Novius-raamwerk voor businessanalyse bundelt methoden en technieken

19 april 2018 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Novius heeft een raamwerk gelanceerd voor specialisten die werkzaam zijn in proces- en informatiemanagement. Dit Novius raamwerk voor businessanalyse bundelt verschillende gangbare modellen die het bureau de laatste twee decennia heeft ingezet en dient als een toolkit met methoden en technieken die businessanalisten kunnen inzetten bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Om te zorgen dat organisaties zich positief blijven ontwikkelen, is het ten eerste belangrijk om een helder beeld te hebben van de huidige stand van zaken. Hieruit kan worden geïdentificeerd wat er nodig is om verder vooruit te komen. Het is de taak van businessanalisten om vast te stellen wat de toegevoegde waarde van de verandering is. Terwijl het bij het uitvoeren van de hiervoor benodigde analyse vaak nuttig is gebruik te maken van meerdere bestaande modellen, ervaren de adviseurs van veranderspecialist Novius in de dagelijkse praktijk dat het combineren hiervan door businessanalisten vaak nog als lastig wordt ervaren. 

“Wij zien dat veel businessanalisten worstelen met het uitwerken van requirements in tekst en het combineren en toepassen van verschillende modellen ter ondersteuning er van. De ene businessanalist werkt vooral met requirementslijsten en de andere meer met modellen. Als je je realiseert dat dit twee complementaire manieren zijn om een bestaande of gewenste werkelijkheid te beschrijven dan zou je verwachten dat juist de combinatie vaker toegepast wordt”, legt Peter Buijs, manager competence center business analyse bij Novius, uit. 

En ook als er wel meerdere modellen worden ingezet, verloopt dit volgens hem niet altijd soepel, met name omdat de samenhang dan vaak ontbreekt: “Er wordt een proces gemodelleerd, los daarvan een use case en wellicht ook nog een domeinmodel. Zet daarnaast een lijst met requirements in de vorm van bijvoorbeeld user stories of software requirements en de stakeholders snappen het niet meer.” Daarnaast merkt Buijs op dat bedrijven steeds meer met architectuur gaan werken, waarbij in de architectuur geïdentificeerde concepten zoals diensten, processen, interfaces, data-objecten verder worden uitgewerkt: “Ook hier zie je dat de aansluiting van detailontwerpen op de architectuur nog wel beter kan.”

Novius-raamwerk voor businessanalyse bundelt methoden en technieken

Samenhang tussen modellen

Om een oplossing te bieden voor dergelijke problemen, heeft Novius – op basis van meer dan twintig jaar ervaring in het vakgebied – een raamwerk voor businessanalyse ontwikkeld, dat de meest praktische modellen binnen het vakgebied combineert, zoals het requirementsmodel, het procesmodel en het datamodel. Daarnaast is ook de relatie met architectuurmodellen opgenomen. “Kenmerkend voor dit raamwerk is de expliciet uitgewerkte samenhang tussen deze modellen”, aldus Buijs. 

Het raamwerk is in eerste instantie bedoeld voor business-, proces- en informatieanalisten en geeft hen handvatten om voor de eigen praktijk te bepalen welke 'hulpmiddelen' ze gaan inzetten en waarvoor. Buijs: “Niet alle modellen uit het raamwerk moet je altijd uitwerken, dit doe je situationeel. Of zoals wij altijd zeggen ‘just in time’, ‘just enough’ maar ook ‘good enough’.” Het raamwerk kan worden gebruikt binnen agile werkende organisaties, maar ook binnen hybride of meer waterval georiënteerde organisaties, legt Buijs uit: “Het mooie van het raamwerk is dat ieder bedrijf zijn eigen mix kan bepalen. Onze drive is om een impuls te geven aan het vakmanschap van businessanalisten en de dialoog met hun stakeholders”.

Zes bouwstenen

Het Novius raamwerk voor businessanalyse is opgebouwd uit zes bouwstenen. De eerste bouwsteen richt zich op de waaromvraag, waar iedere businessanalyse mee begint: ‘Waarom vindt deze verandering plaats?’. Wanneer er duidelijkheid is over deze motivatie kan – situationeel – de analyse opgebouwd worden langs vier samenhangende bouwstenen: klanten & dienstverlening, processen & organisatie, informatie & applicaties en IT-infrastructuur & faciliteiten.

Buijs: “Per bouwsteen hebben we geïdentificeerd met welke modellen (tekstueel en/of grafisch) je een verandering het beste kunt analyseren en concretiseren. Daarnaast hebben we aangegeven welke onderlinge relaties er tussen deze modellen zijn. Dit laatste geeft meer structuur en houvast aan anders loshangende lijstjes met requirements en verschillende uitgewerkte modellen.” Via de zesde en laatste bouwsteen kunnen ten slotte veranderingen worden opgenomen in backlogs of planningen om zo de voortgang van de veranderingen te kunnen volgen: ‘Wat hebben we al gedaan, waar zijn we mee bezig en wat ligt er nog in het verschiet?’

Deze opzet met bouwstenen zorgt ervoor dat de inzet van het raamwerk goed kan worden aangepast aan de specifieke situatie, zoals Novius ook voor ieder project een passende benadering kiest. “Voor ieder vraagstuk passen wij onze generieke aanpak aan op de specifieke situatie’. Wij merken dat deze werkwijze goed valt bij onze opdrachtgevers, business analisten en andere stakeholders”, aldus Buijs.Quote Peter Buijs, Novius

Aansluiting andere raamwerken

Het Novius raamwerk voor businessanalyse is niet het eerste raamwerk dat Novius heeft ontwikkeld. Eerder verwierf het kantoor al bekendheid met het Novius raamwerk voor Business Transformatie Planning (BTP) en het Novius Architectuur Raamwerk (NAR). “Deze twee raamwerken sluiten perfect op elkaar aan. Het raamwerk voor business analyse sluit op haar beurt aan op het NAR. Organisaties die ons BTP- en NAR-raamwerk al gebruiken, zullen zich snel thuis voelen in dit derde raamwerk”, geeft Buijs aan. 

Hij voegt toe dat in het algemeen geldt dat het BTP gebruikt wordt om de strategie door te vertalen in een verander-roadmap die de ambitie de juiste richting geeft, terwijl het NAR wordt ingezet om passende afspraken over een samenhangende bedrijfsinrichting te maken, zodat concrete veranderingen in lijn blijven met de strategische keuzes. Het raamwerk voor businessanalyse wordt dan ten slotte gebruikt om een juiste inrichting te realiseren binnen de kaders van de architectuur: “Hiermee wordt op tactisch en operationeel niveau steeds een sterke relatie gelegd en concreet invulling gegeven aan de (strategische) veranderingen in een organisatie”, aldus Buijs.

De officiële lancering van het Novius raamwerk voor businessanalyse vond onlangs plaats op het ‘Inspiratie event voor business en ICT analisten’, waarvan het programma in het teken stond van de methoden en technieken die business- en ICT-analisten gebruiken. Buijs: “De deelnemers hebben een aantal cases uitgewerkt en sloten de middag af met een spetterend escape room spel. De winnaars van de escape room hebben als team het best hun kennis en kunde toegepast.” De aanwezigen waren volgens Buijs goed te spreken over het evenement: “Goed om de samenhang tussen requirements en modellen een keer expliciet gezien te hebben”, liet een van hen weten.