PwC Nederland boekt sterkste groei in tien jaar tijd

15 november 2018 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Accountancy- en consultancykantoor PwC beleeft zijn beste jaar in tien jaar tijd. De omzet van PwC Nederland is het afgelopen boekjaar met 8,6% gestegen naar €832,7 miljoen. De Advisory-praktijk was wederom de snelst groeiende businessunit van het advieskantoor. 

“Over het boekjaar 2017/2018 hebben we betere resultaten behaald. Alle lines of service hebben bijgedragen aan de stijging van onze omzet en resultaat”, aldus Ad van Gils, voorzitter van PwC Nederland. De omzet van Advisory groeide het hardst, met 9,2%, maar de praktijk is met een omzet van €222,4 miljoen nog altijd de kleinste van PwC’s belangrijkste drie units.

Vergeleken met tien jaar geleden echter, zijn de inkomsten uit diensten als management consultancy, transaction advisory en digital transformation bijna verdubbeld – in het boekjaar 2006/2007 genereerde de praktijk €120 miljoen aan omzet.

Omzet van PwC Nederland (€ / miljoen)

De grootste praktijk, Assurance, voegde 8,4% omzet toe en kwam uit op een omzet van €332,2 miljoen, een sterk resultaat in een markt die wordt gekenmerkt door toenemende concurrentie en een hogere druk op tarieven.

In een reactie op de resultaten, gaf Agnes Koops, voorzitter van de accountantspraktijk van PwC, aan dat ze echter verder kijkt dan de cijfers, daarbij refererend aan alle vorderingen die zijn gerealiseerd in onder andere kwaliteitsverbetering en in cultuur- en gedragsverandering: “We hebben afgelopen jaar vorderingen gemaakt met ons veranderprogramma.

Net als andere accountantskantoren, investeert PwC in kwaliteit, als reactie op de toenemende druk vanuit de samenleving en toezichthouder AFM. Vorig jaar constateerde de AFM dat accountants over de gehele linie nog steeds een onvoldoende scoren, al hebben PwC, Deloitte en KPMG op het gebied van gedrag en cultuur wel meer bereikt dan de overige accountantskantoren.

Uit een doorlichting die dit jaar is uitgevoerd, concludeerde de toezichthouder dat accountantsfirma’s hun primaire processen wel verbeteren, maar dat de verschuiving nog steeds te langzaam gaat. Koops zegt hierover: “We beseffen dat we er nog niet zijn. Stakeholders verwachten van ons bij de uitvoering van de maatregelen meer snelheid en diepgang. Waar nodig hebben we dan ook de maatregelen gericht op kwaliteitsverbetering verscherpt en versneld en zullen we dat komend jaar continueren.”

PwC’s Tax & Legal-praktijk zag zijn omzet ten opzichte van vorig jaar met 5,5% stijgen, naar €278,1 miljoen. Over waar hij denkt dat het kantoor in de markt het verschil weet te maken, schrijft Van Gils in het jaarverslag: “De kracht van onze organisatie zit hem in de integraliteit van onze dienstverlening. Bundeling van kennis en ervaring uit de verschillende vakgebieden is een randvoorwaarde voor kwaliteit waarbij we technologie maximaal inzetten. En de kwaliteit van onze mensen natuurlijk – zij vormen een cruciale factor.”

Diversiteit en duurzaamheid

Terugkijkend op het afgelopen jaar, benadrukt de topman – die afgelopen zomer Peter van Mierlo opvolgde (nu de CEO van ontwikkelingsbank FMO) – de stappen die PwC heeft gezet op belangrijke thema’s zoals diversiteit, duurzaamheid en cultuur. “De medewerkerstevredenheid behoort tot de allerhoogste in het wereldwijde netwerk van PwC, en meer dan een derde van de bedrijfsvoering is momenteel circulair – de ambitie van PwC is om in 2030 volledig circulair te zijn.”

Omzet van PwC Nederland per branchegroep

Ten aanzien van diversiteit en specifieker de geslachtsverdeling binnen de organisatie, streeft PwC richting 2030 naar een 50/50-ratio tussen mannen en vrouwen in partner- en directorposities. Het afgelopen boekjaar stond het percentage vrouwen op 31%, waar het een jaar eerder nog op 30% stond. Van Gils geeft aan dat diversiteit in de top ”geleidelijk verbetert en op koers ligt richting de toekomst”.

Verder was het afgelopen jaar 14% van de gepromoveerde partners en directors van niet-Nederlandse afkomst, een andere KPI die PwC bijhoudt. Opvallend is dat voor het eerst het verloop onder collega’s met een niet-westerse migratieachtergrond lager (13,9%) ligt dan het totale verloop (15,4%). Andere belangrijke aspecten van de diversiteitsambitie van PwC zijn het zorgen voor inclusiviteit op de werkvloer en LGBTI-acceptatie – lees het artikel ‘PwC zet in op diverse en inclusieve organisatie’ voor meer informatie hierover.

Doelgericht en waardengedreven

Gekeken naar de doelen voor de komende jaren, schrijft Van Gils: “Het is onze ambitie een doelgerichte en waardengedreven organisatie te worden. We streven naar winstgevende groei om te kunnen investeren in het aantrekken en behouden van de beste mensen en verschaffen ons de middelen om deze ambitie te realiseren.”

Hiervoor wil PwC zijn investeringen in kwaliteit voortzetten, het personeelsbestand van de toekomst opbouwen en stevig investeren in digital, om zo te verworden tot een technology-enabled bedrijf gericht op internationale samenwerking. Over het boekjaar 2018/2019 zegt Van Gils: “Voor het huidige jaar voorzien we een aanhoudende vraag naar onze diensten, waarbij sprake is van bescheiden groei en stabiele financiële resultaten.”

PwC Nederland, waarvoor 125 jaar geleden de basis werd gelegd door Emanuel van Dien, telt nu bijna 5.100 accountants, belastingadviseurs en consultants. Hiermee is het bedrijf in ons land groter dan KPMG (€459 miljoen), maar kleiner dan Deloitte (€897 miljoen omzet) en EY (€837 miljoen), dat in de afgelopen twee jaar maar liefst €100 miljoen aan omzet wist bij te schrijven.

Gerelateerd: Analyse 10 jaar Big Four: PwC en EY onttronen Deloitte.