Vintura zet nieuwe visie en structuur neer bij farmabedrijf

24 januari 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

Vintura heeft een farmaceutisch bedrijf geholpen bij het formuleren van een heldere visie en structuur voor de toekomst. Hiermee moet het farmabedrijf nog beter zijn uitgerust om samen met ziekenhuizen te werken aan een optimale inrichting van patiëntenzorg. Vintura-consultant Fiona Suwandy geeft toelichting op de belangrijkste uitdagingen en resultaten van het project.

Met zo’n 25 consultants zet Vintura zich in voor de zorg- en life sciences-sector. Hierbij helpt het bureau stakeholders binnen de zorg – ziekenhuizen en andere zorgverleners, farmabedrijven en bedrijven in medical devices – om te gaan met de vele en snelle veranderingen op het gebied van zorg, zoals de stijgende zorgkosten, technologische ontwikkelingen en veranderende zorgvraag. Zo voerden de zorgexperts van Vintura een opdracht uit voor de Benelux-tak van een internationaal farmabedrijf. “De veranderende zorgmarkt vraagt om andere interacties, óók tussen farma en ziekenhuizen. De afgelopen jaren heeft de klant al op nieuwe waardevolle manieren samengewerkt met ziekenhuizen, maar er was nog ruimte voor verbetering”, vertelt Fiona Suwandy, die sinds eind 2017 consultant is bij Vintura.

“Belangrijkste opdracht aan Vintura was om meer visie en structuur te creëren”, legt Suwandy uit. “Terugkijkend is dit project een intensief traject geweest waarbij we de klant hebben begeleid door de verschillende fases: de ontwerpfase – waarbij we de kaders hebben uitgezet –, de uitwerking in detail, de communicatie rondom de verandering en ten slotte de implementatie. Ons advies is daadwerkelijk in de praktijk gebracht en ik was daar van begin tot eind bij.”

Vintura zet nieuwe visie en structuur neer bij farmabedrijf

Ze vertelt dat het project bestond uit vier fases: “De eerste fase bestond uit het ontwerpen van de strategie. Hierbij faciliteerden wij vanuit Vintura de discussie en definieerden we het strategisch concept. In de tweede fase werden de details van de strategie ingevuld. Hierbij was het onze rol om de informatie te structureren en kritische vragen te stellen. Daarna was het tijd voor de volgende stap: de voorbereiding op de implementatie, waarbij wij de verandering begeleidden en toezagen op de concretisering van de impact die de implementatie zou hebben op de organisatie. De vierde en laatste fase bestond uit de daadwerkelijke start van de implementatie. Hierbij hielden wij de voortgang in de gaten en bespraken we de geconstateerde knelpunten.”

Het project bood een mooie uitdaging aan de zorgconsultants: “We moesten al onze consultancyvaardigheden aanspreken”, vertelt Suwandy: “Strategisch denken, informatie analyseren en structuren, de emotionele en rationele kant van verandering begeleiden en het managen van een omvangrijk project. De input van verschillende perspectieven vertaalden we tot een concreet en helder voorstel. Ook brachten we het leiderschapsteam dichter bij elkaar en faciliteerden hun onderlinge discussies. Ten slotte hielpen we het team met het overbrengen van de ‘veranderboodschap’ aan de rest van de organisatie.”

“Gedurende dit gehele traject stond het Vintura-team dicht bij de klant”, vervolgt Suwandy: “Daarmee bedoel ik dat we de oplossing samen met de klant hebben bedacht, aan de hand van een reeks van werksessies, en dat we vrijwel dagelijks persoonlijk contact hebben gehad. Omdat we deze klant al jarenlang kennen, weten we hoe wij hen het beste kunnen uitdagen. Deze aanpak zorgde voor gedragen oplossingen. Het voelde voor mij niet als het maken van een advies voor de klant, maar als het samen doorleven van een intensieve reis om een duurzame verandering teweeg te brengen.” 

Uiteindelijk is ze dan ook erg te spreken over het resultaat: “De impact voor de klant is dat ons advies de organisatie meer focus en helderheid heeft gegeven. Medewerkers weten nu bijvoorbeeld beter wat hun rollen en verantwoordelijkheden zijn. Hierdoor zijn zij beter in staat als één team samenwerkingen met ziekenhuizen aan te gaan, met als uiteindelijk doel de juiste zorg op de juiste plek te krijgen.”