De toegevoegde waarde van het SZ-Kompas voor gemeente Huizen

27 november 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Adviesbureau Adlasz heeft de gemeente Huizen ondersteund door middel van het SZ Kompas, een instrument om inzicht te krijgen in het participatiebeleid. Op basis van dit opgedane inzicht kan worden nagedacht over de financiële gevolgen van het gehanteerde beleid, en worden nagegaan of dit wel efficiënt en doeltreffend is.

Door de Participatiewet – ingevoerd op 1 januari 2015 – zijn veel van de verantwoordelijkheden van het Rijk naar Nederlandse gemeenten verplaatst. De wet vervangt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en de Wajonguitkering, die veel jonggehandicapten voorheen kregen. De achterliggende gedachte voor de Participatiewet is om meer mensen naar arbeidsvermogen aan het werk te krijgen. Door deze decentralisatie krijgen gemeenten sindsdien één budget voor de uitvoering van de nieuwe wet. Bovendien moeten ze voortaan meer doen met minder budget. Daardoor is de efficiëntie en effectiviteit van een beleid crucialer dan ooit, zo stelt Adlasz – een adviesbureau gericht op lokaal bestuur en sociale zekerheid. Het bureau zag in dit feit een uitdaging en ging deze aan door een instrument voor het participatiebeleid te ontwikkelen: het SZ-Kompas. 

Middels het instrument verkrijgen gemeenten inzicht in hun participatiebeleid, waarmee ze de efficiëntie en effectiviteit van hun beleid kunnen verbeteren, zo stelt Jan-Dirk de Goeij, SZ-Kompas Adviseur bij Adlasz: “Vragen als ‘Zijn de maatregelen effectief? Wordt het beleid gerealiseerd? Blijven we binnen de budgetten?’ worden beantwoord middels het instrument. Het SZ-Kompas is met andere woorden een scenario-analysemodel waarmee de financiële gevolgen van beleidskeuzes meerjarig doorgerekend kunnen worden.” 

Hij legt uit hoe het analysemodel kan worden ingezet: “Het SZ-Kompas rekent op basis van zelfstandig ingevoerde veronderstellingen en keuzes meerjarig door wat de effecten zijn op het klantenbestand en de daarmee samenhangende kosten en (rijks)budgetten. Daardoor kan men zelf aan de ‘knoppen’ draaien om scenario’s aan te passen en deze kunnen direct worden doorgerekend, waarmee gemeenten zicht krijgen op bijsturingsmogelijkheden.” 

Zicht op financiële gevolgen van het participatiebeleid middels SZ-Kompas van Adlasz

SZ Kompas in Huizen

Inmiddels gebruikt een aantal gemeenten in Nederland het SZ-Kompas, waaronder de gemeente Huizen. Johan Cnossen, Adjunct Algemeen Directeur van de gemeente Huizen, is zeer te spreken over het voordeel van het SZ-Kompas voor de bedrijfsvoering van zijn gemeente: “Naar mijn idee is het doel van het SZ-kompas om de beleidsuitgangspunten te kunnen toetsen. Het is dus eigenlijk een instrument om inzicht te krijgen in de kosten en de resultaten.”

Hij vervolgt: “Je hebt beleidsuitgangspunten geformuleerd, je hebt dingen beloofd aan de raad en het college, maar heb je die werkelijk ook behaald? Ja! Het SZ-kompas biedt namelijk inzicht waarmee duidelijk wordt hoe het doel moet worden behaald.” Niettemin stelt Cnossen dat hard werken wel vereist is: “Om dat inzicht te bereiken, moet je natuurlijk wel je registratie op orde hebben, je moet je proces op orde hebben, kortom je moet natuurlijk wel al je data op een eenduidige manier genereren.”

Volgens Cnossen is ook nodig om eerlijk te zijn naar jezelf wanneer het instrument wordt ingezet. Dat wil zeggen, men doet er niet verstandig aan enkel te focussen op de numerieke uitkomst: “Op het moment dat je heel erg focust op het op orde krijgen van je planning & control en je SZ-Kompas, dan wordt het al snel een speeltje, terwijl het natuurlijk de bedoeling is dat je je beleidsuitgangspunten steeds kritisch bekijkt en dat ook de beleidsmedewerkers het instrument doorgronden en daar ook consequenties aan verbinden. Op die manier ga je steeds opnieuw verbeteren.”

Het SZ-Kompas levert de gemeente Huizen meer inzicht in het participatiebeleid, waardoor het beleid efficiënter en effectiviteit is geworden. Cnossen: “Ik ben zeer tevreden over het SZ-Kompas en zou het zeker aanraden. Als je beleidsuitgangspunten wil koppelen aan resultaat, dat wil kwantificeren en vervolgens het ook wil gebruiken voor het gesprek met je management en je bestuur, dan heb je daarmee een uitstekend instrument in handen.”