Quint medeoprichter van DevOps Agile Skills Association

23 maart 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Meer dan vijfentwintig adviesbureaus en ICT bedrijven hebben de handen ineengeslagen en de DevOps Agile Skills Association (DASA) opgericht. Doelstelling van het instituut is om een universeel kwalificatieprogramma voor DevOps & Agile-competenties neer te zetten. Een van de medeoprichters van DASA en specialist op het gebied van DevOps en Agile, is IT management bureau Quint.

DevOps en Agile zijn moderne methoden voor het ontwikkelen, leveren en beheren van IT-systemen en applicaties. Bij DevOps is niet langer sprake van de traditionele scheiding tussen ontwikkeling en beheer, maar juist van een samensmelting. Agile is een aanpak waarbij IT-ontwikkelingsprojecten niet langer na maandenlange voorbereiding als ‘big bang’ worden opgeleverd, maar juist in kleine incrementele stapjes. Door gebruik te maken van principes afkomstig uit Lean – en Lean IT – geven DevOps en Agile een krachtige impuls aan de verdere ontwikkeling van IT in de 21e eeuw.

Met het oog op de verwachte verschuiving richting DevOps*, is het voor veel organisaties essentieel om te weten welke competenties precies nodig zijn voor het invullen van nieuwe functies. Om organisaties te ondersteunen bij het vinden van deze gekwalificeerde professionals met de juiste DevOps en Agile vaardigheden, heeft onlangs een groep van ICT adviesbureaus en organisaties – waaronder outsourcing en IT management expert Quint Wellington Redwood en Capgemini – de krachten gebundeld en gezamenlijk de DevOps Agile Skills Association (DASA) opgericht. Inmiddels hebben zich 28 partners bij het initiatief aangesloten. Een overzicht van de initiatiefnemers:

DASA is een non-profitorganisatie, die organisaties wil ondersteunen door functies te definiëren en een universeel kwalificatieprogramma te ontwikkelen voor scholing in vaardigheden op het gebied van DevOps en Agile. DASA is opgezet als een community-gedreven platform en biedt deelnemende organisaties de kans een bijdrage te leveren aan het opstellen van functiespecifieke competenties en curricula. Dankzij de opleidings- en kwalificatieprogramma’s kunnen professionals de vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben om succesvol met DevOps aan de slag te kunnen gaan.

Vanuit bovenstaande brede doelstellingen heeft DASA ook diverse concretere doelstellingen geformuleerd. Zo wil DASA allereerst belangstelling en aandacht opwekken voor de noodzaak tot competentieontwikkeling en tracht het een relevant en leveranciersonafhankelijk kwalificatieprogramma voor DevOps-professionals op te stellen. Verder wil het platform open-source kwalificaties voor DevOps-vaardigheden stimuleren en de basiskwaliteit van opleidingsprogramma’s die op de markt worden gebracht, waarborgen. Tenslotte zet het opleidingsprogramma’s van leden inhoudelijk af tegen het referentiekader voor functiespecifieke competenties.

“Het DASA kwalificatieprogramma is ontworpen om de vereiste vaardigheden op zowel Associate, Practitioner en Expert niveau te ontwikkelen. Het doel is om de juiste opleidingspaden aan te bieden op basis van de behoeften van zowel individuen als organisaties”, stelt Quint.
Wereldwijde organisaties die een bijdrage willen leveren aan het definiëren van DevOps functies en de bijbehorende leerdoelen en die mogelijk geïnteresseerd zijn in een lidmaatschap van DASA, kunnen contact opnemen met de initiatiefnemers. Ook kunnen zij zich aanmelden voor het DASA ‘Global Launch’ evenement op 13 april.

* Uit onderzoek van Gartner blijkt dat een vierde van wereldwijde organisaties van plan is om DevOps in te voeren.