HR Analytics: Een 7e zintuig voor de moderne HR-professional

07 maart 2018 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Een groep van elf HR professionals heeft hun praktijkkennis op het gebied van Human Resource analytics gebundeld in het uitgebrachte boek ‘HR Analytics’. Hierin gaan ze in op hoe leidende organisaties zoals NS, TNO, PostNL, Schiphol, Randstad, Defensie en Shell HR Analytics gebruiken om hun human capital dienstverlening naar een hoger niveau te tillen. Ook levert het boek handvatten, tips en best practices voor HR-professionals om van te leren.

De complexiteit van strategische vraagstukken binnen bedrijven is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Hiermee wordt ook het belang van datagedreven besluitvorming steeds evidenter, zeker gezien de razendsnelle ontwikkelingen in de markt op het gebied van data en analytics. Het gevolg is dat in vrijwel iedere sector en vakgebied Big Data technieken en toepassingen enorm in populariteit toenemen, als gevolg van de explosieve groei van de beschikbare hoeveelheid data.

Ook op het vakgebied van HR hebben de ontwikkelingen op datagebied een steeds grotere impact. HR afdelingen voelen een steeds grotere druk om aan de bedrijfsresultaten van hun organisatie waarde toe te voegen. HR Analytics moet daarbij helpen om betere inzichten te verkrijgen in de effecten van investeringen in menselijk kapitaal. Enerzijds zorgt een juiste toepassing van HR Analytics voor meer kwaliteit ten aanzien van besluitvorming, prestatiemanagement, recruitment en talentontwikkeling, anderzijds draagt het bij aan meer werkplezier en betere prestaties van medewerkers en daarmee de algehele prestaties van organisaties.

Het gebruikmaken van allerhande data bij HR-beslissingen is echter wel een uitdaging. Want hoe krijgt een HR afdeling grip op deze ogenschijnlijk complexe ontwikkeling? Waar te beginnen? Waar te eindigen? Om antwoorden op deze en meer vragen te krijgen hebben elf professional het boek ‘HR Analytics - Een 7e zintuig voor de moderne HR-professional’ uitgebracht. De twee hoofdauteurs van het boek zijn Luc Dorenbosch en Tony Brugman. Dorenbosch is oprichter van De baaningenieurs en werkzaam bij de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP). Hij houdt zich bezig met job crafting als middel om functies te verduurzamen, zodat werknemers langer inzetbaar blijven in hun huidige werk. Tony Brugman is sinds 2011 werkzaam bij Bright & Company | People Strategy, een organisatieadviesbureau op het gebied van strategische people-vraagstukken en een specialist in HR Analytics. Als HR Business Analist houdt Brugman HR-trends en ontwikkelingen bij en adviseert bedrijven erover.

HR Analytics: Een 7e zintuig voor de moderne HR-professionalIn het boek ‘HR Analytics’ delen de auteurs hun uitgebreide praktijkervaring die ze hebben opgedaan bij diverse Nederlandse organisaties, en dan vooral op het snijvlak van HR Analytics. Zo passeren in het boek praktijkvoorbeelden bij onder meer de NS, TNO, PostNL, Schiphol, Randstad, het ministerie van Defensie en Shell, de revue. Hoe boek telt elf hoofdstukken, waarin onder andere wordt ingegaan op de inzet van analytics voor verschillende HR-vraagstukken. Een overzicht van de verschillende onderwerpen die aan bod komen en mogelijke vragen die bij organisaties leven:

Recruitment Analytics: Wat is de meerwaarde van Recruitment Analytics? Wie zijn de mensen geïnteresseerd in onze organisatie? Weten we als organisatie eigenlijk wel wat kandidaten zoeken in een baan? En staat dat ook in de vacatures? Wanneer komt talent bovendrijven? 

Matching Analytics: Wat is de kans dat de perfect passende kandidaat voor een vacature in onze regio te vinden is? Met welke simpele aanpassingen in het kandidaatprofiel kan veel zoektijd bespaard worden? Hoe ziet de toekomst van Matching Analytics eruit?

Career Analytics: Wat zijn de reële kansen van medewerkers om een stap hoger op de functieladder te komen? En wat bepaalt dat deze kansen toe- of afnemen? Correspondeert dat met het huidige loopbaanbeleid? Hoe ziet de toekomst van Career Analytics eruit? 

Engagement Analytics: Hoe zit het met de beschikbaarheid en kwaliteit van de data? Hebben we enig idee of de medewerkerstevredenheidsscores verband houden met de financiële prestaties van afdelingen of teams? Hoe moet die data eigenlijk gekoppeld worden? En hoe moet het resultaat naar managers worden gecommuniceerd?

Learning Analytics: Hoe wordt het Analytics team samengesteld? Welke databronnen kunnen ingezet worden? Weten we in welke mate de grootschalige investeringen in training en opleiding renderen? Hoe analyseren we dat? En wat zijn de invloeden die het beeld van de uitkomsten kunnen vertekenen? Wat is de rol van het management team? 

Total Reward Analytics: Wat willen medewerkers? Passen onze arbeidsvoorwaarden nog wel bij de diverse wensen van medewerkers? Zijn er verschillende groepen met soortgelijke wensen te onderscheiden? Kunnen we hen niet beter (deels) op maat een aanbod doen? 

HR Analyticscultuur: Zijn de managers in onze organisatie echt geïnteresseerd in HR Analytics? Welke bedrijfsculturele kenmerken zijn belangrijk en hoe snel mogen we verwachten dat deze veranderen in onze richting? Welke kansen zijn er om met Analytics waarde toe te voegen?

HR Analytics koplopers: Wat hebben bedrijven die gelden als HR Analyticskoplopers te melden over hun belangrijkste leerpunten? Zijn ze echt heel ver? Wat wordt steeds normaler binnen bedrijven en wat blijft exotisch? Wat zijn de succesfactoren voor succesvolle HR Analytics? 

“HR Analytics is als een zevende zintuig naast de andere zintuigen. Met dit extra zintuig kunnen HR professionals bewuster waarnemen wat het echte HR-probleem is, en wat mogelijk de oplossing is. Maar tegelijkertijd is HR Analytics net als seks onder tieners: iedereen heeft het erover, niemand weet hoe je het eigenlijk doet, iedereen denkt dat iedereen het doet, dus daarom beweert iedereen dat ze het doen (geïnspireerd door Dan Ariely, red.)”, aldus de auteurs in een persverklaring. Ze besluiten: “Daarom dit boek: we helpen HR-professionals met de ins en out van het vak.”

Naast Brugman en Dorenbosch hebben de volgende auteurs bijgedragen aan het boek: Dagmar Beudeker, Esther Bongenaar, Jan Brooijmans, Karina van de Voorde, Paul van der Laken, Raymond Welmers, Sandjai Bhulai, Sjoerd van den Heuvel en Volken Timmerman.

Gerelateerd: Vier succesfactoren voor toepassen van HR analytics en reporting.