Gebruik cloudmigratie om IT-landschap te vernieuwen en rationaliseren

22 november 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Wanneer organisaties een outsourcingstraject instappen voor hun IT, dan doen ze er goed aan niet in de valkuil te stappen van het simpelweg migreren van een oude setup naar een nieuwe omgeving. Het is namelijk niet erg effectief om gedateerde en inefficiënte systemen naar de cloud over te hevelen, zo waarschuwen Joep van Dorp en Paul Groen van METRI, twee experts op het gebied van outsourcing en cloudmigraties.

Van Dorp, binnen METRI werkzaam als Director sourcing, vertelt hoe het nemen van de bestaande opzet van het datacenter als uitgangspunt voor de migratie naar de cloud een begrijpelijke gedachtegang is: “Die structuur heeft de traditionele IT-afdeling decennialang houvast geboden.” Toch lopen organisaties, zo legt Van Dorp uit, al snel in de val dat ze alleen hun huidige datacenter overzetten naar een cloud provider. Hij vergelijkt het alsof een oude motor in een fonkelnieuwe auto wordt gezet, die daardoor niet sneller zal gaan rijden. ”Daarmee doen organisaties zichzelf tekort. Op deze manier wordt de overstap naar de cloud alleen maar een dure migratie”, aldus Van Dorp.

Er zijn tal van redenen aan te wijzen waarom organisaties outsourcing op deze manier aanvliegen, vertelt Paul Groen, Senior Consultant bij METRI. Een reden is dat IT-leiders een transitie naar de cloud zien als ‘inpakken, transporteren en weer uitpakken’, oftewel ‘unfreeze, change, freeze’. Een andere reden ligt in de (onduidelijkheid over de) beschikbare kennis in de organisatie over de huidige staat van het applicatielandschap. “Bij veel bedrijven is er totaal geen zicht op wat zij aan applicaties in huis hebben, omdat deze in de loop der jaren door allerlei mensen en afdelingen naar binnen zijn gehaald. De IT-afdeling focust zich op de infrastructuur en laat in veel gevallen de applicaties over aan de business”, legt Groen uit.

Ruimte voor verbetering

Er ligt in dat kader veel ruimte voor verbetering, stellen de twee experts. “Als je het volledige applicatielandschap bekijkt, zijn er heel vaak meerdere applicaties die hetzelfde doen. Inzicht in het applicatielandschap geeft de IT-afdeling nieuwe relevantie omdat ze kunnen besparen op total costs of ownership en efficiency”, stelt Van Dorp, die toevoegt: “Applicaties moeten kritisch tegen het licht gehouden worden. Toepassingen die de business weinig waarde opleveren moeten er gewoon uit.”

Het probleem bij een cloudmigratie kan zijn dat, als deze twee aspecten niet van tevoren goed zijn doordacht, de migratie veel duurder uitpakt dan wanneer de huidige situatie wordt behouden. Groen: “Als je traditionele dagelijkse operatie om te beginnen niet efficiënt in elkaar zit, kunnen je kosten in de cloud zelfs significant stijgen. Het laatste ‘State of the Cloud Report’ van de Amerikaanse consultancyfirma Rightscale noemt zelfs een percentage van 25%.” Van Dorp voegt toe: “De cloud is echt radicaal anders dan on-premise. Indien je vooraf je opties niet goed doordacht hebt, kom je bedrogen uit.”
Gebruik cloudmigratie om IT-landschap te vernieuwen en rationaliseren

Besparen in de cloud

Naast dat ze aangeven dat er vooraf goed moet worden gekeken wat er precies naar de cloud gemigreerd dient te worden, wijzen de experts van METRI erop hoe belangrijk het is om goed te kijken welk tariefmodel een cloudaanbieder hanteert. Dimensies om onder de loep te nemen zijn ‘beschikbaarheid’ en ‘performance’. In de cloud is flexibiliteit troef en kunnen gebruikers betalen naar gebruik, leggen ze uit. “Je kunt rekencapaciteit verlagen of helemaal uitschakelen wanneer je deze niet nodig hebt. Bijvoorbeeld van 168 naar 60 uur beschikbaarheid omdat de nacht en het weekeinde wegvallen. Als de kosten lineair zijn, bespaar je daar wel 65%”, zegt Van Dorp. In dat kader is het belangrijk om te zorgen voor een balans tussen de kosten en de resultaten. Ook moet gezorgd worden voor een goede governancestructuur, die naarmate de migratie vordert monitort of de overeenkomst naar behoren wordt nageleefd.

Daarnaast is flexibiliteit essentieel, een aspect dat verweven dient te zijn in alle applicaties die in de cloud worden gehost. Zo kunnen ‘commodity applicaties’ effectiever georganiseerd worden in de vorm van een SaaS-dienst (Software-as-a-Service). “Dat is het deel van de applicatiestack dat je al kunt uitzetten voordat je met de stofzuiger door alle hoeken van je datacenter gaat”, legt Groen uit: “Van de rest van de applicaties bekijk je welke je kunt plaatsen op een PaaS-platform (Platform-as-a-Service), zodat je de onderliggende infrastructuur abstract maakt, en die je dus ook niet meer hoeft te beheren.”

Om het onderscheid nog concreter te maken, geeft Groen een voorbeeld: “Vergelijk dit proces met het spelletje Pacman die de IT-infrastructuurcomponenten van applicaties van onderaf opeet. Zo resteert uiteindelijk een overzichtelijke applicatiestack. In een datacenter, waar een Pacman nog niet heeft opgeruimd, is er een onoverzichtelijke, onwrikbare berg toepassingen die in zijn geheel over moet met alle kosten van dien.”

Focus op beveiliging

Tot slot adviseren de experts van METRI ook scherp te kijken naar het securityaspect binnen cloudmigraties. Cyberbedreigingen zijn de normaalste zaak vandaag de dag en alle signalen wijzen erop dat cybercrime de komende jaren zal blijven toenemen en daarmee ook de noodzaak tot de juiste mate van cyberbeveiliging. “Als de IT van een bedrijf een beveiligingslek oploopt, dan kan dit enorme gevolgen hebben voor de hele business, zowel financieel als op het vlak van reputatie”, waarschuwen Van Dorp en Groen.

De twee experts besluiten: “Eén op één overzetten is weliswaar relatief snel, goedkoop en zonder al te grote risico’s, maar lost uiteindelijk niets op. Zie zo’n vernieuwing daarom niet als een eindpunt, maar als een begin om met de cloud daadwerkelijk stappen te zetten naar modernisering, flexibilisering en een hogere securitystandaard. Pak migratie naar de cloud niet aan vanuit de infrastructuur, maar laat het applicatielandschap leidend zijn. Op deze manier voorkom je dat oude machines in het nieuwe pand staan te stampen.”