Samenwerking tussen managers en werknemers moet beter

21 januari 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bijna de helft van de medewerkers bij Nederlandse organisaties voelt zich niet gehoord door het management. Deze schokkende conclusie volgt uit nieuw onderzoek, gehouden onder meer dan 1.100 medewerkers en managers. Met name bij de overheid wordt er weinig samengewerkt en is het slecht gesteld met het vertrouwen.

Er zijn volgens het onderzoek van portfoliomanagementspecialist Intermedius verschillende factoren die ervoor zorgen dat veel werknemers hun leidinggevenden niet zo hoog hebben zitten. Ten eerste hebben drie op de vijf medewerkers (60%) het gevoel dat managers niet altijd weten wat ze moeten doen. Vooral binnen de financiële branche en bij de overheid speelt dit gevoel: in de sectoren openbaar bestuur en overheidsdiensten denkt driekwart van de medewerkers (76%) dat het management onvoldoende sturing geeft aan strategie en cultuur, bij financiële instellingen gaat het zelfs om ongeveer vier van de vijf medewerkers (78%).

Ook in de zorg (62%), industrie (61%) en het onderwijs (58%) overheerst de gedachte dat het management niet altijd doortastend tewerk gaat. De bouw is de enige sector waar het management er wel goed vanaf komt. Hier denkt slechts één op de vier (25%) van de medewerkers dat het management soms niet weet wat het moet doen. Bij overheidsdiensten wordt het minst samengewerkt

De negatieve bevindingen komen niet volledig uit de lucht vallen, stelt Diane Dros, managing partner bij Intermedius. Aan de andere kant van de tafel geeft namelijk één op de vijf managers aan niet precies te weten wat er van hem of haar verwacht wordt. Dit kan volgens Dros voortkomen uit een gebrek aan richtinggeving en afstemming tussen het bestuur – dat verantwoordelijk is voor de koers – en het management – dat verantwoordelijk is voor de uitvoering. 

Een andere factor die mogelijk een rol speelt is gebrekkige informatievoorziening: “Vandaag de dag is actuele managementinformatie cruciaal”, licht Dros toe. “Met name bij corporates ontbreekt vaak informatie over andere bedrijfsonderdelen. Dat ondermijnt goed management en betrouwbaar leiderschap.” In de survey komt naar voren dat 37% van de managers van mening is dat de managementinformatie verbetering behoeft.

Een tweede reden voor de ontevredenheid onder werknemers is dat bijna de helft zich niet gehoord voelt door het management. Vooral bij grotere bedrijven leeft dit sentiment – bij organisaties met meer dan 1.000 werknemers ligt het percentage op 55%, het dubbele van het percentage onder organisaties met tussen de 26 en 100 medewerkers (27%). “Dit is zeker niet iets wat het management ontgaat, want 42% beaamt dat medewerkers zich onvoldoende gehoord voelen”, zegt Dros. 

De derde oorzaak die door de onderzoekers is blootgelegd betreft de beperkte mate van samenwerking: “Bijna een derde van de ondervraagden zegt dat er binnen hun organisatie onvoldoende wordt samengewerkt”, aldus Dros. “Dit komt in de praktijk ook terug – effectief samenwerken binnen en tussen bedrijven is vaak een uitdaging. Wederzijds begrip hierin is essentieel, maar daar wordt niet genoeg tijd voor vrijgemaakt. Hierdoor blijft iedereen vooral aan zijn eigen belangen denken.”Minste vertrouwen in management bij de overheid

Wederom springt de overheid er in negatieve zin uit: hier stelt bijna de helft (48%) dat de samenwerking tekortschiet. Ook in de industrie (41%) en bij financiële instellingen (33%) wordt relatief slecht samengewerkt, terwijl het in de bouwnijverheid (24%), het onderwijs (22%) en de zorg (21%) iets beter gaat.

De geconstateerde ontevredenheid eist zijn tol van organisaties. Verschillende onderzoeken hebben de afgelopen jaren aangetoond dat de productiviteit van medewerkers keldert als ze zich niet betrokken voelen bij hun werk. Onder de streep vertaalt dit zich weer in mindere financiële prestaties. En wanneer het management zich niet bij machte voelt om de echt belangrijke knopen door te hakken, dreigt een situatie te ontstaan waarin de belangrijke strategische beslissingen worden uitgesteld of zelfs vermeden – met alle gevolgen van dien, zeker in deze tijd van hevige concurrentie waarin snel moet worden gehandeld. 

Gevraagd naar wat bedrijven kunnen doen om vooruitgang te boeken, wijst Dros op het verbeteren van de communicatie, governance en wendbaarheid. Vooral deze laatste factor – de wendbaarheid, of juist het gebrek hieraan – is een essentieel onderwerp: “Het management zou er goed aan doen dit als strategisch thema op de agenda te zetten”, benadrukt Drost: “Daarbij is een heldere koers die wordt doorvertaald naar alle lagen van de organisatie belangrijk. Bij te veel bedrijven komt deze niet goed van de grond.”