Inhouse adviesbureau innogy Consulting helpt Essent met energietransitie

15 maart 2018 Consultancy.nl 7 min. leestijd

Essent zet in op een transitie naar een duurzame toekomst. Hiermee wil het energiebedrijf zijn steentje bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs en van de Nederlandse overheid, alsook om iedereen in staat te stellen op zijn eigen manier deel te nemen aan de energietransitie. In deze transitie is een sleutelrol weggelegd voor innogy Consulting, de interne adviesafdeling van het concern, die de veranderkoers van het bedrijf op strategisch niveau ondersteunt. 

Met zo’n 2,5 miljoen klanten is Essent een van de grootste energiebedrijven van ons land. Het bedrijf is sinds 2009 onderdeel van RWE, toen het voor €7,3 miljard werd overgenomen door de grootste elektriciteitsproducent van Duitsland. Vandaag de dag is de huidige moederbedrijf van Essent, innogy, actief in 10+ landen en bedient het 23 miljoen Europeanen. 

innogy werd in 2016 opgericht toen RWE besloot om alle activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie onder te brengen in een nieuwe onafhankelijke onderneming. Aanleiding was de wens om een onderneming te creëren die zich volledig kon toeleggen op de duurzame energietransitie: innogy werd geboren – de naam is een samentrekking van de begrippen ‘Innovation’, ‘Energy’ en ‘Technology’. Tegelijkertijd gaf het RWE de mogelijkheid om alle niet hernieuwbare energieactiviteiten, zoals kernenergie en olie & gas, te bundelen in een losse entiteit, een strategie die het mogelijk maakt om beide ondernemingen op een afzonderlijke manier klaar te maken voor de omslag die nodig is in de energiemarkt. 

Veranderagenda van innogy

Om de strategische veranderagenda van binnenuit vorm te geven, zette innogy enkele jaren geleden een inhouse-adviesafdeling op. Vandaag de dag heeft innogy Consulting vestigingen in Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, de Verenigde Staten en Dubai. Het kantoor biedt met zo’n 180 consultants adviesdiensten aan zowel moederbedrijf innogy als aan de bijbehorende dochterondernemingen, waaronder Essent. Daarbij richt het zich op alle facetten van strategisch- en managementadvies. De diensten variëren van strategieontwikkeling, digitalisering en herstructurering tot verandermanagement, interne benchmarking en procesoptimalisatie. 

Duurzame energieproducent Innogy bedient 23 miljoen Europese klanten

Op de Nederlandse markt zet innogy Consulting zich al jaren in voor Essent en de overige dochters van innogy, EnergieDirect en Powerhouse. Zo ondersteunde het een strategische herpositionering waarbij het energieaanbod werd verduurzaamd en hielp het bij het ontwerpen van een M&A-plan, waarmee de dienstverlening werd gediversifieerd. Energieadviesbedrijf Klimaatroute werd bijvoorbeeld begin dit jaar overgenomen, en vorig jaar werden Nederland Isoleert en Isoprofs toegevoegd aan het landelijk netwerk van energieservicebedrijven. De energieservicebedrijven, dochterbedrijven van Essent, isoleren woningen en installeren onder andere CV’s, warmtepompen, zonnepanelen en smart home-oplossingen.

innogy Consulting Nederland

De Nederlandse afdeling van innogy Consulting wordt geleid door Partner Cornelius Huber, die vorig jaar overkwam vanuit Duitsland. Daar waar het voor een consultant gebruikelijk is om na een jaar of vier à vijf van kantoor te wisselen, maakt Huber inmiddels al meer dan zeven jaar deel uit het consultancybureau. Hoewel hij dit deels toeschrijft aan culturele verschillen, door te stellen: “Ik ben van Duitse komaf en in Duitsland is het normaal om langer te blijven”, wijst Huber er daarnaast graag op dat de snelle veranderingen binnen de energiemarkt hebben geholpen zijn interesse vast te houden. 

De splitsing van RWE in twee bedrijven zorgde dat er een hoop positieve energie werd geïnjecteerd in innogy en de daar werkzame teams. De focus van het bedrijf op duurzaamheid kan onder het bredere publiek op veel sympathie rekenen en stelde het nieuwe merk in staat te kijken naar nieuwe groeimogelijkheden om zo de energietransitie te versnellen. Huber geeft aan dat ook de consultancytak van het bedrijf de afgelopen twaalf maanden een snelle transformatie heeft doorgemaakt, mede voortgedreven door een sterke groei van de vraag naar de adviesdiensten. 

