Vier tips over hands-on executiekracht als succesfactor bij grote transformaties

31 augustus 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

In eerdere artikelen lichtte Consultancy.nl de behoefte aan hands-on executiekracht op de consultancymarkt uit. Bij grote transformaties leidt een gebrek aan deze executiekracht nogal eens tot vertraging en toename van kosten. Onnodig. Op basis van hun ervaring delen Joost Tolboom en Rob IJsseldijk, consultants bij First Consulting, de volgende tips over hoe hands-on executiekracht bijdraagt aan het succes van grote transformaties.

1. Leiders moeten in contact staan met realiteit van de werkvloer

“Het succes van grote transformaties gaat hand in hand met leiders die verbinding maken tussen wat er op de werkvloer leeft en diegenen die richting geven aan de verandering. Top-down brengen zij op alle niveaus duidelijkheid over de richting die de organisatie op wil om toekomstbestendig te zijn. Ze delen de noodzaak en het belang van de verandering en zorgen dat iedereen dat begrijpt. Het gaat hier uiteraard om het belang van de organisatie. Om te voorkomen dat organisatiebelang en individueel belang mengen, is het verstandig om te werken met leiders die na de verandering geen rol hebben in de organisatie en onafhankelijk zijn. Ook omdat een goede lijnfunctionaris niet per definitie een goede verandermanager is.”

“Bottom-up moeten leiders tijdens de uitvoering ophalen wat de verandering in de praktijk teweegbrengt. Welk effect heeft de verandering op de mensen en de processen in de praktijk? Klopt dat met de verwachting en wat zegt dat over de haalbaarheid van de plannen? Zo weet je tijdens de verandering waar je op moet sturen.”

2. Plannen moet je altijd toetsen op praktische implicaties

“Om een vloeiende transitie in de praktijk te waarborgen, toets je de strategie en het plan voorafgaand aan de uitvoering op operationele haalbaarheid. Dit doe je door de eindgebruikers vanaf de start te betrekken bij het opstellen van het plan en te vragen hoe zij de uitvoering mogelijk kunnen maken. Samen kun je de operationele consequenties in kaart brengen door een impactanalyse op operationele processen. Dan blijkt of de realisatie in de praktijk haalbaar is.”

Vier tips over hands-on executiekracht als succesfactor bij grote transformaties

“Houd daarbij rekening met de complexiteit van operationele processen. Processen worden in de praktijk vaak anders uitgevoerd dan op papier staat beschreven. In dat geval is de variatie in te transformeren processen meestal groter dan initieel verwacht in de planningsfase. Doe daarom de impactanalyse niet vanaf papier maar samen met de eindgebruikers expliciet in de praktijk.”

3. Zorg voor sturing op klantimpact tijdens transformatie

“Verschuivingen van personeel als gevolg van adviesaanvragen tijdens transformaties hebben altijd (tijdelijk) effect op de productiviteit van een organisatie. Dit beperk je door de overdracht van werkzaamheden goed te plannen. Let daarbij vooral op kritieke processen die afhankelijk zijn van de inzet van (enkele) individuen. Deze sleutelfiguren kunnen alleen verplaatsen na een degelijke werkoverdracht. Daarnaast helpt een duidelijk inzicht in de werkvoorraad. Op basis van dit inzicht kun je de impact op dienstverlening voor klanten beïnvloeden en voorkom je dat je onverwacht niet kunt voldoen aan de klantvraag.”

4. Transformeren betekent: mouwen opstropen en doen

“De veranderambitie moet matchen met het verandervermogen, de verandercapaciteit van de organisatie. Daar zijn specifiek deze veranderingvaardigheden voor benodigd. Transformaties worden nogal eens zwaar gemanaged, waardoor het risico bestaat om te verzanden in theoretische ontwerpdiscussies. Dat voorkom je door voldoende operationele veranderaars aan boord te hebben. Mensen die de mouwen opstropen en de plannen werkelijkheid maken.”

Tolboom en IJsseldijk besluiten: “Met deze vier tips hopen we dat we het voor diegenen die werken in of aan transities wat eenvoudiger gemaakt hebben om de transitie uit te voeren. Succes zit vaak in de eenvoud. Maak, tot slot, verandering daarom niet groter dan noodzakelijk. Opknippen in kleine praktisch uit te voeren stukken is het devies. Eenvoud vergemakkelijkt communicatie en daarmee begrip en draagvlak voor de verandering. Dat leidt tot succesvolle executie.”

First Consulting werkt binnen de thema’s business process, business technology en business implementation op end-to-end projecten met impact. “Change projecten pakken we op de hierboven beschreven hands-on manier aan.” Zie het profiel van First Consulting voor vacatures, events en overige informatie.