De Normaalste Zaak en Accenture organiseren inclusief werkgeven masterclasses

29 augustus 2018 Consultancy.nl 9 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Dit najaar organiseren De Normaalste Zaak en Accenture een driedaagse workshop die in het teken staat van inclusief werkgeverschap. De leergang is bedoeld voor professionals die ambassadeur (willen) zijn voor inclusiviteit binnen hun organisatie. In het programma ligt de nadruk op de casuïstiek waar de professionals zelf mee te maken hebben. Daarnaast zijn er sprekers die kennis en inspiratie delen. Deelnemers leren onder meer hoe ze een actieplan opstellen en verkopen, omgaan met weerstand en hun aanpak verfijnen.

Er is de laatste jaren binnen de gehele samenleving steeds meer aandacht voor diversiteit en inclusiviteit. Ook veel organisaties spreken de ambitie uit een meer inclusieve werkgever te worden, onder meer omdat ze menen dat hun organisatie een afspiegeling moet vormen van de gehele samenleving – niet alleen vanwege morele overwegingen of om te voldoen aan MVO-beleid, maar ook simpelweg omdat organisaties gebaat zijn bij een divers werknemersbestand. 

Diversiteit loont

Zo wordt in een analyse van Credit Suisse gesteld dat bedrijven met tenminste één vrouw in de top meer inkomensgroei en rentabiliteit op het eigen vermogen leveren dan bedrijven zonder vrouw in de top. Daarnaast laat onderzoek van McKinsey zien dat binnen bedrijven die zich bij de beste 25% bevinden op het gebied van etnische en raciale diversiteit, de kans dat managers meer verdienen dan het marktgemiddeld 35% groter is dan bij overige ondernemingen. Bij bedrijven die qua seksegelijkheid bij dit best presterende kwart horen, is de kans 15% groter.

In een artikel in Harvard Business Review worden redenen aangedragen voor deze betere prestaties. Zo wordt gesuggereerd dat inclusieve organisaties meer focussen op feiten, doordat mensen met verschillende achtergronden het beeld van wat geldt als normaal binnen de sociale meerderheid kunnen veranderen en een nieuwe manier van denken binnen een groep tot stand kunnen brengen. Daarnaast wordt er gesteld dat feiten zorgvuldiger worden verwerkt, waarschijnlijk dankzij de variëteit aan perspectieven die diversiteit met zich meebrengt. Tot slot zouden diverse teams innovatiever zijn. Cultureel diverse bedrijven ontwikkelen binnen hun top bijvoorbeeld meer nieuwe producten dan die met een homogeen bestuur. 

Obstakels wegnemen

In de praktijk blijkt echter dat veel bedrijven nog een lange weg te gaan hebben op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Dit heeft lang niet altijd te maken met onwil of een gebrek aan bewustzijn en interesse. Welwillende werkgevers lopen bij het werven en inzetten van onderbenutte doelgroepen regelmatig tegen de nodige obstakels aan. Het kan hierbij om van alles gaan, zoals weerstand binnen de organisatie of goedbedoelde maatregelen die een averechts effect sorteren. Goed functionerend inclusief werkgeverschap is dan ook grotendeels afhankelijk van een nieuw en weldoordacht beleid, waarvoor specifieke kennis een vereiste is.

De Normaalste Zaak en Accenture organiseren inclusief werkgeven masterclasses

Om welwillende werkgevers te helpen bij het uitbouwen van hun kennis en kunde en zo hun positie als inclusieve werkgever te versterken, organiseert De Normaalste Zaak samen met Accenture en werkgeversvereniging AWVN sinds 2016 jaarlijks een leergang inclusief werkgeven. De Normaalste Zaak is een groeiend netwerk van bijna 500 mkb-ondernemers en grote werkgevers dat zich inzet voor een inclusieve arbeidsmarkt, “waarin iedereen die kan en wil werken welkom is”. Dit najaar vindt – op 16 oktober en 6 en 27 november – de derde editie van de driedaagse cursus plaats. De masterclasses zijn ontworpen voor professionals die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van inclusiviteitsbeleid, zoals HR-managers en -adviseurs en inclusie- en diversiteits-projectmedewerkers.

Persoonlijk leertraject

De organisatoren geven aan dat het programma in het teken staat van het persoonlijke leertraject van de deelnemende professionals. Dit betekent dat focus zal liggen op de eigen casuïstiek van de deelnemers, en dat ze voornamelijk bezig zullen zijn met de voor hen relevante uitdagingen. De professionals krijgen les over het opzetten van een actieplan, “waarin de middelen om met weerstand om te gaan aangereikt worden, de aanpak verfijnd en gekalibreerd wordt”. Daarnaast doen ze vaardigheden op om dit plan ook zo goed mogelijk te verkopen. Ook zijn er op alle drie de dagen sprekers die hun kennis delen overbrengen en inspiratie delen. 

