Adlasz

Wat we doen

Samenwerken aan inzicht en perspectief
Adlasz is een bedrijf dat zich richt op het lokaal bestuur en het sociaal domein. Professionals die zich bezig houden met strategisch advies. Vakmensen wanneer het gaat om interim management. Innovators die bezig zijn met de ontwikkeling van de tools van morgen. Wij geloven in heldere, gestructureerde en innovatieve oplossingen voor onze klanten. We maken complexe zaken begrijpelijk. We zetten in op samenwerken; zowel intern als met onze klanten en partners.

Wie we zijn

We lossen het persoonlijk op
De ontwikkelingen in het publieke domein volgen elkaar in razendsnel tempo op. Zeker voor lokale overheidsorganisaties brengt dat een grote druk met zich mee. Meer werk met minder mensen en minder budget, drie decentralisaties tegelijkertijd, versterkte noodzaak van regionale samenwerking, om maar een paar ontwikkelingen te noemen.

Dit vraagt van gemeenten, SW-bedrijven en andere organisaties in de (semi)publieke sector een enorme krachtsinspanning. Die kunnen ze alleen realiseren in een innovatieve organisatie met een heldere structuur, een goede interne beheersing en met professionele medewerkers. Adlasz helpt opdrachtgevers bij het bereiken van die situatie. Wij werken samen met u aan inzicht en perspectief, dankzij deskundige, onpartijdige en tijdige advisering en ondersteuning. Onze ervaren en gedreven adviseurs en projectmanagers staan voor u klaar. Liefst met innovatieve en doeltreffende oplossingen die u zelf kunt uitvoeren. 

Visie en missie

Wij willen de prestaties van onze opdrachtgevers verbeteren via deskundige, onpartijdige en tijdige advisering en ondersteuning tegen redelijke tarieven. Onze integere en gedreven professionals staan klaar voor opdrachtgevers uit de (semi)publieke sector, maar ook voor werkgevers uit de private sector.

Adlasz is thuis in het publieke domein. Dankzij onze jarenlange ervaring spreken we de taal van de gemeenten, organisaties en bedrijven. We hebben gevoel voor in- en externe verhoudingen en voor politieke krachtenvelden. We kunnen diplomatie bedrijven als het nodig is, maar ook lastige vragen stellen en snelheid verhogen als de situatie erom vraagt. Want de wereld verandert snel en vraagt om doeltreffende innovatie en samenwerking over traditionele grenzen heen. Lees meer

We zijn altijd op zoek naar talent

De ontwikkelingen gaan steeds sneller, zowel in de publieke als in de private sector. Dat is bijna een open deur te noemen, maar je moet dan wel even over de drempel durven te stappen. Want ruime ervaring is belangrijk en mooi, maar al lang niet meer voldoende. Werken als adviseur bij Adlasz betekent soms ook dat je met opdrachtgevers op weg gaat in een gebied zonder geasfalteerde wegen. En dat je snelstromende rivieren moet oversteken zonder comfortabele brug. Spoor zoeken en de weg wijzen, snel ontwikkelingen kunnen doorgronden en de gevolgen doorzien, dat maakt het werken bij Adlasz uitdagend.

Adlasz | Nieuws