Facelift voor Utrechtse bedrijventerrein waar EY en PwC gevestigd zijn

16 februari 2018 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Het Utrechtse bedrijventerrein Rijnsweerd zal de komende jaren vernieuwd worden. Reden voor de renovatie is dat het kantorenpark niet meer bij de tijd is, terwijl de locatie nabij de binnenstad en het Science Park wel veel potentie lijkt te hebben. De doelstelling is om het terrein om te toveren tot een aantrekkelijk werk- en woongebied.

Rijnsweerd, onderdeel van de wijk Oost in Utrecht, wordt door de snelweg A28 opgedeeld in twee buurten: Rijnsweerd-Noord en Rijnsweerd-Zuid. In de wijk Rijnsweerd-Noord zijn Park Bloeyendael en het Utrechtse provinciehuis te vinden. Tevens bestaat die buurt uit een bedrijventerrein waar onder andere de Big Four kantoren PwC en EY gevestigd zijn. Een klein gedeelte van het kantorenpark bevindt zich ook in Rijnsweerd-Zuid, maar daar zijn met name beginnende organisaties gehuisd.

Het bedrijventerrein werd gebouwd tussen 1974 en 2014, maar is volgens velen sterk verouderd geraakt. De gemeente stelt dat het park “ruimtelijk en economisch achterhaald is”. Het kantorenterrein ligt hemelsbreed minder dan anderhalve kilometer van de Utrechtse binnenstad en zo’n kilometer van het Science Park, maar die ligging wordt nu niet optimaal benut. Dit terwijl Utrecht en de directe omgeving worden gezien als een sterke bedrijfsregio. Daarnaast is er weinig samenwerking tussen de verschillende bedrijven. Het dominante autoverkeer is wat dat betreft niet bevorderlijk voor interacties tussen bedrijven. Verder is de locatie doordeweeks na 17:00 uur en in het weekend levenloos, met name omdat er niet veel mensen woonachtig zijn. Om die punten te verbeteren, hebben de belanghebbende partijen een manifest uitgeschreven waarin de ambities voor de locatie te lezen zijn.

Feiten en Cijfers Rijnsweerd

Plannen

In maart 2017 gaven Stichting Kantorenpark Rijnsweerd en de gemeente Utrecht opdracht aan gebiedsontwikkelaars SITE Urban Development en CULD om samen met belanghebbenden na te denken over de toekomst van het bedrijventerrein. Rijnsweerd fungeert momenteel met name als werkplek, maar daar moet verandering in komen: de plek moet naast kantoren ook horecavoorzieningen, supermarkten en woonplekken gaan bieden.

Uit de plannen blijkt dat het nieuwe woningaanbod kan variëren van studentenwoningen en starterswoningen tot appartementen voor professoren, expats en gezinnen. Verder is ook het plan om het verkeerssysteem te vernieuwen. Daartoe worden een netwerk van loop- en fietsverbindingen, frequent openbaar vervoer en slimme parkeeroplossingen gerealiseerd, waardoor het bedrijventerrein “een compleet stuk stad wordt”.

Op 30 januari 2018 bekrachtigden de gemeente Utrecht, Stichting Kantorenpark Rijnsweerd, eigenaren, de provincie, de Universiteit Utrecht en Stichting Utrecht Sciencepark tezamen de start van de samenwerking. Hierna zullen de belanghebbenden in februari en maart 2018 in gesprek gaan met de stad over de toekomstplannen. De reacties uit deze gesprekken worden verwerkt in een definitief document, dat in het najaar van 2018 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. In 2018 en 2019 worden de ideeën verder uitgewerkt en tussen medio 2019 en 2030 zal de uitvoering van de plannen plaatsvinden.

