Helft HR-professionals wordt benaderd door recruiter of headhunter

07 januari 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Meer dan de helft (60%) van de HR-professionals wordt vandaag de dag benaderd door andere werkgevers of headhuntersbureau voor een mogelijke nieuwe functie elders. De trend ligt in lijn met de alsmaar krappere arbeidsmarkt, die zich in vrijwel iedere sector lijkt voor te doen. 

Ieder jaar doen Berenschot en Performa Uitgeverij onderzoek onder HR-professionals. Voor de meest recente editie van het zogeheten ‘HR-trendonderzoek’ zijn 900 HR-professionals ondervraagd naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HR-beleid en -uitvoering, arbeidscommunicatie en wet- en regelgeving rond arbeid.

In het onderzoek komt naar voren dat het afgelopen jaar, in de alsmaar krappere arbeidsmarkt, HR-professionals vaker zijn benaderd door headhunters dan een jaar eerder (35% in 2018 tegenover 33% in 2017). Daarnaast zijn respondenten ook vaker benaderd door een andere werkgever (23% in 2018 tegenover 16% in 2017). Daarmee is het totale percentage van professionals dat proactief is benaderd om elders aan de slag te gaan opnieuw gestegen – in 2017 werd 49% van de respondenten benaderd en in 2018 is dat percentage gestegen tot 58%.

Een groeiend aantal respondenten geeft aan in de huidige krappe arbeidsmarkt regelmatig of vaak moeite te hebben met het invullen van vacatures. Hoewel het invullen van HR-vacatures ten opzichte van functies in andere functiefamilies nog steeds relatief weinig problemen oplevert, geeft dit jaar 15% van de respondenten aan hier moeite mee te hebben. Dat is een significante stijging ten opzichte van de 12% in 2017. Over de hele linie kan echter in iedere sector gesteld worden dat er meer moeite gedaan moet worden om professionals te werven dan een jaar eerder.Helft HR-professionals wordt benaderd door recruiter of headhunter

Invullen ICT en technische functies blijft uitdaging

Functies op het gebied van techniek & onderhoud, ICT en productie en operations spannen de kroon als de meest lastig in te vullen functiegroepen, met respectievelijk 57%, 54% en 53% van de respondenten die dit aangeeft. Productie & operations zag tussen 2017 en 2018 een relatieve stijging van 21% van het aantal respondenten dat moeite heeft met het invullen van deze specifieke functies. De grootste relatieve stijging was echter zichtbaar in de functiegroepen Financiële Zaken (57%), Ondersteuning (67%) en Juridische Zaken (101%).

Terwijl in absolute getallen en vanuit een sectorperspectief de markt voor HR-professionals de geringste uitdagingen kent bij het invullen van functies, kan in lijn met de ontwikkelingen van de bredere markt toch gesteld worden dat de arbeidsmarkt voor HR-professionals steeds krapper wordt.

Verbetering arbeidsvoorwaarden

Deze trend wordt ook bevestigd wanneer gekeken wordt vanuit het perspectief van de werknemers. Zo geeft bijna 40% van de respondenten aan dat de eigen positie op de arbeidsmarkt verbeterd is. Vorig jaar was dat nog 31%. De economische groei en de arbeidsmarktkrapte zijn de belangrijkste redenen voor de gevoelde verbetering, maar ook de toename van ervaring en het verwerven van nieuwe kennis hebben daartoe bijgedragen, aldus de onderzoekers.

De bereidheid van professionals om van werkgever te wisselen is in 2018 (25%) stabiel gebleven ten opzichte van het jaar ervoor (toen ook 25%). Veruit het grootste deel van deze groep (22%) is op zoek naar een functie bij een andere werkgever. Ook deze uitkomst is in lijn met het beeld dat de arbeidsmarkt voor HR krapper wordt. Mensen hebben weer vaker de ‘luxe’ van uitzicht op een baan elders en kunnen nu dus weer meer om zich heen kijken. Van de respondenten die aangaven op zoek te zijn naar een baan bij een andere werkgever, heeft 66% daadwerkelijk actief gezocht naar een andere functie bij een andere werkgever, besluiten de onderzoekers.