Om in te spelen op groei heeft het bestuur van innogy Consulting een aantal governance-veranderingen doorgevoerd om verder te professionaliseren. Zo komen Partners tegenwoordig wekelijks samen om best practices met elkaar te delen en nieuwe projecten door heel Europa te bemensen. Daarnaast is het personeel ook onderverdeeld aan de hand van hun specifieke expertise en competenties. “De sector verandert zo snel dat de afstemmingssnelheid cruciaal is”, aldus Huber. 

Ondertussen ontvangt iedereen die onderdeel is van het adviesteam – zowel nieuwe als langdurige leden – jaarlijks minimaal tien dagen training om bij te blijven met het snel veranderende energielandschap. Dit is des te belangrijker gezien de doelstelling van de adviestak om de portefeuille van consultancyopdrachten verder uit te bouwen. Hierin concurreert het bedrijf met gerenommeerde kantoren in de markt, zoals de Big Four, McKinsey & Company en Accenture, of specialisten als EnergyprofsFirst Consulting en Zestgroup.

Quote Cornelius Huber

Toekomstplannen

Gevraagd naar hoe innogy Consulting zich kan onderscheiden van dergelijke prominente consultancymerken, wijst Huber ten eerste op de kernwaarden van de praktijk: “Wanneer we nieuw personeel werven, schenken we veel aandacht aan wat kandidaten intrinsiek motiveert. Als ze graag leren en groeien, en innogy willen helpen om de maatschappij naar een nieuwe en duurzame wereld te brengen, passen ze waarschijnlijk goed binnen het team”, legt hij uit. De adviesafdeling kijkt dan hoe deze instelling gecombineerd kan worden met sectorervaring om de diepgaande expertise van de energiebranche te stimuleren.

innogy Consulting profileert zich ook als uitzonderlijk open en eerlijk, waarbij de adviseur niet te beroerd is om toe te geven dat externe bureaus in sommige gevallen beter geschikt zijn advies te geven, bijvoorbeeld op terreinen als IT-implementatie of asset management. Als klanten – interne bestuurders en managers – na overleg van mening zijn dat een ander bureau geschikter is voor een bepaalde klus, wordt hier geen punt van gemaakt. Huber: “Dat is concurrentie, af en toe leg je het af. Soms ben je niet de beste keuze voor de groep. Op andere momenten hebben we ook weleens gezegd ‘Eerlijk gezegd denk ik dat je dit zelf kunt.’” 

De adviesafdeling is ook bereid samen te werken aan projecten en slaat daarbij de handen geregeld ineen met externe consultants, mits er in het project op basis van gelijkwaardigheid wordt gewerkt. Het kan hierbij gaan om marktonderzoeksbureaus of zelfs grote advieskantoren. Indien de klant echter verzoekt dat innogy Consulting in zo’n geval de orders van zo’n bureau opvolgt, geeft Huber aan dan respectvol te zeggen “Wij haken af.”

Nu de pijlen zijn gericht op verdere groei en het binnenhalen van meer business in Nederland, past het wervingsbeleid van innogy Consulting zich aan, om zo een gevarieerder personeelsbestand op te bouwen. Terwijl de vorige Partner die de praktijk leidde zich richtte op het rekruteren van senior adviseurs, heeft de werving zich onder Huber uitgebreid, zodat er meer verschillende consultants in dienst worden genomen. Met een verbreed talentenbestand hoopt de adviestak – die vorig jaar werd uitgeroepen tot Duitslands beste interne adviesbureau – zijn klanten voor specifieke projecten nog beter te voorzien van de passende mensen.

In toelichting op wat het kantoor de komende maanden te wachten staat, geeft het hoofd van innogy Consulting Nederland enthousiast aan dat er hoog wordt ingezet. Volgens Huber is er een grote behoefte aan “soortgelijke adviesbureaus in Dubai en de VS (’s werelds grootste adviesmarkt, red.). We kunnen onze Europese expertise meenemen naar de markt daar.”