DevOps: van hype naar mainstream in het IT-landschap

21 november 2016 Consultancy.nl 8 min. leestijd

DevOps is de afgelopen jaren als grassroots movement opgekomen en inmiddels begint deze community serieuze vormen aan te nemen. Anno 2016 heeft meer dan de helft van grote organisaties DevOps toepassingen in hun bedrijfsvoering geïmplementeerd. Binnen vijf jaar zal dit percentage volgens analisten stijgen naar bijna 90%. Maar wat is DevOps precies? En wat zijn de concrete voordelen die de aanpak opleveren? Mireille van Kol, partner bij Quint Wellington Redwood (Quint) en verantwoordelijk voor Quint Academy geeft antwoord op deze vragen en meer.

De afgelopen jaren is de IT-wereld overspoeld met nieuwe vaktermen als ‘Scrum’, ‘Agile’ en ‘Lean IT’. Ook ‘DevOps’ is een van die termen, een combinatie van de woorden ‘development’ en ‘operations’ en zoals de naam doet vermoeden, ligt de nadruk bij deze methode op de technologische en procesmatige integratie tussen ontwikkeling (software engineers) en beheer (IT-specialisten), met als doel de kwaliteit en snelheid van IT ontwikkeling te verhogen.

Verschillende onderzoeken hebben de afgelopen jaren DevOps gepositioneerd als een belangrijke manier voor IT-organisaties om zich te onderscheiden van concurrenten. Zo zou het implementeren van DevOps een belangrijke bijdrage leveren aan de snelheid van ontwikkelprocessen, de kwaliteit van de klantenservice en de stabiliteit van interne infrastructuur. Volgens een onderzoek van Vanson Bourne onder meer dan 1.400 hooggeplaatste IT-ers levert de toepassing van de DevOps-methode meetbare voordelen op. 21% van de respondenten geeft aan dat hun softwareontwikkeling sneller werd na de implementatie van DevOps en een zelfde percentage meldt een verlaging van de werkdruk ten aanzien van het beheer en onderhoud van apps en applicaties. Verder is 20% van mening dat DevOps de samenwerking en daarmee ook de werknemerstevredenheid verbetert en zegt 19% dat de aanpak voor meer omzet kan zorgen.

DevOps: van hype naar mainstream in het IT-landschap

Uit een ander onderzoek, dat werd uitgevoerd door Rackspace, blijkt dat ook leidinggevenden de voordelen zien van werken volgens DevOps. Meer dan 50% geeft aan dat DevOps-teams sneller leveren en dat DevOps zorgt voor een betere conversie en tevredenheid bij klanten. Bovendien meldt 49% van de respondenten dat DevOps zorgt voor een verlaging van de IT-kosten en bijna 40% stelt dat het een directe bijdrage levert aan hogere sales.

Volgens Mireille van Kol, Partner bij Quint Wellington Redwood (Quint), vertoont de Nederlandse markt gelijkenissen met de internationale trends. “Ook in ons land zien we steeds meer organisaties en IT afdelingen die de DevOps aanpak omarmen”, aldus Van Kol. Wel loopt ons land, net als met andere grote trends die uit het buitenland komen aanwaaien, achter ten aanzien van de volwassenheid van DevOps. Om die reden besloot Quint tezamen met IT Preneurs en Xebia eerder dit jaar om de DevOps Agile Skills Association (DASA) te initiëren. Inmiddels hebben meer dan dertig IT bedrijven zich aangesloten bij de Association. Dit platform is er voor bedoeld om een universeel kwalificatieprogramma te ontwikkelen en te beheren rondom voor DevOps en Agile relevante competenties.

Vanuit haar betrokkenheid bij DASA, en door de tientallen DevOps-trajecten die Quint jaarlijks begeleidt, constateert Van Kol dat de volwassenheid van DevOps aan het toenemen is, maar dat er nog een lange weg te gaan is. Haar conclusie ligt in lijn met de onderzoeken van Vanson Bourne en Rackspace, die aantonen dat zowel de business als de ontwikkelaars zelf nog belangrijke stappen moeten maken. Daarnaast lopen organisaties tegen verschillende obstakels op het gebied van organisatie- en verandermanagement op.

Om meer te weten te komen over de huidige staat van het DevOps landschap, stelde Consultancy.nl Mireille van Kol zes vragen.

Wat is volgens jou de huidige staat van het DevOps landschap in Nederland?
DevOps in Nederland heeft de afgelopen twee jaar enorm aan tractie gewonnen. Steeds meer organisaties zijn er heel serieus mee bezig. Het begint met relatief kleine experimenten in de vorm van een paar teams die volgens DevOps principes ingericht worden. De grootste uitdaging waarmee ze worstelen is het organisatiebreed inzetten van DevOps; het laten samenwerken van DevOps teams die op eenzelfde platform werken of de backlogs van diverse teams op elkaar afstemmen. Governance aspecten zoals project portfolio management, budgettering en het managen van leveranciers krijgen allemaal een andere vorm in een DevOps organisatie. 

