Avaxa Debt Advisors adviseert AEB bij herfinanciering van €300 miljoen

27 december 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam heeft recentelijk een deel van de leningen die het had openstaan bij de gemeente Amsterdam geherfinancierd. In totaal werd €300 miljoen aan nieuwe kredieten aangetrokken, die deels zijn gebruikt om de gemeente terug te betalen. Bij het verkrijgen van de herfinanciering werd AEB geholpen door consultants van Avaxa Debt Advisors.

Het AEB verwerkt afval uit Amsterdam en de regio, en heeft de beschikking over twee afvalverbrandingsinstallaties in het Westelijk Havengebied van onze hoofdstad. Bij de vuilverwerker werken zo’n 400 mensen die samen jaarlijks zorgen voor de verwerking van zo’n 1,4 miljoen ton afval, die het bedrijf bijna volledig omzet in grondstoffen en energie. De warmte die bij de verbranding van afval vrijkomt, gebruikt het bedrijf om elektriciteit op te wekken voor ongeveer 320.000 huishoudens. Nadat het AEB jarenlang onderdeel was van de gemeentelijke organisatie, opereert het sinds 1 januari 2014 als verzelfstandigde N.V. Gemeente Amsterdam is wel nog altijd 100% eigenaar van het bedrijf.

Toen het AEB werd losgekoppeld, ontving het enkele leningen vanuit de gemeente. Deze bestonden niet enkel uit geld, maar ook uit bijvoorbeeld de afvalverwerkingsinstallaties die AEB bij de scheiding overnam van de gemeente. Toentertijd werd afgesproken dat de nu terugbetaalde €215 miljoen uiterlijk eind 2018 zou zijn afgelost, wat nu dus een jaar eerder is gebeurd. Dit was mogelijk door de nieuwe kredieten van in totaal €300 miljoen die zijn verkregen. Eerder werd al €42 miljoen terugbetaald aan de gemeente en nog eens €108 miljoen bestaat uit achtergestelde leningen. 

Udo Kock, wethouder Financiën en Deelnemingen, reageert verheugd op de herfinanciering: “Het is goed nieuws voor Amsterdam dat AEB €215 miljoen aan leningen terugbetaalt. We gebruiken deze aflossing om onze stadsschuld verder te verminderen. Er zijn goede commerciële banken dus de lokale overheid hoeft die leningen niet te verschaffen. Deze aflossing zorgt voor minder risico voor Amsterdam.”

Avaxa Debt Advisors adviseert AEB bij herfinanciering van €300 miljoen

Bij het verkrijgen van het nieuwe krediet werd AEB bijgestaan door Avaxa Debt Advisors. Lonneke ArntzPartner bij het bureau – vertelt over de deal: “Avaxa Debt Advisors is trots te mogen aankondigen dat het Afval Energiebedrijf Amsterdam heeft geadviseerd over zijn herfinanciering van €300 miljoen, verkregen via een syndicaat bestaande uit BNG, ING, ABN AMRO en Deutsche Bank.”

De geldverstrekkers werden gekozen uit een brede groep geïnteresseerde financiële instellingen. De verstrekte €300 miljoen is opgebouwd uit een termijnlening van €200 miljoen met een looptijd van zeven tot acht jaar, een investeringsfaciliteit van €50 miljoen met een looptijd van zeven jaar en een rekening courant faciliteit van €50 miljoen. Arntz blikt tevreden terug op de samenwerking met AEB: “Veel dank aan Derk Kappelle, CFO van AEB, voor zijn vertrouwen in Avaxa en aan Daniëlle Foolen en het AEB-team, voor een geweldige en succesvolle coproductie.”

Duurzaamheid

Naast dat het geleende geld is gebruikt om de gemeente Amsterdam terug te betalen, zal het ook worden ingezet om nieuwe duurzame projectinvesteringen doen. Deze investeringen zijn volgens AEB nodig om de ambities voor de komende jaren waar te kunnen maken: meer grondstoffen terugwinnen en meer duurzame energie opwekken uit restafval.

Arntz geeft toelichting: “De herfinanciering stelt AEB in staat om leningen terug te betalen die zijn verschaft door zijn aandeelhouder – de gemeente Amsterdam – en om zijn Business Development-programma te financieren, wat essentieel is voor de executie van zijn strategie om geleidelijk in een duurzaam energie- en commoditybedrijf te transformeren.”

AEB besteedt veel aandacht aan de zorg voor het milieu. Zo wordt er gezorgd dat de emissies naar de lucht altijd lager uitvallen dan de in de wet- en regelgeving en milieuvergunning vastgelegde maxima: “AEB zet op een zo duurzaam en efficiënt mogelijke wijze verschillende soorten afval om in energie en grondstoffen. Hierbij wordt (netto) de uitstoot van CO2 vermeden”, aldus het afvalverwerkingsbedrijf.

Kapelle merkt op hoe het verkregen kapitaal een bewijs is voor het vertrouwen in de duurzame strategie van de afvalverwerker: “De succesvolle herfinanciering, grote belangstelling van financiers en aantrekkelijke voorwaarden en condities bevestigen dat financiële marktpartijen de door AEB ingezette transitie ondersteunen. De financiële flexibiliteit en de afspraken die we hebben gemaakt, helpen ons bij het realiseren van onze ambities.”

Met één innovatief idee kwam het energie producerende vuilbedrijf kortgeleden nog in het nieuws. Hierbij werd voorgesteld om de nog te bouwen Amsterdamse Sluisbuurt uit te rusten met een buizensysteem waarmee het huisvuil kan worden afgevoerd.

Halvering waarde

Voor gemeente Amsterdam is het eerder terugkrijgen van het uitgeleende geld een meevaller, nadat de afstoot van AEB aanvankelijk voor politieke onrust zorgde. In 2015, een jaar naar de verzelfstandiging, bleek de waarde van de vuilverwerker ineens te zijn gehalveerd. Bovendien moesten ook de verwachte opbrengsten voor de komende jaren met tientallen miljoenen naar beneden worden bijgesteld, waardoor gemeente Amsterdam een hoop dividend misliep.

Terwijl raadsfracties verbijsterd reageerden op dit nieuws, kwam uit een reconstructie van Het Parool naar voren dat de gemeentelijke accountantsdienst al in november 2012 pleitte voor afwaardering van één van de twee installaties van het AEB. Daarnaast verscheen in het voorjaar van 2013 een kritisch rapport van adviesbureau PwC, waarin werd gesteld dat de toekomstplannen “niet voldoende navolgbaar” waren.