bij Mercer, gaan in op de gevolgen hiervan. Bedrijven moeten goed nadenken over de invulling van hun employee benefits en arbeidsvoorwaarden, vinden zij. ICT-professionals uit bijvoorbeeld China of India hebben immers andere wensen dan hun Nederlandse collega’s. Zitten die te wachten op een Nederlands pensioen of hebben ze misschien liever een hoger salaris?

Ellen van Arenthals: “De zoektocht naar buitenlands talent zal Nederlandse bedrijven de komende tijd behoorlijk bezighouden. Er ontstaan op dit moment veel vacatures waarvoor in Nederland de mensen niet of nauwelijks te vinden zijn, zoals in de ICT-branche. Het gaat, ongeacht de branche, om nieuwe banen op het snijvlak van software, digitale technologie en mechanica. Daarnaast komen er ook steeds meer banen bij op het terrein van e-commerce. Doordat de vraag aantrekt, is het niet alleen lastig om goede mensen te vinden. Het is net zo uitdagend om ze te houden als je ze eenmaal gevonden hebt.”

Het Nederlandse werknemersbestand internationaliseert steeds meer

Welke implicaties brengt dit met zich mee?

Collega’s uit het buitenland
Bob Wilken: “Wat je ziet, is dat bepaalde rollen binnen ondernemingen verdwijnen en dat daarvoor andere in de plaats komen. Er ontstaat een nieuw soort werk dat vaak niet meer in een bestaande categorie past. Daarnaast is het ook zo dat die nieuwe banen steeds vaker worden ingevuld door werknemers die afkomstig zijn uit verre landen, soms met een heel andere cultuur: uit het voormalig Oostblok of uit Azië. In Nederland zijn ze niet te vinden dus komen ze van over de grens. Bedrijven moeten daarom goed nadenken over de vraag: hoe passen we die mensen in? Wat voor employee benefits en arbeidsvoorwaarden geven we ze? Bieden die wel voldoende diversiteit?”

Nieuw soort werkgever
“Er is nog een andere ontwikkeling die een rol speelt bij het internationaal werven van nieuw talent. Dat heeft te maken met ‘branding’. We zien op dit moment een nieuw soort werkgever ontstaan. Dat beeld is neergezet door bedrijven als Apple, Amazon en Google. Er hangt rond die merken een sfeer van vrijheid en creativiteit. Medewerkers krijgen er veel eigen verantwoordelijkheid en de betrokkenheid van werknemers bij deze merken is groot.”

Wat kunt u als werkgever doen?

Merk goed neerzetten
Ellen van Arenthals: “Het zijn merken met een heel goede reputatie waarmee mensen zich graag verbinden. Het is voor de internationale werving dus niet alleen belangrijk om te zorgen dat de benefits genoeg diversiteit bieden en aansluiten bij de wensen van werknemers van over de grens. Het is ook belangrijk om het merk goed neer te zetten. Want voor het werven van bijvoorbeeld ICT-talent wedijveren Nederlandse bedrijven niet alleen met bedrijven uit eigen land, maar ook met internationale ondernemingen, misschien wel met Apple, Amazon en Google.”

Werving internationaal talent
Bob Wilken: “De HR-afdelingen van Nederlandse ondernemingen zijn verantwoordelijk voor de werving van het internationale talent. Ze moeten dat vaak doen met afdelingen die na de financiële crisis flink zijn afgeslankt. Mercer krijgt steeds vaker verzoeken om ondersteuning te bieden bij het optimaliseren van de employee benefits, zodat deze beter aansluiten bij de wensen van de nieuwe collega’s uit het buitenland.”

Diversiteit vraagt om nieuwe manieren van talentbehoud

Mercer’s visie op het aantrekken en behouden van talent in 2017

Database employee benefits
Ellen van Arenthals: “Veel HR-afdelingen krijgen nu de opdracht om na te denken over zaken waarover ze nog niet eerder hebben nagedacht. Over diversiteit. Over het aantrekkelijk maken van de onderneming voor buitenlandse collega’s. Over arbeidsvoorwaarden die kunnen concurreren met wat internationaal gebruikelijk is. Dat is echt een lastige opgave. Maar wij hebben een beproefd programma waarmee we employee benefits en incentives opnieuw opzetten en bovendien afstemmen op de internationale normen en benchmarks. Wij hebben de grootste database op het gebied van employee benefits ter wereld. Dat komt hierbij goed van pas. Dit is tevens een onderwerp waarmee men als HR-afdeling weer een serieuze gesprekspartner is van de directie.”

Lagere kosten
Bob Wilken: “Werknemers uit het buitenland stellen echt andere eisen. Daar moeten we in Nederland meer rekening mee houden. Als werkgever kun je de vraag stellen of werknemers uit het buitenland wel behoefte hebben aan een Nederlands pensioen. Om daar dan 20% van het salaris in te stoppen, met alle problemen en kosten van dien. Dat onderwerp wordt nog weinig geadresseerd. Misschien wil iemand uit China of India liever een hoger salaris.”

Hoge prioriteit
Ellen van Arenthals: “Voor de CEO is diversiteit natuurlijk ook een cruciaal aandachtspunt. Hij kan zijn strategie alleen uitvoeren met de juiste collega’s op de juiste functies. En als die alleen in het buitenland gevonden worden, heeft het zorgen voor onder meer passende employee benefits vanzelfsprekend hoge prioriteit.”

Gerelateerd: Medewerkers gezond en gemotiveerd houden steeds belangrijker.