Lokale betrokkenheid en kwaliteit stuwen omzet van Baker Tilly Berk

17 mei 2018 Consultancy.nl 7 min. leestijd

Voor het derde jaar op rij heeft Baker Tilly Berk omzetgroei weten te realiseren. Bovendien was de groei het afgelopen jaar met 13% een stuk sterker dan in het jaar ervoor, toen hij op 4% uitkwam. De groei werd volledig autonoom behaald, en is vooral toe te schrijven aan de auditpraktijk.

Baker Tilly Berk, dat zijn hoofdkantoor heeft in Gouda en met ruim 800 medewerkers behoort tot een van de tien grootste accountancy- en advieskantoren van ons land, zag het afgelopen jaar de omzet toenemen naar €99,4 miljoen. De grootste omzetgroei werd behaald binnen de auditpraktijk (+29%), gevolgd door de fiscale praktijk en de consultancypraktijk (10%). De business unit Accounting & Belastingadvies van Baker Tilly Berk zag de omzet met 6% toenemen. In een persbericht laat Baker Tilly Berk weten dat vooral “lokale betrokkenheid in combinatie met expertise” de stuwende factoren voor de omzettoename vormden. “Onze klanten waarderen deze aanpak. En dat zie je terug in onze omzet”, aldus het kantoor.

Kwaliteit van de dienstverlening

Ook in het afgelopen boekjaar was kwaliteit opnieuw een belangrijk aandachtspunt binnen Baker Tilly Berk. In het licht van het toenemende toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening binnen de accountancysector, heeft Baker Tilly Berk de afgelopen jaren zijn in 2015 ingezette verbeterprogramma voortgezet. “We hebben veel aandacht besteed, samen met onze medewerkers en stakeholders, aan wat kwaliteit betekent voor ons werk en binnen onze sector. Voor elke medewerker moet dat duidelijk zijn. Want op het punt van kwaliteit willen we nooit tekortschieten”, aldus Marcel Huisman, bestuurslid en oud-bestuursvoorzitter in het transparantieverslag van het accountants- en advieskantoor. 

De veranderagenda vloeit voort uit het in 2014 verschenen rapport ‘In het publiek belang’, met daarin 53, door de sector zelf voorgestelde, maatregelen ter versterking van de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de accountantscontrole. “Wij onderschrijven de maatregelen en werken hard aan de implementatie ervan. Wij hebben bij iedere maatregel een plan en een tijdspad bepaald. Het grootste deel van de maatregelen hebben wij inmiddels geïmplementeerd”, licht Huisman toe over de voortgang.

Het bestuur van Baker Tilly Berk

De oud-bestuursvoorzitter geeft aan dat over de hele linie de kwaliteitsagenda z’n vruchten aan het afwerpen is: “De vooruitgang die we hierin maken is voor ons duidelijk merkbaar”, aldus Huisman. Anneke van Zanen-Nieberg, per 1 maart 2018 bestuursvoorzitter van Baker Tilly Berk, wijst op een KPI die veelal wordt gebruikt om kwaliteit te meten – de Net Promotor Score, waarmee de klanttevredenheid gemeten wordt. “Onze Net Promotor Score (20%) afgezet tegen die in de financiële dienstverlening (8%) en de business-to-business organisaties (10%) is echt hoog. Naast expertise en kennis van zaken, noemen klanten de goede relatie en persoonlijke betrokkenheid als een van de belangrijkste positieve punten van onze dienstverlening”, geeft ze aan.

