Ministerie van Defensie sluit nieuwe raamovereenkomsten voor ICT-inhuur

13 november 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Het ministerie van Defensie heeft raamovereenkomsten voor de inhuur van ICT-professionals afgesloten met zeven opdrachtnemers. Hiernaast zijn er drie opdrachtnemers geselecteerd die voor Defensie zogenaamde detavast-constructies mogen leveren, waarbij de intentie is om de ingehuurde ICT-professionals na een bepaalde detacheringsperiode in dienst te laten treden bij Defensie. 

Het inkoopuitvoeringscentrum van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (IUC-EZK), waar de rijksbrede categorie ICT-inhuur is geplaatst, heeft namens het ministerie van Defensie de aanbesteding uitgevoerd en de raamovereenkomsten ondertekend. De partijen die aan Defensie tijdelijk ICT-professionals ter beschikking mogen stellen, zijn Between, Caesar Accounts in combinatie met Bergler en Pimarox, de combinatie CGI en Myler, CIMSOLUTIONS in combinatie met SLTN IT Professionals en Verdonck, Klooster & Associates, alsmede LINKIT, het Nederlands Centrum voor Interim-Management (NCIM) en de Staffing Groep. Voor het perceel detavast-constructies zijn de partijen iSense Consulting, de Staffing Groep en Yacht gecontracteerd. 

Het ministerie van Defensie verwacht gemiddeld tussen de 500 en 900 fte in te zetten via de betreffende ICT-inhuur raamovereenkomsten. In potentie hebben deze raamovereenkomst daarmee één van de hoogste waardes van alle inhuurgerelateerde raamovereenkomsten van de rijksoverheid. Vorig jaar gaf de centrale overheid zo’n €1,3 miljard uit aan externe inhuur, en zo’n €2,0 miljard aan ICT-uitgaven. Voor het perceel detavast-constructies gaat Defensie uit van een gemiddelde inzet van 40 tot 50 fte.

Ministerie van Defensie sluit nieuwe raamovereenkomsten voor ICT-inhuur

Ministerie van Defensie

Binnen het ministerie van Defensie zullen zowel de vier operationele commando’s – oftewel de Koninklijke Landmacht, Luchtmacht, Marine en Marechaussee – alsmede de bestuursstaf en de twee ondersteunende defensieonderdelen Defensie Materieel Organisatie en het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO), de externe ICT-professionals tijdelijk inzetten. Het Joint IV Commando (JIVC) is bij Defensie de interne leverancier van IV-producten en diensten (inclusief ICT, documentaire IV, trainers en simulatoren). Gezien deze rol zal het JIVC de primaire afnemer zijn binnen de gesloten raamovereenkomsten. 

“Alles wat wij doen staat in het teken van onze parate collega’s van de krijgsmacht. Die kunnen hun taken alleen doen als ze ondersteund worden door moderne en goed werkende IT. Denk hierbij aan operationele IT voor bijvoorbeeld wapensystemen, simulatoren en informatie-gestuurd optreden in operaties. Maar ook generieke IT, zoals ICT-infrastructuur, werkplekken en generieke bedrijfsvoeringsapplicaties. Een gevarieerd en bijzonder werkpakket waarvoor we altijd op zoek zijn naar goede en gedreven nieuwe IT’ers. Deze inhuurmantel is een van onze instrumenten waarmee we de juiste krachten kunnen binnenhalen”, aldus commandeur Cees Vooijs, plaatsvervangend directeur van het JIVC.

In de aanbesteding waren inschrijvende partijen voor het eerste perceel (reguliere ICT-inhuur) gevraagd om aan te geven hoe ze ervoor willen zorgen dat de schaarse ICT-professionals (vaker) kiezen voor een inhuuropdracht bij Defensie, rekening houdende met de schaarste in de markt en de veiligheidsonderzoeken die de in te zetten ICT-professionals moeten ondergaan. Ook hebben inschrijvers twee ‘proeven van bekwaamheid’ uitgevoerd. Bij de eerste proeve zijn inschrijvers gevraagd om een advies te geven over een specifieke Defensie-casus in relatie tot de inzet van externe ICT-professionals. Bij de tweede proeve hebben de inschrijvers voor een tweetal gefingeerde aanvragen adviezen gegeven waarmee de kans op een goede match met geschikte kandidaten vergroot wordt.

Inschrijvers voor het tweede perceel (detavast-constructies) waren gevraagd hun werving- en selectieproces te beschrijven. Hiernaast moesten zij aangeven hoe zij met opleiding en binding van de gedetacheerde medewerkers ervoor willen zorgen dat deze op het gewenste kwaliteitsniveau de ‘overstap’ zullen maken naar een dienstverband bij Defensie.

Het aanbestedingsproces heeft enkele maanden vertraging opgelopen doordat een inschrijver een kort geding had aangespannen als gevolg van zijn uitsluiting op basis van vormvereisten. Nadat de voorzieningenrechter op 16 oktober 2018 de Staat in het gelijk heeft gesteld, zijn de raamovereenkomsten definitief gegund en ondertekend. De raamovereenkomsten zijn per 1 november 2018 ingegaan en hebben een looptijd van vier jaar.