Internationale transport- en logistiekomzet groeit naar €2,7 biljoen

16 januari 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd

De afgelopen jaren heeft de wereldwijde transport en logistieke sector een aanzienlijke omzetgroei doorgemaakt naar een totaal van €2,7 biljoen. Een recent onderzoek naar de trends in de sector toont echter aan dat lang niet alle segmenten even goed hebben gepresteerd en dat de groei in winstgevendheid van veel bedrijven achter is gebleven op de omzetgroei. 

De markt voor transport en logistiek (T&L) is gigantisch. Globalisering heeft er in combinatie met bevolkingsgroei en consumptiegedrag voor gezorgd dat de vraag naar producten overal ter wereld is toegenomen. Om aan deze vraag te voldoen worden er steeds meer producten en grondstoffen getransporteerd tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en consumenten. De opkomst van e-commerce heeft de groei van de T&L-markt verder versterkt, met aanzienlijke groei in bijna alle delen van de waardeketen als gevolg. 

In een nieuw onderzoeksrapport heeft The Boston Consulting Group (BCG) de belangrijkste trends in de markt in kaart gebracht. Het onderzoek is gebaseerd op data van 500 transport en logistieke bedrijven verspreid over zestien verschillende marktsegmenten. 

Internationale transport- en logistiek markt

Marktgrootte transport & logistiek

Uit de studie blijkt dat de totale markt voor transport en logistiek een waarde heeft bereikt van bijna €2,7 biljoen. De waardeketen kan worden onderverdeeld in vier onderdelen: infrastructuur, uitvoering (de daadwerkelijke transport), logistieke dienstverlening en logistieke adviesdiensten. Van deze onderdelen neemt het daadwerkelijke transportwerk veruit het grootste deel van de omzet voor zijn rekening met €2,3 biljoen. Bijna €1,4 biljoen daarvan is afkomstig uit transport via autowegen, terwijl de zeetransport met €312 miljard omzet goed is voor de tweede plaats.

Van de andere onderdelen in de logistieke waardeketen zijn het de dienstverleners die het meeste toevoegen aan de totale waarde van de markt, met €658 miljard uit logistieke dienstverlening en €16 miljard uit adviesdiensten. De infrastructuur heeft een aandeel van €257 miljard in de totale markt. Om rekening te houden met het dubbel tellen van omzet in de bredere waardeketen heeft het adviesbureau €586 miljard aan ‘consolidatie’ van de totale marktwaarde afgetrokken.

Groei

Sinds 2005 heeft de totale omzet in de sector een groei doorgemaakt van 22%, met een samengestelde groei (CAGR) van 2,9%. Hoewel de omzetgroei aanzienlijk is, bleek het voor transportbedrijven en logistieke spelers een stuk lastiger om meer winst te maken – in dezelfde periode groeide de gemiddelde EBIT met 2% (0,3% CAGR). Tussen de verschillende segmenten en bedrijven zijn echter aanzienlijke verschillen zichtbaar – de top 10 T&L bedrijven per segment hebben aanzienlijk beter gepresteerd met een gemiddelde omzetgroei van 37% (4,6% CAGR) en hun winstgroei lag zelfs vele malen hoger met 18% (2,4% CAGR).

Uit de analyse van het consultancybureau blijkt dat de variatie in prestaties tussen de toppresteerders en gemiddeld presterende bedrijven in de sector kan worden verklaard door factoren als het mislukken van groeistrategieën, die bedoeld waren om het marktaandeel in nieuwe markten te versterken, en slecht uitgevoerde M&A deals, die de verwachte voordelen niet hebben kunnen waarmaken. De best presterende spelers zijn er volgens het bureau wel in geslaagd om best practice strategieën te implementeren en te profiteren van de wereldwijde megatrends.

Rentabiliteit transport- en logistiek markt per segment

Return on Assets

Verder heeft het onderzoek ook de rentabiliteit van de bedrijven in kaart gebracht in termen van hun jaarlijkse return on assets (ROA). Uit het onderzoek blijkt dat in de periode van 2010 tot 2014 logistieke terminals in het binnenland de meest positieve rentabiliteit realiseerden, waarbij het bedrijf met de laagste prestaties en het bedrijf met de hoogste prestaties respectievelijk een ROA van -0,4% en van 19,7% kenden. Gemiddeld haalden bedrijven een ROA van 10,8% in dit segment. De laagste en de hoogste prestatie in het segment wegtransport lagen echter veel verder uit elkaar met -23,8% als laagste ROA terwijl de beste prestatie neerkwam op een rentabiliteit van 25,6%. Het gemiddelde lag met 6,5% net hoger dan het gemiddelde van de gehele industrie, dat tussen 2010 en 2014 uitkwam op een ROA van 4,6%.

Pakketkoeriers blijken het meest uiteen te lopen in hun prestaties. De ROA-prestaties in dit segment lopen uiteen van 48,7% tot -32%. Ook in de normale postbezorging zijn de verschillen in rentabiliteit groot met ROA’s tussen de -19,1% en 39,3% en het gemiddelde van 3,9% ligt lager dan het sectorgemiddelde. De laagste gemiddelde ROA-prestaties zijn te vinden in de zeetransport, met container- en tankertransport die in de periode van 2010 tot 2014 respectievelijk een gemiddelde ROA van 1,7% en 0,8% hebben gerealiseerd. Andere segmenten die onder het sectorgemiddelde blijven hangen zijn spoornetbeheerders, havenautoriteiten, opslag, luchttransport en grootschalig vervoer ('bulk shipping'). 

Groeiverwachting in transport en logistiek

Vooruitzichten

Naast de ontwikkelingen in de afgelopen periode hebben de onderzoekers ook aandacht besteed aan de vooruitzichten en verwachtingen voor de periode tot 2018. Wat opvalt is dat de terminals in het achterland de grootste omzetgroei hebben geboekt de afgelopen jaren, maar dat de groei naar verwachting snel afzwakt van 13,2% (CAGR 2010-2014) naar 5,4% (CAGR 2014-2018). De groei in de komende jaren zal naar verwachting in 9 van de 16 verschillende segmenten afnemen, maar in geen enkel segment wordt krimp in de omzet verwacht.

De segmenten die naar verwachting de minste omzetgroei zullen realiseren de komende jaren zijn postbezorging (0,6%), logistieke dienstverlening die zich richt op de overdracht van luchtvracht naar zeetransport (1%), zee- en luchttransport (2,2% en 2,1%) en luchthavens (2%). Van deze segmenten presteren luchthavens – ten opzichte van een relatief sterke groei van 6,8% in afgelopen periode –, postbezorgers en de logistieke lucht naar zee dienstverleners naar verwachting minder goed dan afgelopen periode, terwijl zeetransport en luchttransport zelf beter zullen presteren. Gecorrigeerd voor de verwachte inflatie van 3% zullen deze segmenten echter geen ‘echte’ groei realiseren. 

Naast sterke stijgingen bij de lucht- en zeetransport wordt de komende periode ook aanzienlijk meer groei verwacht bij distributeurs en groothandels (4,9% vs 6,8%), contractdienstverleners (4,9% vs 6,8%) en pakketbezorgers (7,3% vs 8,5%). Logistieke adviseurs zullen naar verwachting de komende periode de sterkste omzetgroei realiseren, met een groeipercentage dat weliswaar lager is dan in voorgaande periode (10% vs 9%), maar desondanks 0,5% meer groeistijging dan de pakketbezorgers.