Samenwerking centraal in aanpak zorgadviseur Vintura

06 oktober 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Consultancybureau Vintura zet zich ervoor in om de zorg te verbeteren. Het bureau helpt ziekenhuizen in Nederland en Europse farmaceuten om de zorg aan patiënten te optimaliseren. Mark Tolboom en Lidewey Verbaas maken deel uit van het team van Vintura. Ze benadrukken dat het voor de werkwijze van het bureau cruciaal is dat er goed wordt samengewerkt, tussen de collega’s onderling, maar zeker ook met opdrachtgevers.

Mark Tolboom werkt sinds 2011 voor Vintura en vervult de functie van Director en Lidewey Verbaas trad in 2015 in dienst en is werkzaam als Consultant. Het bureau verwoordt zijn missie met de woorden “creating meaningful impact in healthcare together” en Tolboom en Verbaas maken duidelijk dat er een belangrijke rol is weggelegd voor het laatste woord, “together”. Alle opdrachten van Vintura worden uitgevoerd door een team van meerdere adviseurs. Daarnaast is het volgens de ‘co-creatie’-filosofie van het bureau van doorslaggevend belang dat de opdrachtgever zelf ook deel uitmaakt van het team. Tolboom: “De klant zit vanaf dag één in het team, want wij zijn ervan overtuigd dat de implementatie van de veranderingen al start bij de aftrap van het project.”

Hoewel de consultants van Vintura hun eigen expertise inbrengen, zijn het natuurlijk de opdrachtgevers die hun bedrijf het beste kennen. “Als wij hen niet betrekken, komen we misschien met een oplossing die heel logisch lijkt, maar in de praktijk niet door te voeren is. Dat ondervang je door samen op te trekken. Kennis uitwisselen, ideeën vormen, discussiëren, bijstellen, samen onderzoeken wat de impact is”, aldus Verbaas.

Mark Tolboom en Lidewey Verbaas, Vintura

Leren van elkaar

Door op deze manier te werken, leren de adviseurs bovendien ook van hun opdrachtgevers, vertelt Tolboom: “We spreken de taal van artsen of farmaceuten, maar dat is niet noodzakelijk als je hier binnenkomt. Als je logisch en analytisch kunt nadenken, empathisch vermogen hebt en in staat bent te verbinden, kun je als consultant verandering teweegbrengen. De ins en outs van de branche leer je snel genoeg, en door de juiste vragen te stellen, draag je bij aan de kwaliteit van de samenwerking.”

Daarnaast steken de Vintura collega’s door het samenwerken in teams natuurlijk ook veel van elkaar op. Zo geeft Verbaas aan dat Tolboom een voorbeeld voor haar is wat betreft de manier waarop hij contact kan maken met klanten: “Hij kan je vanaf de eerste minuut het gevoel geven dat hij je begrijpt. Mark is enorm gedreven en altijd bezig met wat een klant nodig heeft om superblij te worden. Zelf wil ik mij meer ontwikkelen op dat vlak, dus dat kijk ik zo veel mogelijk van hem af.”

Tolboom laat weten op zijn beurt weer dingen te hebben opgestoken van Verbaas en andere Vintura-adviseurs: “Ik leer nog dagelijks van collega’s als Lidewey over hoe een ziekenhuis precies werkt. Door haar manier van werken leer ik bovendien veel over het structureren van informatie of bijvoorbeeld het uitdenken van een manier om processen te vereenvoudigen. Zij kan goed observeren en conceptueel denken, daar steek ik bij elk project dat we samendoen weer iets van op.”

Zoals Verbaas zelf ook al opmerkt, is het in de adviesbranche op zich niet zo bijzonder om in teams te werken. Wat de samenwerking bij Vintura volgens haar onderscheidt, is de vorm die aan de samenwerking wordt gegeven: “Het feit dat we de klant nauw betrekken, maar ook de gelijkwaardigheid tussen collega’s binnen een projectteam, onderscheidt onze werkwijze. We sparren vanuit onze eigen kijk op het probleem over hoe we het gaan oplossen en dagen elkaar uit vanuit andere invalshoeken te kijken.” Deze niet-hiërarchische opzet moet ook bijdragen aan de mate waarin de adviseurs van Vintura van elkaar kunnen leren. Tolboom: “Of je nou 5 of 20 jaar ervaring hebt: iedereen kan iets unieks brengen in een project.”

Vintura groeit en is continu op zoek naar ambitieuze consultants. Professionals die meer willen weten over het werk en de cultuur bij Vintura kunnen het recent uitgebrachte ‘werken bij’ magazine downloaden.