Twynstra Gudde begeleidt renovatie van stadsschouwburg Middelburg

16 oktober 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Twynstra Gudde is de afgelopen jaren betrokken geweest bij de verbouwing van de stadsschouwburg in Middelburg. In 2012 voerde het adviesbureau in opdracht van de Zeeuwse gemeente een haalbaarheidsonderzoek uit naar de renovatie, waarna het kantoor vervolgens ook het proces- en projectmanagement van de verbouwing kreeg toebedeeld. Sinds enkele dagen is het theater weer geopend voor publiek.

De stadsschouwburg in Middelburg aan het Molenwater stamt uit 1962. Sinds de opening is het pand onafgebroken en intensief gebruikt, wat in de loop der jaren – haast onvermijdelijk – heeft geleid tot verschillende gebreken. De gemeenteraadsleden van Middelburg stonden daardoor voor een keuze: investeren in een nieuw theater of in een grootschalige renovatie van het bestaande pand. Om die keuze te kunnen onderbouwen, werd Twynstra Gudde ingeschakeld, dat in 2012 een onderzoek uitvoerde naar de haalbaarheid van de twee opties. Op basis van de haalbaarheidsstudie, maakte het college van B&W in september 2013 bekend dat renovatie een betere optie was dan nieuwbouw. 

Twee jaar later – in 2015 – leidde het rapport van Twynstra Gudde tot een raadsbesluit, waarmee het theater definitief een renovatie zou ondergaan. Kort daarna werd het adviesbureau opnieuw ingeschakeld door de Zeeuwse gemeente, ditmaal voor het gehele proces- en projectmanagement van de verbouwing. Begin december 2017 startte de renovatie van het theaterpand officieel. Dat gebeurde destijds onder het toeziend oog van cabaretier Freek de Jonge, die als zoon van een predikant een deel van zijn jeugd in Zeeland doorbracht. Ook wethouder Chris Simons (VVD), schouwburgexploitant Frans Lievens en twee schoolkinderen uit Middelburg waren aanwezig bij de start van de verbouwing. Na een krap jaar zit de renovatie er inmiddels op: sinds enkele dagen is het theater weer geopend voor publiek. Om tal van redenen was het hele renovatietraject echter geen peulenschil.

Complexe opgave

“Eerdere nieuwbouwplannen zijn om verschillende redenen gesneuveld. Door de lange voorgeschiedenis was het een politiek beladen dossier”, zegt Carlijn Kramer, Adviseur bij Twynstra Gudde en betrokken bij het renovatieproject. Zo werd de bouw van een nieuwe schouwburg in 2005 afgeblazen omdat de bouwput niet stevig genoeg bleek te zijn, waardoor aangrenzende huizen verzakten. Dat leverde destijds een hoop commotie op en kostte veel extra geld. Kramer leg uit dat inwoners, gemeenteraad en college tijdens het renovatieproces daarom voortdurend nauwlettend zijn ingelicht over de voortgang: “Door de hoge politieke betrokkenheid werd binnen onze aanpak het belang van zorgvuldige en gedragen besluitvorming erg groot. Daarom is er ook actief stakeholdersmanagement gevoerd en is er veel aandacht geweest voor het informeren van de Middelburgers.”

Twynstra Gudde begeleidt renovatie van stadsschouwburg Middelburg

Tegelijkertijd waren de ambities om het gebouw toekomstbestendig te maken zeer hoog. “De opgave was om het gebouw stukken duurzamer te maken en het een modernere uitstraling mee te geven. Daarnaast zat de grote complexiteit ook verscholen in het verbeteren van de akoestiek, de installatie- en theatertechniek van de zaal en de brandveiligheid. En dat alles moest gerealiseerd worden binnen een zeer krappe planning van slechts één theaterseizoen”, zegt Kramer: “Onze aanpak was daarom gericht op maximale beheersing van tijd en geld zonder in te boeten op de kwaliteit.” 

Lokale expertise

Omdat het succes van het renovatieproject feitelijk tot uiting komt in de exploitatie van de vernieuwde schouwburg, heeft exploitant Lievens een nadrukkelijke rol gekregen binnen de projectorganisatie. Kramer licht toe: “Tijdens het ontwerpproces is veel ruimte gecreëerd voor de inbreng en expertise van de exploitant. Hierdoor is de toekomstige bedrijfsvoering gewaarborgd en ontstond draagvlak voor de te nemen besluiten. Dit laatste is essentieel geweest voor het eindresultaat.”

Kramer laat weten dat tijdens het aanbestedingsproces – in samenspraak met de gemeente Middelburg – ook is gekozen om in te zetten lokale expertise. Dat deed het adviesbureau door plaatselijke uitvoerende partijen de mogelijkheid te bieden zich kunnen inschrijven voor het renovatieproject. “Dit heeft geresulteerd in gunning aan lokale aannemers die het werk met veel inzet en betrokkenheid hebben uitgevoerd. De effectieve samenwerking van deze partijen uit de regio heeft mede bijgedragen aan het succes om het project binnen tijd op te leveren”, laat Kramer weten. 

Eindresultaat

“Het eindresultaat is dat Middelburg er een fraaie up-to-date schouwburg in zijn historisch centrum bij heeft”, zegt Kramer verheugd. Ze voegt daaraan toe: “Met deze renovatie heeft het gebouw een technische verbetering ondergaan en eveneens is de uitstraling van interieur en exterieur gemoderniseerd. Het theater is daarmee weer geschikt gemaakt voor hedendaagse opera-, ballet-, toneel-, cabaret-, klassieke muziek- en dansvoorstellingen. Een wezenlijke verandering waarvan de regio de komende vijfentwintig jaar kan genieten.” 

Johan Padmos – vanuit de gemeente Middelburg betrokken als projectleider bij het renovatieproject – is zeer tevreden over de geleverde diensten. Hij benadrukt dat het adviesbureau naast een prachtig verbouwd theater ook tevreden inwoners en politici heeft achterlaten in de Zeeuwse hoofdstad: “De gemeente Middelburg heeft een goede partner gehad aan Twynstra Gudde gedurende het proces. Twynstra Gudde heeft een beladen dossier handen en voeten weten te geven. Mede door de bijdrage van Twynstra Gudde is dit project succesvol afgesloten.”

Lees ookBouw van nieuw 'zwevend' hoofdkantoor van Twynstra Gudde gestart.