NWO stelt subsidie beschikbaar voor circulaire economie innovatie

19 april 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft een nieuwe subsidie gelanceerd voor onderzoeksprojecten die de transitie naar een circulaire economie versnellen. Vooral partijen die transdisciplinaire samenwerking faciliteren en/of toepassen voor innovatie maken een goede kans op de subsidie.

Terwijl er nog altijd enkele sceptici bestaan die geen verband zien tussen menselijk handelen en de opwarming van de aarde, lijken zo ongeveer alle weldenkende mensen het er vandaag de dag wel over eens te zijn dat er snel iets moet veranderen als we deze eeuw de voeten droog willen houden. In dit verband is het belangrijk dat er zowel vanuit overheden als het bedrijfsleven hard wordt gewerkt aan de energietransitie, waarin we toewerken naar een circulair model en niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.  

Vanuit verschillende overheidsniveaus worden er ten behoeve van deze transitie diverse subsidies beschikbaar gesteld. Zo bestaat vanuit de EU het Horizon 2020-programma, waarvan duurzaamheid een van de belangrijkste speerpunten is. Ook kunnen partijen binnenkort weer een Europese LIFE-subsidie aanvragen, gericht op pilot- en demonstratieprojecten op het gebied van milieu en klimaat. Door de Nederlandse overheid worden dit jaar ook weer subsidies toegekend vanuit de Topsector Energie, bedoeld om financiële én kennisondersteuning te bieden voor baanbrekend energieonderzoek. Daarnaast zijn er onder meer de SDE+, gericht op het stimuleren van het opwekken van duurzame energie, en de Milieu-investeringsaftrek (MIA) waarmee korting wordt verschaft op investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Nog een overheidspartij die een bijdrage wil leveren aan een snelle verduurzaming is de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In februari heeft deze nationale wetenschapsfinancier een nieuwe subsidie gelanceerd voor onderzoeksprojecten die de overstap naar circulaire economie mogelijk maken. Het betreft een regeling gericht op transdisciplinaire samenwerking, waarbij de focus ligt op circulaire economie van kunststoffen en de gebouwde omgeving.

NWO stelt subsidie beschikbaar voor circulaire economie-innovatie

De regeling – die mogelijk is door bijdragen van verschillende betrokken ministeries – maakt onderdeel uit van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), die is opgesteld om de toppositie van Nederland in de wetenschap te versterken. Binnen deze agenda zijn zestien routes uitgestippeld om het wetenschappelijk landschap in Nederland te doorkruisen. Een van die routes is de circulaire economie en de NWO-subsidie vormt een belangrijk aspect van deze route. De subsidieronde moet uiteindelijk leiden tot twee onderzoeksprojecten waarin concrete stappen worden gezet in de transitie richting een circulaire economie. Hierbij dienen fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek aan te sluiten op vragen uit de praktijk. 

Aanvragen

De regeling is bedoeld voor de reguliere NWO-doelgroep, waaronder onderzoekers van Nederlandse universiteiten, universitaire medische centra en KNAW- en NWO-instituten. Aangezien het een gecombineerde NWO-/NWA-oproep betreft, komen ook hogescholen in aanmerking. Hierbij dient een universiteit of hogeschool altijd op te treden als penvoerder.

Om voor overheidssubsidies in aanmerking te komen, moeten geïnteresseerde partijen een aanvraag opstellen die aan alle gestelde voorwaarden voldoet. Hier komt vaak nogal wat bij kijken. Aanvragers die behoefte hebben aan hulp bij een of meer onderdelen van het indienen van een verzoek – zoals bij het vinden van samenwerkingspartners of het schrijven van een voorstel – kunnen de hulp inschakelen van verscheidene gespecialiseerde subsidieadviseurs, waaronder AymingPNO Consultants en Hezelburcht, en boutiques als Plus Projects.

PNO Consultants ondersteunt bijvoorbeeld sinds enkele jaren de Erasmus Universiteit bij het binnenhalen van subsidies. Ook droeg het bureau bij aan de ontwikkeling van een subsidiescan van fintech-bedrijf SynnoFin.