Naar de voordelen van DevOps is al veel onderzoek gedaan. Stel je moet een elevator pitch van 1 minuut geven tegenover een CIO die nog niet overtuigd is van de toegevoegde waarde van DevOps, wat zou dan je hoofdboodschap zijn?
DevOps gaat om het bouwen van geïntegreerde teams die continu in staat zijn om vernieuwende diensten aan te bieden met hoge kwaliteit. Het is een misvatting om te denken dat verandering en stabiliteit tegenstrijdig zijn. Organisaties die DevOps effectief toepassen zijn vele malen sneller met significant minder verstoringen*.

Mireille van Kol - Quint

Ondanks de voordelen van DevOps, wordt het aan boord krijgen van hoger management nog steeds gezien als een van de grootste struikelblokken. Hoe adviseer je IT-managers die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van DevOps om hiermee om te gaan?
Start small, think smart! Zorg voor onomstotelijk bewijs dat snelheid en betrouwbaarheid hand in hand naar een zeer hoog niveau kunnen worden gebracht. Dit doe je door een paar DevOps teams te formeren en ze te helpen presteren op het juiste niveau. Als je dit goed doet, overtuigen je klanten én business partners je hogere management voor jou. Een zeer nuttige manier voor IT managers om een DevOps implementatie succesvol te laten zijn is door zich te verdiepen in de principes van Lean IT. Deze vormen het fundament van een stevige DevOps transformatie. 

Om professionals en organisaties te ondersteunen bij het verbeteren van hun DevOps-volwassenheid heeft de DASA een 5-staps kwalificatieprogramma ontwikkeld. Kun je hier iets meer over vertellen?
Het DASA Competence Framework is belangrijk voor IT professionals. De impact van DevOps op functies, rollen en verantwoordelijkheden van de huidige professionals is namelijk groot. Voorbeelden zijn klassiek projectmanagement en IT Service Management dat in een DevOps- omgeving echt andere vormen aanneemt. Het DASA Competence Framework identificeert drie brede rollen in een DevOps team. Een rol richt zich op het ontwikkelen en schalen van het DevOps model. De twee andere rollen zijn vooral gericht op interactie met de klant en de feitelijke realisatie van de producten en diensten. Deze verschillen moet je zien als verschillen in aandachtsgebieden; uiteindelijk is de bedoeling dat het team zelfstandig de waarde voor de klant kan leveren. De volledigheid van kennis en vaardigheid is daarbij het devies, niet zozeer een strikte verdeling naar rollen.

Waarom zouden organisaties hun IT professionals een DevOps kwalificatieprogramma laten volgen? Kunnen deze teams niet gewoon de aanpak omarmen?
Uiteraard kunnen teams dat, maar om het op grote schaal snel en echt succesvol te omarmen, helpt een kwalificatieprogramma. DevOps is bovendien een filosofie die een hoop aspecten raakt en het is buitengewoon nuttig om het geheel daarvan te kunnen overzien. Het mooie van het DASA model is dat het zowel voor IT organisaties als IT medewerkers nuttig is. Het helpt met het matchen van mensen op teams. IT organisaties kunnen scherp duiden wat voor type medewerker ze zoeken op basis van het DASA model. De medewerker weet precies wat er verwacht wordt, waar er ontwikkelmogelijkheden zijn en of de toekomstige rol aansluit bij zijn of haar wensen, op basis van zijn of haar individuele DASA profiel. 

Tot slot, welke factoren en randvoorwaarden zijn tijdens een DevOps-transitie van cruciaal belang voor het verankeren van de methode binnen IT-teams?
Dat is nu precies wat in de training DevOps Fundamentals aan de orde komt. Denk onder meer aan eigenaarschap, ruimte om te experimenteren, mechanismes om te leren, mandaat om disruptief te zijn. Ook aspecten als de rol van leiderschap zijn essentieel voor het succes van een DevOps transformatie. Het is van groot belang dat IT leiders zich verdiepen in de wijze waarop in de toekomst succesvolle IT organisaties zullen opereren. Over tien jaar zal er een generatie van IT-ers zijn die niets anders kennen of willen dan een DevOps omgeving; DevOps zal de standaard modus operandi van IT zijn. Traditionele IT organisaties zullen in toenemende mate moeite hebben om de beste IT-ers aan te trekken en te binden. Ervaring leert dat DevOps IT organisaties de meeste uitdaging, ontwikkelmogelijkheden en plezier met zich meebrengen.

* Zie ook de volgende bron: Puppet Labs: State of DevOps 2016. “High Performing IT organizations deploy 200 times more frequently, with 2,555 faster lead times; they have 3x lower change failure rates and a 24x faster mean time to recover.”