Blockchain platform geeft inzicht in regelgeving gevaarlijk goederentransport

12 december 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

UC Group en Safety Changer hebben plannen bekendgemaakt voor een platform dat blockchain inzet om beter inzicht te geven in de verschillende vormen van regelgeving die gelden voor het transport van gevaarlijke goederen op het Nederlandse transportnetwerk.

Dagelijks worden in Nederland honderdduizenden tonnen gevaarlijke goederen vervoerd. Het betreft hierbij zeer diverse stoffen als brandbare gassen (zoals lpg, propyleen en ethyleenoxide), toxische gassen (zoals ammoniak en chloor), brandbare vloeistoffen (zoals benzine, aardgascondensaat) en toxische vloeistoffen (zoals acrylnitril, fluorwaterstof en bromide). Van deze stoffen wordt veruit het grootste deel – namelijk 88% – vervoerd per schip. 10% gaat over de weg en de overige 2% wordt getransporteerd met de goederentrein.

Onder meer vanwege de strenge eisen die in Nederland gelden omtrent dit soort gevaarlijke transporten, zijn er in ons land al jaren geen ernstige ongelukken meer gebeurd. Op het spoor is bijvoorbeeld al meer dan honderd jaar niemand meer overleden als gevolg van gevaarlijk goederenvervoer. Wel vinden er af en toe nog kleinere incidenten plaats, zoals op 6 maart 2015. Toen botste in Tilburg een passagierstrein op een goederentrein, waardoor een beperkte hoeveelheid van het brandbare gas butadieen uit de goederentrein lekte.

Terwijl de regelgeving zorgt voor een sterke veiligheid, levert het aan de andere kant een administratieve opgave op voor transporteurs van gevaarlijke goederen. Een van de nog altijd bestaande uitdagingen is volgens Christian Ackermans, managing partner bij UC Group, dat de informatie omtrent gevaarlijke goederen binnen bedrijven gefragmenteerd is. Daarnaast geeft hij aan dat de regelgeving vanuit de overheid te wensen overlaat: “Bedrijven hebben te maken met verschillende vormen van bevoegd gezag, wat het onduidelijk en ingewikkeld maakt je zaakjes rondom veiligheid op orde te krijgen. Er is duidelijk behoefte aan overzicht in wet en regelgeving omtrent gevaarlijke goederen.”

Blockchain platform moet transport van gevaarlijke goederen veiliger maken

In een poging de kloof te overbruggen, hebben UC Group – een adviesbureau gespecialiseerd in supply chain en logistiek – en Safety Changer – een bedrijf gericht op company veiligheidsmanagement – de krachten gebundeld om samen te werken aan wat ze tot het ‘DG360-platform’ hebben gedoopt. Met dit platform willen ze een innovatief instrument vormen met behulp van de inzet van blockchain, waarmee de benodigde transparantie en kennis moet worden behaald. 

Blockchain is een gegevensstructuur voor een grootboek voor digitale mutaties dat niet wordt beheerd door één centrale provider, maar wordt gedeeld in een gedistribueerd netwerk van computers. Dit innovatieve concept zorgt voor een meer open, transparant en openbaar te verifiëren systeem dat volgens veel experts zal leiden tot een fundamentele verandering in de manier waarop we waarde en gegevens uitwisselen. De techniek werd bekend door Bitcoin en is momenteel vooral in trek binnen de financiële sector. Experts stellen echter dat de techniek in allerlei branches kan worden ingezet. 

Oplossing voor gebrek aan toezicht

Ackermans ziet het platform als een nuttige oplossing voor de onduidelijkheid en het gebrek aan toezicht op regelgeving rondom de veiligheid van opslag en vervoer van gevaarlijke goederen. Het DG360-platform zal gebruikmaken van blockchain-technologie om de verschillende vormen van wet- en regelgeving te monitoren en vastleggen, wat zal resulteren in beter inzicht in de regelgeving voor alle stakeholders binnen de keten, zo stellen de initiatiefnemers: “De beheersbaarheid van veiligheid en de daarbij horende regelgeving staat centraal.”

Gevraagd naar waarom er voor blockchain is gekozen, wijst Ackermans op de gedecentraliseerde manier van werken die de technologie mogelijk maakt: “Door gebruik te maken van blockchain kan het vertrouwen ontstaan bij partijen om met elkaar samen te werken. Op deze manier is horizontaal toezicht mogelijk.” Hij vervolgt: “Zekerheid is in veiligheidsland enorm belangrijk. De markt zit niet te wachten op een ondoorzichtig en onbetrouwbaar systeem.”

Momenteel bevindt DG360 zich nog in prototype-fase. Naar verwachting zal het platform in het eerste kwartaal van 2018 gereed zijn om in gebruik te worden genomen. Het is niet voor het eerst dat blockchain wordt ingezet binnen de logistiekbranche: eind vorig jaar maakten meer dan vijftien Nederlandse partijen uit zowel de private als de publieke sector bekend dat ze de handen ineen hebben geslagen om een programma te lanceren dat applicaties zal ontwerpen en ontwikkelen om blockchain-technologie toe te passen in de vervoerssector.