Business transformation-dienstverlening van Novius valt in de prijzen

01 maart 2018 Consultancy.nl 7 min. leestijd

Novius is in de prijzen gevallen. In een enquête, gehouden onder meer dan 2.500 zakelijke beslissers, beoordeelden managers de dienstverlening van het bureau als behorend tot de beste van ons land. Daarmee mag Novius, een specialist in business transformation, zich onder groter spelers scharen als onder meer Accenture, Atos, Capgemini, Microsoft en IBM. Aanleiding om in gesprek te gaan met Novius-partner Guido Bayens.

Het in Langbroek gevestigde Novius begeleidt opdrachtgevers bij het realiseren van businesstransformaties en strategische koerswijzigingen, waarbij ICT een grote rol speelt. “We dagen klanten uit om hun strategie scherp neer te zetten. We bevorderen klantgericht werken en nemen bedrijven mee in mogelijkheden die nieuwe technologie biedt. We stellen vervolgens samen met de klant niet alleen een business transformatieplan op, maar we zorgen ook voor de ontwikkeling van een moderne, toekomstvaste bedrijfsarchitectuur”, vertelt Bayens.

Hij legt uit dat die architectuur zowel het dienstverleningsconcept als de bedrijfsprocessen en informatiehuishouding omvat. Daarnaast richt het bureau zich ook op de daaropvolgende implementatie “Het blijft niet bij plannen maken en architecturen uitwerken. We zijn ook volop betrokken bij het realiseren ervan. We geven leiding aan veranderprogramma’s en herontwerpen bedrijfsprocessen en applicatielandschappen. Als het nodig is, ondersteunen we projecten en aanbestedingstrajecten.” 

Klantgerichtheid

Voor deze dienstverlening is Novius nu door Management Team aangemerkt als een van de beste specialisten op het gebied van business transformation. Bayens: “Wij zijn natuurlijk trots op deze waardering door zakelijke beslissers. We zien daarin de erkenning voor onze aanpak en deskundigheid. We laten zien dat een middelgrote speler topkwaliteit kan leveren.” Hierbij scoorde het kantoor onder managers in het bijzonder hoog op het gebied van klantgerichtheid.Business transformation dienstverlening van Novius valt in de prijzen

Bayens heeft hier een duidelijke verklaring voor: “Onze opdrachtgevers waarderen het zeer dat we niet de boel overnemen, maar juist het eigen verandervermogen van hun organisatie vergroten. We beschikken dus over een sterke combinatie van veranderkunde en materiedeskundigheid.” Dit is mede een gevolg van de wijze waarop de adviseurs worden ingezet: “We opereren in teams van twee tot vijf mensen bij een klant, vaak op enkele sleutelposities op het gebied van informatie- of verandermanagement, bedrijfsarchitectuur en programmamanagement. We kiezen er dus bewust voor nauw samen te werken met de bestaande organisatie en dragen al werkende onze kennis en aanpak over.”

Deze werkwijze ziet hij als een van de centrale kenmerken van het bureau: “Het Novius DNA bestaat uit twee componenten, die we in combinatie toepassen: Aan de ene kant brengen wij onze deskundigheid en ervaring in en aan de andere kant zijn wij procesbegeleider. We hebben dus ook een sterke focus op veranderprocessen, de menselijke kant daarvan en de cultuur van een organisatie.”

Technologie en organisatie

Daarnaast kenmerkt de dienstverlening zich door een benadering van digitale transformaties waarin oog is voor zowel de technologie als de organisatorische aspecten die daarin een rol spelen. Terwijl dit vandaag de dag misschien niet meer zo uitzonderlijk is, vormt deze combinatie al vanaf de oprichting in 1992 een essentieel onderdeel van Novius. “Inzet van IT werd in die tijd vaak zeer technisch benaderd; organisatieadvies werd gegeven door dure boardroomconsultants met weinig affiniteit voor technologie”, geeft het bureau aan, waaraan wordt toegevoegd dat de oprichting plaatsvond vanuit de visie dat juist het samengaan van optimale bedrijfsvoering en slimme inzet van ICT van groot strategisch belang is voor organisaties: “Het werd tijd om die twee disciplines samen te brengen en toegankelijk te maken. Een concrete vertaling van strategische koers naar realiseerbaar plan.”

