Ecorys, Panteia en PwC onderzoeken impact van meer vrouwen in transport

14 maart 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De Europese Commissie heeft haar vertrouwen gesteld in vier advies- en onderzoeksbureaus om te bepalen wat de impact is van meer vrouwelijke werknemers in de transportsector. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door de Nederlandse takken van Ecorys (eindverantwoordelijk) en PwC, het onafhankelijke onderzoeksbureau Panteia en het Duitse ISI-Fraunhofer instituut. 

Een aantal beroepsgroepen is sterk gendergevoelig. Tegenwoordig is bijvoorbeeld zo’n driekwart van de basisschooldocenten vrouw, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In andere werkgebieden, zoals de transportsector, is juist het tegenovergestelde het geval: wie weleens de bus neemt, zal het waarschijnlijk zijn opgevallen dat maar betrekkelijk weinig stadsbussen worden bestuurd door vrouwen. In 2015 werd dat vermoeden bevestigd in een onderzoek van Panteia en PwC. Daarin kwam naar voren dat in de transportsector, met een wereldwijde omzet van zo’n €2,7 biljoen, het percentage mannelijke werknemers (78%) substantieel groter is dan het vrouwelijke aandeel (22%).

Europa denkt mee

Verschillende projecten werden nadien gestart om de man-vrouwratio in de branche te doen veranderen, zoals het initiatief Women in Rail (WIR) en het project Women Employment in the Urban Public Transport Companies in Europe (WISE). Daarnaast werden maatregelen getroffen door individuele transportbedrijven. Tot op heden is er echter niet veel voortgang geboekt, ondanks dat dit door diverse stakeholders in de sector als prioriteit werd aangemerkt, aldus Panteia in een recent persbericht. 

Europa legt zich niet zomaar neer bij die conclusie. Zo vroeg de Europese Unie onlangs bedrijven in de ov- en transportsector om een verklaring te ondertekenen voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de sector. Zo’n zeventig organisaties hebben inmiddels een handtekening geplaatst onder de verklaring. Daaronder bevinden zich de Franse vervoerders Keolis en SNCF, het Belgische De Lijn en verschillende ministers die zich bezighouden met vervoer en transport.

Ecorys, Panteia en PwC onderzoeken impact van meer vrouwen in transport

Enkel goede wil onder commerciële partijen is geregeld onvoldoende om een maatschappelijk doel te bereiken. Daarom schakelde een ander instantie, de Europese Commissie (EC), zeer recent vier advies- en onderzoeksbureaus in om te bepalen wat de impact is van meer vrouwelijke werknemers in de transportsector, en wat de komst van meer vrouwen de sector zou opleveren. Daartoe zal onder meer worden onderzocht welke maatregelen genomen moeten worden om de transportsector aantrekkelijker te maken voor vrouwen. De komende tijd zullen de Nederlandse takken van Ecorys (eindverantwoordelijk) en PwC, het onafhankelijk onderzoeksbureau Panteia en het Duitse ISI-Fraunhofer instituut zich gaan buigen over de opdracht van de EC.

Mogelijke voordelen

Volgens de onderzoekers zijn er indicaties dat het vergroten van het aandeel vrouwelijke werknemers diverse voordelen oplevert. Allereerst is de hypothese dat de aanwezigheid van meer vrouwen in de transportbranche het potentiële arbeidsbestand laat groeien. Daarmee kunnen in de toekomst arbeidstekorten binnen sommigen beroepsgroepen worden verholpen. Daarnaast verwachten de onderzoekers dat het vergroten van het percentage vrouwelijke medewerkers ook de teamgeest ten goede komt. 

Er wordt weleens gezegd dat mannen veel competitiever zijn dan vrouwen, terwijl een team van medewerkers juist een gezamenlijk doel heeft. De hypothese is dan dat vrouwen wat dat betreft kunnen fungeren als verbindende factor. Tot slot vermoedt het vierkoppige gezelschap dat het vergroten van de hoeveelheid vrouwen ook kan leiden tot meer betrokkenheid onder medewerkers, een hoger werknemersbehoud, een hogere productiviteit en een betere veiligheid.

Aanpak

Om te achterhalen wat er nodig is om te zorgen dat de transportsector in de toekomst wat minder een mannenbolwerk is, zal worden bepaald wat de (huidige) barrières zijn die ertoe leiden dat vrouwelijke medewerkers toch niet gaan solliciteren naar een functie in de transsportsector. Daarnaast trachten de onderzoekers te identificeren wat de afwegingen zijn voor werkgevers in de transportsector om al dan niet vrouwelijk personeel in dienst te nemen.

Op basis van deze bevindingen zal het onderzoeksteam in de toekomst maatregelen gaan vaststellen die kunnen bijdragen aan het vergroten van het percentage vrouwen in de branche. Vanzelfsprekend zullen deze maatregelen financieel getoetst worden. Als de opbrengsten minder blijken te zijn dan de kosten, dan is het betwistbaar of de juiste middelen reeds zijn gevonden. De onderzoekers laten weten dat “dit wordt gedaan aan de hand van case studies”. Op basis van die resultaten worden de adequate maatregelen geïdentificeerd. Ten slotte roepen de vier advies- en onderzoeksbureaus mensen die werken in de transportsector of interesse hebben in het onderzoek op te reageren. Zij kunnen mogelijk als respondent hun bijdrage leveren.

Gerelateerd: Professionals in transportsector maken meeste overuren.