Sander Merkus naar Strategy Counsellors praktijk van Twynstra Gudde

13 november 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Sander Merkus heeft binnen Twynstra Gudde de overstap gemaakt naar Strategy Counsellors. Bij de strategieadviespraktijk richt hij zich sinds kort op narratieve strategievorming. “Verhalen zijn de bouwstenen van betekenis binnen besluitvorming, samenwerking en organisatieontwikkeling”, aldus Merkus. “Ik verzamel verhalen die leven in de ‘onderstroom’ van organisaties. Daardoor krijg ik inzicht in belangen en spanningen die nergens expliciet beschreven staan maar die deze processen sterk kunnen beïnvloeden.”

Voordat Merkus zich twee jaar geleden aansloot bij Twynstra Gudde, werkte hij negen jaar voor de VU Amsterdam. Nadat hij twee jaar lesgaf aan bachelorstudenten, begon hij er in 2009 aan zijn promotieonderzoek. Na de afronding hiervan werkte hij er nog drie jaar als docent en onderzoeker. “Sander is gepromoveerd op de narratieve benadering van bestuurlijk-strategische vraagstukken”, aldus Twynstra Gudde. Merkus vult aan: “Mijn promotieonderzoek op basis van verhalen, framing en belangen geeft mij een lens die inzicht en handelingskaders biedt wanneer er wordt gevoeld dat er ‘dingen in de onderstroom spelen’ die ongrijpbaar lijken maar wel de lopende processen sterk beïnvloeden. Of ik nu onderzoek, evalueer, ontwikkel of organiseer, mijn vraag luidt altijd: ‘wat is het verhaal?’”

Zijn expertise neemt Merkus nu mee naar Strategy Counsellors. “Hiermee zijn wij in staat strategievorming gestalte te geven met verhalen als bouwblokken, als alternatief voor de in veel sectoren dominante modelmatige en datagedreven strategiebenaderingen”, stelt Twynstra Gudde. “In onze visie zijn er grenzen aan feitelijke analyses en is strategievorming voor een deel ook werkelijkheidsvorming.” Merkus is binnen Strategy Counsellors gestart als Adviseur Narratieve strategievorming. “Ondanks formele afspraken en heldere contracten spelen er altijd onzekerheden en onverwachte dynamieken binnen besluitvorming, planvorming en uitvoering”, legt hij uit. “De verhalende methode vormt de sleutel waarmee ik inzicht bied en oplossingen aanreik om processen te verbeteren.”

“Vanuit mijn inzicht in de informele leefwereld binnen teams, organisaties en samenwerkingsverbanden adviseer ik hoe om te gaan met spanningen en blokkades die succes in de weg kunnen staan”, vervolgt Merkus. “Ik help om een gezamenlijk verhaal te maken vanuit de verschillende en soms botsende beelden van verschillende partijen waardoor diepgevoeld commitment ontstaat. Ook help ik bij het construeren van een nieuw dominant verhaal binnen besluitvorming en projecten dat het gedrag en de houding van mensen verandert waardoor processen beter gaan lopen.”Sander Merkus naar Strategy Counsellors praktijk van Twynstra Gudde

Strategy Counsellors

De praktijk waar Merkus nu deel van uitmaakt helpt uiteenlopende opdrachtgevers op het gebied van (complexe) strategische uitdagingen: “Wij beschikken over een zeer ruime ervaring, in het bijzonder in omgevingen met meerdere stakeholders, grote en uiteenlopende belangen, complexe bestuurlijke opgaven, spanning en druk. Waarbij tegelijk wordt gevraagd om visie, collectieve ambitie, leiderschap en innovatie”, aldus een woordvoerder.

Hierbij worden opdrachtgevers op verschillende manieren ondersteund, zoals met het reflecteren op strategievorming: “De beste start voor een nieuw strategietraject is een leerzame terugblik op het voorgaande.” Andere aspecten zijn het ontwerpen van een strategietraject en de uitvoering van een strategische verkenning: “Een goede koers heeft onderbouwing en afweging nodig ten opzichte van alternatieve strategische opties. Strategische verkenningen zijn geen ‘verplicht nummer’, maar moeten het inzicht verrijken van degenen die betrokken zijn bij een strategietraject.”

Dit zijn slechts enkele van de diverse activiteiten van Strategy Counsellors: Strategievorming omvat veel meer dan om de paar jaar een strategisch plan maken. Maatschappelijke transities, disruptieve veranderingen en nieuwe inzichten leiden ertoe dat organisaties doorlopend bezig zijn met koers zoeken en koers zetten. Omdat elke context verschillend is, vraagt elk strategieproces om een maatwerkaanpak, gericht op een uniek resultaat.” 

Met de komst van Merkus telt het team van Twynstra Gudde’s strategieadviespraktijk inmiddels zeven adviseurs. Naast Merkus zijn dat partners Bram den Engelsen (Strategie en governance), Huub Raemakers (Strategie en innovatie), Jaap de Heer (Strategie en beleid) en Rob Poels (Strategie in digitale transities), en Senior adviseurs Stijn van Diemen (Strategie en marketing) en Jeroen Schouten (Strategie en samenwerking). Poels, Van Diemen en Schouten sloten zich afgelopen lente aan bij de praktijk van het kantoor, dat eind vorig jaar door managers en andere bestuurders uit het Nederlandse bedrijfsleven werd aangewezen als een van ’s lands beste strategische adviesbureaus.