In de eerste masterclass – op 16 oktober – worden de doelgroep en stakeholders in beeld gebracht: “Verandering stuit vaak op weerstand, hoe kunt u hiermee omgaan?” De sprekers zijn Philippe Delespaul en Jacqueline Maschino. Delespaul is Hoogleraar Zorginnovaties GGZ bij Universiteit Maastricht en een van de schrijvers van het boek De Nieuwe GGZ, waarin hij pleit voor minder symptoombestrijding en meer aandacht voor zelfredzaamheid. Verder ontwikkelde hij de PsyMate-methodiek, waarmee het dagelijkse leven van mensen in kaart gebracht kan worden. Maschino is adviseur en spreker op het snijvlak van inclusie en verandermanagement. Ze faciliteert bedrijven in de transitie naar een organisatie waarin talent gekoppeld wordt aan de missie en strategie van het bedrijf, waarbij ze gebruikmaakt van haar ervaringen als ernstig slechthorende in diverse managementfuncties.

Op 6 november staat het verbeteren van ideeën centraal. De sprekers zijn Sven Romkes en Charissa Freese. Romkes is project officer diversiteit en inclusie bij ABN AMRO: “Vlak na mijn geboorte heb ik een hersenbloeding gehad, waardoor ik in een rolstoel zit. Samen met collega’s zet ik momenteel diversiteit binnen ABN AMRO verder op de kaart. Daarnaast help ik de bank om beleid te maken voor mensen met een lichamelijke beperking. ‘s Avonds schrijf ik aan mijn cabareteske roman, over de bijzondere dingen die je dagelijks meemaakt als je een beperking hebt. Het heet ‘50 gegronde redenen om een gehandicapte te haten’.” Freese is sr. onderzoeker Nieuwe arbeidsrelaties bij HR Studies en Reflect, Tilburg University, en richt zich daarbij op inclusief HRM: Hoe kunnen organisaties hun HR-beleid zodanig inrichten dat dit zowel de belangen van de werkgever als van werkenden ondersteunt? 

“We geloven in een organisatie waarin diversiteit de sleutel is voor betere resultaten, creativiteit, vernieuwing en innovatie” 
– Accenture

De laatste masterclass – op 27 november – gaat over het creëren van draagvlak en verkopen van het actieplan. De spreker is GreenFox-oprichter Renzo Deurloo. Met de overtuiging dat “iedereen een voorsprong op de arbeidsmarkt heeft”, houdt GreenFox zich bezig met het op een sociale en duurzame manier op energiezuinig maken van bestaande verlichting. Vanwege het succes is Deurloo twee jaar geleden zelfstandig verdergegaan met GreenFox Social Return, dat opdrachtgevers helpt met hun social return-verplichtingen of inclusiviteitsbehoefte: “Overal is behoefte aan gemotiveerde medewerkers. Wij bieden onze opdrachtgevers alle voordelen van mensen met een voorsprong op de arbeidsmarkt zonder de risico's.” In zijn presentatie zal Deurloo ingaan op de voordelen die zijn specialisten kunnen toevoegen binnen bedrijven. 

Accenture

Medeorganisator Accenture zet zich binnen de eigen organisatie ook al jarenlang in voor inclusie en diversiteit: “We geloven in een organisatie waarin diversiteit de sleutel is voor betere resultaten, creativiteit, vernieuwing en innovatie”, aldus een woordvoerder: “Inclusiviteit bevordert een gevoel van behoren. Het leidt ertoe dat we individuele keuzes respecteren en waarderen en dat innovatie bevorderd wordt. In de praktijk zie je dat inclusief werkgeven goed werkt voor zowel werknemers met een afstand als het bedrijf dat deze werknemers aanneemt. Bovendien maakt het de overige werknemers vaak trots om te werken voor een bedrijf waarbinnen medewerkers zichzelf kunnen zijn, dat iedereen respecteert, waarin je samen kan werken met een grote verscheidenheid aan mensen.” 

De recent vetrokken Country Managing Director Manon van Beek sprak vlak voor haar afscheid met Consultancy.nl, waarbij ze uitlegde hoe Accenture in zijn personeelsbeleid inzet op diversiteit: “Dit doen we op het gebied van de man/vrouw-verhouding, maar ook etnisch: gelijke kansen, gelijke salarissen en ook in gelijke getalen aanwezig zijn. Zo willen we tegen 2025 naar een 50/50-balans als het gaat om man/vrouw. We zitten nu nog op 30% vrouw en wat betreft de recruitment van nieuwe mensen op 40%.” 

Na haar vertrek werd Van Beek opgevolgd door Irine Gaasbeek, waarmee er voor de derde keer op rij een vrouw aan het hoofd staat van de Nederlandse tak van Accenture. “We zijn ook heel trots dat we een vrouw hebben als algemeen directeur, dat is uiteraard geen doel op zich, maar draagt ongetwijfeld wel bij aan de 50/50 doelstelling. Het helpt om een rolmodel en ambassadeur te hebben op dat niveau bij het maken van een werkgeverskeuze. En zeker met het tekort aan talent in technologie zorgt een directeur met een technische achtergrond hopelijk voor inspiratie voor andere vrouwen om carrière te maken in technologie”, aldus het adviesbureau. 

Voor meer informatie over de masterclass, bekijk de eventpagina over de Leergang Inclusief Werkgeven.

 

GerelateerdRijksoverheid heeft diversiteit op orde, maar doorstroom naar de top hapert.