PNO Consultants helpt Erasmus Universiteit bij binnenhalen subsidies

20 november 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd

PNO Consultants ondersteunt sinds enkele jaren de Erasmus Universiteit Rotterdam bij het verkrijgen van financiering. Gedurende deze periode mocht de universiteit onder meer een aantal subsidies uit het Erasmus+ programma van de EU in ontvangst nemen. Via dit programma stimuleert de EU innovatie en internationalisering in het onderwijs.

Terwijl er vanuit verschillende nationale in supranationale overheidsinstanties subsidies beschikbaar zijn voor bedrijven, komt er vaak nogal wat bij kijken om ook daadwerkelijk een kansrijke aanvraag in te dienen voor een dergelijke regeling. Het in publieke financiering en innovatiemanagement gespecialiseerde PNO Consultants helpt organisaties hierbij, waarbij wordt geput uit de ruime kennis van regionale, nationale en internationale subsidies die bij het bureau aanwezig is. Zo wist de Erasmus Universiteit met de hulp van het adviesbureau al meerdere Erasmus+ subsidies veilig te stellen.

Erasmus+

Hoewel de naam wellicht anders doet vermoeden, staat deze subsidieregeling verder los van de Rotterdamse onderwijsinstelling. Erasmus+ is een Europees subsidieprogramma gericht op onderwijs, jeugd en sport. De gedachte achter de regeling is dat mensen zich voortdurend moeten kunnen ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren, oftewel “een leven lang leren”. Het programma mikt erop bij te dragen aan kennis en vaardigheden die de Europese economie uiteindelijk sterker moeten maken. “Europa moet slimmer worden om een aantrekkelijke kenniseconomie te zijn en te blijven”, is te lezen op de website voor de regeling.

PNO Consultants helpt Erasmus Universiteit bij binnenhalen subsidies

Voor de periode 2014-2020 heeft de Europese Commissie bijna €15 miljard gereserveerd voor het subsidieprogramma. Een deel van dit budget is terechtgekomen bij de Erasmus Universiteit. De samenwerking met PNO resulteerde in 2016 al in vier strategische partnerschappen en een kennisalliantie op het gebied van International Security Management. En ook dit jaar heeft de Rotterdamse universiteit met behulp van PNO weer een aantal successen geboekt. Ten eerste wist men zich te verzekeren van een Erasmus Mundus, waarmee postgraduate-opleidingen in een ander (EU-)land kunnen worden gefinancierd. Naast de Erasmus Mundus wist de universiteit ook een Jean Monnet Chair en een Sport-project binnen te halen.

Erasmus Mundus

Met de Erasmus Mundus-regeling mikt de Europese Commissie (EC) erop mobiliteit te vergroten, ook buiten Europa. Via Erasmus+ zijn er voor studenten, stagiairs, docenten en anderen meer beurzen beschikbaar. De regeling heeft een sterk internationaal karakter en betrekt de jeugd nadrukkelijk bij de internationalisering, onder andere via Erasmus Mundus. Met sectoroverschrijdende activiteiten wordt bovendien de samenwerking tussen de onderwijssectoren en het bedrijfsleven gestimuleerd.

Androulla Vassiliou – Europees commissaris voor onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugd – legt uit waarom er op het gebied van onderwijs wordt ingezet op internationalisering en mobiliteit: “Investeren in onderwijs en opleiding is de beste investering die we kunnen doen voor de toekomst van Europa. Studeren in het buitenland stimuleert de vaardigheden, de persoonlijke ontwikkeling en het aanpassingsvermogen van mensen en maakt ze beter inzetbaar.”

Jean Monnet en Sport

Met het Jean Monnet-onderdeel van Erasmus+ mikt de EC via onderwijs en training op een vergroting van de kennis en het bewustzijn van Europese integratie. Dit gebeurt onder meer middels een expertisecentrum en academisch onderzoek gericht op Europese studies, waarbij onderwerpen als geschiedenis, politiek, economie, sociologie en recht van de Europese Unie de revue passeren. Daarnaast maakt ook een leerstoel onderdeel uit van de mogelijkheden.

Met Erasmus+ subsidies wil Europa internationalisering en mobiliteit binnen het onderwijs bevorderen

Via haar Sport-projecten wil de EC innovatieve praktijken en goed bestuur binnen de sportsector stimuleren. De in dit kader verstrekte subsidies moeten onder meer bijdragen aan intensievere Europese samenwerking op het gebied van sport en een betere afstemming tussen de diverse sportorganisaties. Ook wil men op deze manier de strijd aangaan met negatieve randverschijnselen als racisme en matchfixing.

Strategische Partnerschappen

Tot slot wist de Erasmus Universiteit met de hulp van PNO ook nog drie strategische partnerschappen veilig te stellen, te weten in Nederland, Duitsland en Luxemburg. Volgens PNO leveren de door de Rotterdamse universiteit binnengehaalde Erasmus+ projecten naast financiering ook “een belangrijke bijdrage aan de internationale profilering van de universiteit en aan nieuwe samenwerkingsverbanden voor innovatie in onderwijs en onderzoek”.

Mijke Zeegers, Business Developer International Education bij de Erasmus Universiteit, toont zich enthousiast over de samenwerking met PNO: “We zijn heel blij met de ondersteuning van PNO voor onze Erasmus+ aanvragen. Ze brengen veel detailkennis van het programma mee. En wanneer een project extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze snel extra collega’s bijschakelen. De samenwerking met PNO heeft zeker bijgedragen aan onze Erasmus+ successen.”