De voornemens zullen zowel invloed hebben op het aantal inwoners als op het aantal banen in Rijnsweerd. In 2010 waren er in Rijnsweerd 8.600 banen beschikbaar en volgens het rapport zijn dit er in 2020 iets meer, namelijk 9.000. Gezien de uitvoering van de plannen pas in 2019 van start zal gaan, is het niet onwaarschijnlijk dat het aantal banen in 2030 nog verder zal zijn toegenomen. Datzelfde geldt voor het aantal inwoners. In 2010 waren er zo’n 100 mensen woonachtig, in 2020 verwachten de onderzoekers dat er zo’n 2.600 personen zullen wonen en het lijkt aannemelijk dit inwonertal ten gevolge van het vernieuwingsproject in 2030 nog hoger zal uitvallen. Daarnaast heeft project ook invloed op een aantal advieskantoren dat gevestigd is in Rijnsweerd.

Advisering vanuit Rijnsweerd

Het kantoor van PwC in Rijnsweerd heeft een sterke binding met de stad waar het gevestigd is, schrijft het adviesbedrijf op haar website. “Wij willen een bijdrage leveren aan het versterken van de positie van de stad en Utrecht helpen de plek te geven die het verdient. Een sterker Utrecht is zowel goed voor ondernemers als ook voor PwC.” Om die woorden kracht bij te zetten, onderzocht het adviesbureau jaren geleden de sterke en zwakke punten van de stad ten behoeve van ondernemers. Het onderzoek helpt ondernemers bij hun dagelijkse werk, maar vooral ook bij het nemen van strategische beslissingen over ondernemen in de Utrechtse regio.

Overzichtskaart Projecten

Net als PwC, heeft ook rivaal EY een vestiging in Rijnsweerd. Beide kantoren worden in het ambitiedocument (aangaande de vernieuwing van het kantorenpark) betiteld als ‘founding fathers’. In datzelfde document wordt bovendien over de bureaus gesproken als katalysator van initiatieven: “Hun brede kennis en hun contacten in de markt kunnen ingezet worden om startende ondernemers te helpen.” Waaraan wordt toegevoegd: “Zij kunnen hun kennis en netwerk inzetten om ketens te versterken, en startups te laten doorgroeien naar scale-ups.” Daarnaast wordt in het ambitierapport gesteld dat de kantoren zelf ook veel baat hebben bij de vernieuwingsplannen en de daaruit volgende aanwas van nieuwe organisaties: “Juridische specialisten (van PwC en EY, red.) zouden kunnen helpen met het omgaan met intellectuele eigendom, zoals patenten, van nieuwe producten en services.” 

Naast de twee Big Four kantoren zijn ook Sioo (een opleider op het gebied van verandermanagement), Talent&Pro (financiële detacheerder), a.s.r. (verzekeraar) en FNV (Nederlandse werknemersvereniging) gevestigd in Rijnsweerd. Ook zij staan positief tegenover de vernieuwing.

Samenwerking

Het is overigens niet voor het eerst dat organisaties actief In Rijnsweerd de handen ineenslaan. Zo is er sinds 2012 de collectieve camerabeveiliging en incident-gestuurde surveillance van het kantorenpark. De kosten hiervan zijn naar rato voor rekening van vastgoedeigenaren en huurders (gebaseerd op hun zakelijke WOZ-beschikking), zoals bijvoorbeeld PwC. Richard Kraan, partner bij PwC Belastingadviseurs, is erg te spreken over dat initiatief: “Onze basisdoelstellingen voor het kantorenpark Rijnsweerd zijn ‘schoon, heel en veilig’, waarbij veiligheid cruciaal is voor al die mensen die op het park werken, bewegen (lopen, fietsen en rijden) en inmiddels ook wonen. De camerabeveiliging helpt ons om deze veiligheid te bewaken en de incidenten en onveilige situaties tot een minimum te beperken.”

Kraan is niet zomaar een enthousiasteling van collectieve projecten: naast partner is hij sinds juli 2017 ook voorzitter van Stichting Kantorenpark Rijnsweerd, de stichting achter de vernieuwingsplannen van het kantorenpark. Daarvoor was hij ruim twaalf jaar bestuurslid van die stichting.