Het bureau heeft dan ook al vele jaren van ervaring in het ondersteunen van de digitale bedrijfstransformaties die vandaag de dag zoveel aandacht krijgen. Bayens: “We doen tegenwoordig weliswaar of er sprake is van een digitaliseringsgolf, maar die is natuurlijk al eind jaren tachtig begonnen. Kansen pakken door slim gebruik te maken van nieuwe technologie was toen al onze core business. We hebben destijds al een aanpak ontwikkeld die oriëntatie op en invoering van nieuwe technologie mogelijk maakt.”

Dit betekent natuurlijk niet dat de werkwijze van het bureau sinds die tijd is blijven stilstaan: “We zorgen ervoor dat onze adviseurs altijd goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden die de nieuwste technologie biedt voor een bedrijf. We hebben onze aanpak in de loop der tijd doorontwikkeld en uitgebouwd”, aldus Bayens. Tegelijkertijd geeft hij aan dat de kernwaarde hierbij wel onveranderd is gebleven: “Samen met de klant, in korte cycli concrete businesswaarde realiseren. Geen dikke pakken papier, een pragmatische veranderaanpak en via tussenstappen naar een concreet resultaat werken.” Wel heeft deze benadering vandaag de dag een nieuw label: “Tegenwoordig noemen we dat agile.”

Quote - Business transformation dienstverlening van Novius valt in de prijzen

Relevant blijven

Terwijl deze term dan een relatief nieuwe naam voor een al langer bestaande benadering mag zijn, is het agile werken vandaag de dag misschien wel belangrijker dan ooit: “Het is natuurlijk van belang dat men de boot niet mist. Door de mondialisering en nieuwe technologie kan het gevaar voor de eigen business uit een heel ander land of heel andere branche komen”, stelt Bayens, die toevoegt dat ook een permanente monitor op ontwikkelingen in de markt en de technologie van groot belang is.

De kunst is volgens hem om snel de kansen daarvan te onderkennen en deze dan ook in korte tijd effectief binnen het eigen bedrijf tot ontwikkeling te brengen. “Maar niet minder belangrijk is het om ervoor te zorgen dat medewerkers de vernieuwingen kunnen bijbenen en dat oudere systemen en applicaties tijdig worden gemoderniseerd of compleet vervangen. Daarom spreken wij graag over transformatie: de kunst om het bestaande snel aan te kunnen passen aan de modernste inzichten en mogelijkheden”, aldus Bayens.

Om organisaties nu én in de toekomst daarbij goed te kunnen blijven ondersteunen, investeert Novius uitgebreid in zijn adviseurs. Bayens: “We trekken mensen aan die een passie hebben voor ons vakgebied en meer dan gemiddeld geïnteresseerd zijn in technologische ontwikkelingen.” Hierbij speelt blijven leren een belangrijke rol: “We hebben een trainee-programma en alle nieuwe adviseurs doorlopen onze interne opleiding. Daarnaast kennen we een doorlopende interne leergang waaraan iedereen meedoet en waarin we onze kennis van de jongste ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologie actueel houden. Je moet daarbij denken aan bijvoorbeeld blockchain, internet of things, big data, robotisering, user experience en high performing organizations.”

Naast dat dit eraan bijdraagt dat de opdrachtgevers van het bureau erg tevreden zijn, komt dit natuurlijk ook ten goede aan het eigen personeel. Dit bleek afgelopen jaar nog, toen Novius door onderzoeksbureau SatisAction werd verkozen tot een van de tien beste werkgevers
.