Flowchart en aanpak voor aanvragen van een SDE+ subsidie

09 augustus 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd

In oktober kunnen Nederlandse bedrijven zich inschrijven voor de tweede ronde van de SDE+ subsidie van dit jaar. Maar liefst €6 miljard wordt aangeboden aan ondernemers en organisaties die projecten lanceren voor het opwekken van duurzame energie. Door het aanvraagproces heenkomen is echter geen eenvoudige taak, stellen de adviseurs van Hezelburcht. Het adviesbureau, dat zich specialiseert op subsidieadvies, heeft het totale proces in kaart gebracht en zijn werkwijze bij een subsidieaanvraag verwerkt in een flowchart.

De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) is een subsidie die ervoor bedoeld is om verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding te stimuleren. Met de populaire regeling bundelen de Europese Unie en de Nederlandse overheid hun krachten voor het realiseren van een milieuvriendelijke maatschappij. De subsidie, waarvoor een jaarlijks budget van €12 miljard beschikbaar is gesteld, is de grootste regeling voor het stimuleren van het opwekken van duurzame energie in ons land.

De najaarsronde voor de SDE+ opent op 3 oktober 2017 en sluit op 26 oktober. Deze ronde stelt de helft van het jaarbudget, €6 miljard, ter beschikking aan duurzame energieprojecten van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. De subsidie is ervoor bedoeld om het verschil tussen de relatief lage kostprijs van grijze energie en de relatief hoge kostprijs van groene energie te vergoeden voor een periode van tussen de acht en vijftien jaar. De hoogte van de subsidie per project is afhankelijk van de toegepaste technologie en de hoeveelheid energie die geproduceerd wordt.

SDE+ aanvraagtraject

SDE+ aanvraagtraject

Voor bedrijven en andere organisaties die gebruik willen maken van de SDE+ subsidie zijn er diverse partijen die kunnen ondersteunen bij het doorlopen van het aanvraagproces. Deze bureaus begrijpen wat er nodig is voor een succesvolle aanvraag, hebben inzicht in het proces en hebben ervaring met het invullen van de benodigde formulieren en documentatie. Hezelburcht is een van deze partijen. Het bureau ondersteunt bij zowel het toekenningsproces – van het eerste intakegesprek tot het indienen van de SDE+ aanvraag – als bij de daaropvolgende fases, zoals de inschrijving van de installatie bij de betreffende instanties. Bovendien heeft het bureau inzicht in welke indienstrategieën waarschijnlijk succesvol zullen zijn op basis van kennis die is opgedaan in voorgaande inschrijfrondes.

In een flowchart heeft Hezelburcht zijn aanpak voor het behandelen van een SDE+ subsidieaanvraag inzichtelijk gemaakt. Na een intakegesprek gaat het bureau aan de slag met een haalbaarheidsonderzoek voor het project dat de klant voor ogen heeft. Hezelburcht verzamelt de benodigde juridische stukken en rekent verschillende scenario’s door. Na deze voorbereidingsfase wordt de indienstrategie vastgesteld en wordt de aanvraag opgesteld en ingediend bij het E-loket. Bij een toekenning van de subsidie zal Hezelburcht een verzoek indienen voor het project bij de netbeheerder, de installatie aanmelden bij CertiQ en ondersteunen bij de realisatie tot de eerste voorschotverlening plaatsvindt. Bij een afwijzing zal Hezelburcht zich inspannen om de aanvraag opnieuw, verbeterd, in te dienen bij de volgende openstelling van de SDE+ subsidie.