Van Zanen-Nieberg voegt toe dat de NPS survey niet alleen wordt gebruikt om terug te kijken, maar juist om de kwaliteit van de dienstverlening naar de toekomst toe verder te kunnen verbeteren: “De meerwaarde van het NPS-onderzoek zit in de feedback die we ophalen bij klanten. Dat is een continu proces, want kwaliteit staat op één.” Beide bestuurders benadrukken echter dat de kwaliteitsambities van Baker Tilly Berk nog verder reiken. “Er wordt kritisch naar ons gekeken en naar de sector. Er zijn nog diverse verbeteringen te realiseren. Als organisatie zijn wij continu in dialoog met de RvC en de AFM over deze verbetermaatregelen en worden daarop uitgedaagd en getoetst. Maar de belangrijkste toets moeten wij zelf zijn. Zelf aangeven dat zaken beter kunnen of anders moeten. We doen er alles aan om die kwaliteitsslagader sterk te laten stromen door ons bedrijf. Beheersing van kwaliteit, integriteit en objectiviteit is immers ons bestaansrecht.”

Be Better

Een andere interne investering die in 2017 werd gedaan, was het verbeteren van de interne beoordelingssystematiek die bekend staat als ‘Be Better’. “De aansluiting op het beloningsmodel is versterkt”, legt Huisman uit. “En daarnaast hebben we de focus gelegd op persoonlijke training, aansturing en coaching.” 

2017 was ook het jaar van grote verandering binnen de topstructuur van Baker Tilly Berk. Voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf werd een bestuursvoorzitter van buitenaf aangetrokken. Huisman geeft tekst en uitleg: “Voorheen was de voorzitter een partner die naast het voorzitterschap ook een eigen, zij het beperkte beroepspraktijk uitoefende. Door het toenemen van de bestuurlijke werkdruk van de voorzitter bleek dit steeds lastiger te combineren.” In november maakte Baker Tilly Berk bekend dat Anneke van Zanen-Nieberg het roer zou overnemen. Een unicum, want Baker Tilly Berk is hiermee het enige top-10 accountantskantoor met een vrouw aan de top.

We zijn druk actief op de arbeidsmarkt, waar onze slagkracht goed zichtbaar is. Hiermee zijn we in staat om uitstekend gekwalificeerde medewerkers aan te trekken.
- Anneke van Zanen-Nieberg, Baker Tilly Berk

Ook werd een nieuwe RvC-voorzitter aangetrokken in de persoon van Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra, die leidinggeeft aan het driekoppige (allen extern) toezichtsorgaan. Hoewel beiden volledig op basis van hun kwalificaties zijn binnengehaald – zowel Van Zanen-Nieberg als Van Lonkhuijzen-Hoekstra kan bogen op een jarenlange carrière in de boardroom – benadrukt de RvC in het transparantieverslag de impact die de aanstellingen hebben op de diversiteit binnen de top. “De bijzondere situatie doet zich voor dat twee van de topposities bij Baker Tilly Berk nu worden bekleed door vrouwen. De RvC ziet dit als een belangrijke stap in het versterken van de diversiteit binnen de organisatie.”

Nieuw talent

Het werven van nieuw talent blijft de komende periode een belangrijke strategische pijler voor Baker Tilly Berk. Terwijl de accountancy- en consultancymarkt sterk aantrekt, neemt ook de vraag naar talent enorm toe. Als gevolg daarvan worstelen veel zakelijke dienstverleners met het invullen van al hun posities. Een ontwikkeling die vooral speelt in gebieden waar de vraag zeer hoog is, zoals data-analyse, cybersecurity, maar ook audit voor publieke sector. “Er is een krapte op de arbeidsmarkt voor het type collega’s dat Baker Tilly Berk zoekt”, aldus de RvC. Om tot deze groei te komen, verwerkte Baker Tilly Berk het afgelopen jaar meer dan 1.000 binnengekomen sollicitaties, voerde het meer dan 200 sollicitatiegesprekken en nam het kantoor deel aan 60 campusevenementen.

Baker Tilly Berk laat weten dat als het gaat om de instroom van nieuwe professionals, de lat in 2018 nog hoger ligt. Van Zanen-Nieberg stelt dat ze volledig vertrouwt op het recruitmentteam dat deze taak gekregen heeft: “We zijn druk actief op de arbeidsmarkt, waar onze slagkracht goed zichtbaar is. Hiermee zijn we in staat om uitstekend gekwalificeerde medewerkers aan te trekken.”