Nederlandse practitioners zijn voorlopers in Agile werken

14 juni 2018 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

Nederland is een van de voorlopers in Europa als het gaat om Agile werken. Dit blijkt uit onderzoek onder zo’n 140 Agile experts uit verschillende Europese landen, waaronder België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Agile is een manier van denken, werken en organiseren die organisaties in staat stelt om snel en effectief in te spelen op veranderingen in de buitenwereld. In agile werkende organisaties staat de klant voorop, terwijl ook het bedrijfsbelang en het medewerkersbelang de juiste focus dienen te krijgen. Door wendbaar (‘agile’) te werken kunnen organisaties hun producten en diensten sneller opleveren, hun business en IT beter stroomlijnen en de productiviteit en tevredenheid van medewerkers verhogen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat organisaties met de juiste combinatie van agile en technologie innovatievoordeel kunnen realiseren.

Net als dat de omarming van agile binnen functies en organisaties verschilt, verschilt de verankering van de aanpak ook per land. Op basis van de feedback van 140 respondenten, bestaande uit Agile Coaches, Product Owners, Scrum Masters en Release Train Engineers, concludeert Wemanity, de auteur van het recent verschenen onderzoeksrapport, dat Agile in Nederland een grote schare aan fans heeft. Zo ziet meer dan 90% van diegenen die Agile werken er de voordelen van in. Ter vergelijking, dit percentage is 75% in België en 60% in Frankrijk.

Nederland’s positie als voorloper op het gebied van Agile werken en organiseren komt volgens de onderzoekers voort uit verschillende factoren. Ten eerste doen Nederlandse teams die Agile werken dit al tussen de gemiddeld vijf tot tien jaar. Bij onze zuiderburen België werkt de grootste groep pas één tot twee jaar via de Agile methodologie. Deels als gevolg daarvan, bezitten Nederlanders een hoog kennisniveau ten aanzien van Agile. Nederlandse professionals die Agile werken geven zichzelf gemiddeld afgerond het cijfer acht, wat betreft het hebben van persoonlijk kennis, tegenover een zeven in bijvoorbeeld Frankrijk en België.

Nederlandse practitioners zijn voorlopers in Agile werken

Een andere oorzaak van de hogere Agile volwassenheid in ons land, is dat Agile zijn vleugels vanuit de traditionele IT-omgeving ook naar andere bedrijfsgebieden heeft uitgeslagen. De Agile methodiek ontstond in de jaren 90 binnen het IT-domein, toen een groep pioniers ontevreden was met de traditionele aanpak voor softwareontwikkeling, belichaamd door onder andere de watervalmethode. In 2001 bundelden zeventien van deze pioniers hun kennis en stelden het zogeheten Agile Manifest op, waarin ze twaalf uitgangspunten voor Agile werken uiteenzetten. Vandaag de dag wordt Agile voor tal van bedrijfsvraagstukken toegepast. Volgens de respondenten van het onderzoek van Wemanity, is Agile buiten het IT-veld het meeste geschikt voor vraagstukken rondom de gebieden Marketing en Human Resources, gevolgd door Finance en andere backofficefuncties.

In Frankrijk wordt naar schatting bij 40% van de bedrijven Agile alleen toegepast bij IT-afdelingen, in België ligt dit percentage op rond de 30%. Ook hierin loopt Nederland, als het gaat om de stroomlijning tussen business en IT, voorop. In 30% van de gevallen wordt Agile buiten de IT-afdelingen ingezet, in 20% van de gevallen wordt Agile binnen de gehele organisatie toegepast en 30% van de respondenten geeft aan dat Agile momenteel organisatiebreed wordt opgeschaald.

De respondenten in het onderzoek wijzen het Scaled Agile Framework aan als de meest populaire Agile methodologie
 die door de respondenten wordt gebruikt, gevolgd door Enterprise Scrum en het Integrated Agile Transformation Model. Scrum of Scrums en Agile Portfolio Management vervolledigen de top-5. Echter, waar sommige experts voorstander zijn van een voorgeschreven methodologie, pleiten anderen juist voor een benadering waar er vooraf geen kaders zijn opgesteld. Zo zou volgens laatstgenoemde groep de voordelen geplukt kunnen worden van de vrijheid om de beste elementen van verschillende benaderingen te combineren. Sterker nog, twee van de drie organisaties geven in het onderzoek aan dat ze doorgaans een maatgesneden Agile benadering gebruiken (61%) in plaats van een bestaand raamwerk.Twee van de drie organisaties maakt gebruik van een maatgesneden Agile aanpak, Scaled Agile Framework meest populaire methodologieVooruitkijkend, concluderen de respondenten dat Agile een blijvende ontwikkeling is. 86% geeft aan dat Agile een toekomstige noodzaak is voor organisaties om klaar te zijn voor de snelle veranderingen en technologische trends die hun sector zullen raken. 71% stelt dat Agile als methodologie de norm zal worden ter ondersteuning van het realiseren van verandering. Als het gaat om samenwerking, dan zal een aantal nauw met het Agile domein verweven gebieden de komende periode alleen maar belangrijker worden, verwachten de onderzoekers, daarmee doelend op de gebieden: continuous delivery, design thinking en DevOps.

Vooral DevOps wordt aangemerkt als een belangrijke ontwikkeling, met slechts 1% van de respondenten die aangeeft dat DevOps geen waarde toevoegt aan de stroomlijning tussen business en IT of in onvoldoende mate voordelen oplevert voor Development (DEV) en Operations (Ops) ten aanzien van softwareontwikkeling.

Gerelateerd: Agile, Scrum, LeSS, SAFe, Spotify of een hybride vorm?