Drietal ministeries kiest zeven partners voor ICT-inhuur

15 november 2023 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Financiën en Algemene Zaken hebben in een gezamenlijke aanbestedingsprocedure zeven partijen geselecteerd als voorkeursleveranciers voor ICT-inhuur.

Met het megacontract is een bedrag van maximaal €330 miljoen gemoeid over een periode van vier jaar. De voorkeursleveranciers zullen diensten leveren aan de ministeries en de verschillende dienstonderdelen (zoals RWS), beleidsdirectoraten en bedrijfsonderdelen (zoals KNMI) die onder de ministeriële verantwoordelijkheid vallen.

De zeven winnaars zijn van het raamcontract zijn HeadFirst, Synprofs, ItaQ, de combinatie Linkit en Divetro, Ukomst, De Staffing Groep en Yacht.

Drietal ministeries kiest zeven partners voor ICT-inhuur

Voor alle drie de ministeries is de inhuur van tijdelijke ICT-professionals een integraal onderdeel van hun transformatieagenda in de komende jaren. Externen brengen specialistische kennis met zich mee op IT-thema’s en werken mee aan grote veranderopgaven met een IT-component. In veel gevallen wordt inhuur ook gebruikt om tekorten in de lijnorganisatie tijdelijk op te vangen.

In het uitgebreide aanbestedingsdocument geven de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Financiën en Algemene Zaken, gezamenlijk als IWFAZ aangeduid, een blik op de vele vraagstukken waar ze verwachten samen op te trekken met de externe partijen.

IWFAZ spreekt van een grote noodzaak om een “een innovatieve, robuuste en betrouwbare informatievoorziening” te realiseren, en beschouwt digitalisering als een basisvoorwaarde voor het leveren van diensten aan stakeholders en de eigen bedrijfsvoering.

De drie ministeries hebben hierbij behoefte aan kennis over diverse (technologische) ontwikkelingen zoals informatievoorziening, cloud computing, kunstmatige intelligentie, ethiek, cybersecurity en privacy. Ook wordt een beroep gedaan op de externe dienstverleners om een aantal grote IT-programma’s te ondersteunen, waaronder op het gebied van SAP, betrouwbare datavoorziening en het Rijksdatacenter.

Innovatie is nog een onderwerp waarop nauw samengewerkt zal worden. De ministeries verkennen de toepassing van allerlei IT-gedreven ontwikkelingen. De externe dienstverleners zullen helpen bij het uitdenken en bouwen van proof of concepts in zogeheten proeftuinen en de verdere uitrol en realisatie.

“Met het afsluiten van raamovereenkomsten beoogt IWFAZ structureel een passend aanbod uit de markt te verkrijgen, om de schil van flexibele arbeid zo effectief en efficiënt mogelijk in te vullen”, aldus de inkopers van de drie ministeries.

Reacties van de winnende partijen

Mike Veen, Accountmanager bij HeadFirst: “Wij zijn zeer verheugd dat we deze overeenkomst opnieuw gegund hebben gekregen, zodat we de goede samenwerking kunnen continueren. Voor IWFAZ blijven wij de best passende kandidaten zoeken en selecteren voor interessante opdrachten. Via ons online platform Select ontsluiten we de gehele markt van ICT-professionals, we hebben er dan ook alle vertrouwen in dat wij IWFAZ van voldoende passende kandidaten kunnen voorzien.”

HeadFirst geeft zijn dienstverlening vorm met onder meer de hulp van de volgende onderaannemers: CGI, CoreBase, Devoteam, DevTalents, Doxis, EXPR, Grabowsky, InWork, IT Topdogs, Kodision, NLX Software, Open Technologies, PlusIT, Quest4, Quintor, SOA People, Specialisterren, StarApple, Sterksen, Teamwerk, Unisys, Valcon, Valori, ZZA en 2TestIT.

Welke partijen doen mee aan raamovereenkomst?


Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
De raamovereenkomst geldt voor het ministerie en de gehele Bestuurskern (BSK), het Koninklijk Nederlands Meteorologisch instituut (KNMI), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat (RWS), alsmede adviescolleges/-raden, commissies en overige instellingen verbonden aan het ministerie van I&W.

Naast de dienstonderdelen van de Bestuurskern heeft IenW vier beleidsdirectoraten: DG Mobiliteit (DGMo), DG Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM), DG Water en Bodem (DGWB), DG Milieu en Internationaal (DGMI).

Overige deelnemers: Koninklijk Nederlands Meteorologisch instituut (KNMI), Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Ministerie van Financiën
Het ministerie van Financiën is opgebouwd uit zeven organisatieonderdelen: de Generale Thesaurie, het directoraat-generaal Rijksbegroting, het directoraat-generaal Fiscale Zaken, het directoraatgeneraal Belastingdienst, het directoraat-generaal Douane, het directoraat-generaal Toeslagen en het SG-cluster.

De Belastingdienst maakt geen deel uit van het raamcontract. Dat geldt ook voor Toeslagen en Douane. Deze drie onderdelen opereren als relatief zelfstandig onderdelen van het ministerie van Financiën.

Ministerie van Algemene Zaken
De diensten die onder de verantwoordelijkheid van Algemene Zaken vallen zijn: Kabinet Minister-President (KMP), Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), Directie Bedrijfsvoering, Directie Financieel-Economische Zaken (DFEZ).

Ook commissies en raden zoals het Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) vallen binnen de reikwijdte van de raamovereenkomst.