Bezuinigingsoperatie noopt Eneco om 80 externen de laan uit te sturen

05 juli 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Energiebedrijf Eneco gaat na de zomer afscheid nemen van zo’n 80 externen. Het betreft vooral interim professionals en operationeel personeel dat is gedetacheerd bij het energiebedrijf. De arbeidsplaatsen verdwijnen als onderdeel van een bezuinigingstraject dat is ingezet in verband met de aanstaande privatisering van de onderneming. 

Met een omzet van €3,3 miljard is het Rotterdamse Eneco een van de grootste spelers binnen de Nederlandse energiemarkt. Het bedrijf bevindt zich in een grote transitiefase. Momenteel zijn de aandelen van Eneco nog in handen van 53 gemeenten, waarvan thuisbasis Rotterdam met 31,7% het grootste belang in handen heeft. Na een consultatieproces dat medio 2017 begon, bleek eind oktober dat een meerderheid van de aandeelhoudende gemeenten Eneco wil privatiseren, waarop het verkoopproces in gang werd gezet. Hiermee kunnen de gemeenten volgens sommige schattingen in totaal meer dan €3 miljard ophalen. 

Als onderdeel van de bijbehorende overgangsfase is er binnen het energiebedrijf een bezuinigingsprogramma aangekondigd. Hierbij wordt ingezet op meer efficiëntie en flinke kostenverlagingen. Frans van de Noort, Chief Operating Officer bij Eneco, laat weten dat de bezuiniging is ingezet om de klanten beter te kunnen bedienen: “Dat is uiteraard ook in het belang van onze bestaande en toekomstige aandeelhouders.” Al met al wil Eneco een structurele besparing van ongeveer €100 miljoen realiseren. Dit wil het bedrijf onder meer bereiken door te snijden in het personeel. Per 1 september van dit jaar zal daarom van zo’n 250 medewerkers de huidige functie komen te vervallen. 

Bij ongeveer een derde van de verdwijnende banen betreft het tijdelijk personeel. Los van dat het hierbij met name gaat om managers, interim professionals en operatoneel personeel, zijn er nog weinig details bekend aangaande wie er precies zullen moeten vertrekken. Ook is het lastig te voorspellen hoeveel er hiermee zal worden bespaard op het gebied van de externe inhuur, aangezien het niet bekend is hoe hoog de uitgaven van Eneco op dit gebied precies liggen. Bezuinigingsoperatie noopt Eneco om 80 externen de laan uit te sturenIn het jaarverslag van het energiebedrijf staat als kostenpost enkel vermeld ‘Uitbesteed werk en andere externe kosten’, waar vorig jaar €374 miljoen aan werd gespendeerd. In dit bedrag zijn echter zowel de uitgaven opgenomen voor externe inhuur – zoals consultancy, interimkrachten en tijdelijke capaciteit – als die voor uitbesteed werk – zoals managed services en BPO-support.

Een externe partij waarvan bekend is dat deze diensten levert aan Eneco is Capgemini. De wereldwijd opererende aanbieder van consulting-, technology- en outsourcingdiensten leverde al langere tijd infrastructuurdiensten en de samenwerking is enkele jaren geleden verder uitgebreid. Zo helpt het kantoor de energieonderneming sindsdien tevens met het innoveren van de business en een digitale transformatie.

Eneco geeft daarnaast het nodige uit aan M&A-adviseurs. In de afgelopen jaren was het bedrijf betrokken bij diverse overnames. Zo verwierf het een belang van 50% in het Duitse IT- en energiebedrijf LichtBlick en nam het de Belgische activiteiten van het Italiaanse Eni over. Ook bevond het concern zich aan de andere kant van de onderhandelingstafel, zoals bij de verkoop van een belang van 25% in dochteronderneming Jedlix aan Renault. Al met al gaf het hiermee dus geld uit aan zowel buy side- als sell side-advies.

Naast de 250 banen die nu verdwijnen, zullen er volgens Eneco de komende anderhalf jaar nog meer arbeidsplaatsen worden geschrapt. Het zal hierbij echter niet in alle gevallen gaan om gedwongen ontslagen omdat er ook sprake is van een natuurlijk verloop en interne mobiliteit. Ook is niet duidelijk wat deze volgende fase in het verkleinen van het personeelsbestand zal betekenen voor de externe inhuur.