UC Group onderzoekt tevredenheid en succes ERP implementaties

01 augustus 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Van alle verandertrajecten worden ERP implementaties in de regel gezien als een van de meest complexe. De enorme IT-complexiteit, in combinatie met de grote impact die het heeft op processen, mensen en cultuur, maakt het voor managers een uitdaging om deze trajecten tot een goed einde te brengen. Om meer inzicht te krijgen in de status van ERP-implementaties in het landschap voert UC Group jaarlijks een benchmark uit. Daarin neemt het onder andere de succesfactoren onder de loep en ook de do’s en don'ts die hierbij komen kijken.

Voor het managen van hun bedrijfsvoering maken veel bedrijven in ons land gebruik van een ERP-softwarepakket. Dit soort software ondersteunt alle processen in een organisatie – het is een centraal punt waarin alle gegevens van onder meer klanten, artikelen en leveranciers bij elkaar komen. Vaak bieden ERP-oplossingen de mogelijkheid om bedrijfskritische applicaties in te bouwen, zodat de oplossing goed aansluit op de organisatie die er gebruik van maakt.

De keuze voor een ERP-oplossing wordt bepaald door veel factoren zoals bedrijfsgrootte, complexiteit van de processen, kosten, implementatie(partner) en locatie waar de software draait. Ook per branche zijn er wezenlijke verschillen te zien in het gebruik van ERP-software. Zo is bijvoorbeeld in de maakindustrie het aantal geïmplementeerde ERP-oplossingen een stuk hoger dan in het onderwijs en de zorg. De trend van de laatste jaren is dat steeds meer oplossingen hosted (bij een 3e partij) of in de cloud draaien en de lokale- en remote oplossingen afnemen.

Slecht trackrecord ERP-implementaties

Er zijn honderden geschreven boeken en meningen te vinden over het fenomeen ERP-implementaties. Volgens een schatting slaagt slechts 10% van ERP-implementaties op basis van het gemaakte plan (dat wil zeggen: op tijd en binnen het budget en met de geplande functionaliteit). Ter vergelijking, over het algemeen hebben strategie-implementaties een slagingspercentage van rond de 40%, terwijl bij complexe cultuurveranderprojecten de slagingskans tussen de 20%-30% ligt. Of projecten ‘slagen’ is overigens wel afhankelijk van hoe succes wordt gedefinieerd. In elk geval is het bekend dat hoe complexer veranderprogramma’s worden, des te lager de kans dat deze aan de vooraf gestelde doelstellingen weet te voldoen.

Jaarlijkse ERP benchmark UC Group onderzoekt tevredenheid over en succes van ERP implementaties

In het geval van ERP-implementaties is het geschatte slagingspercentage van 10% alarmerend te noemen. Dit aangezien veel organisaties in Nederland gebruik maken van een ERP-systeem. Zo maakt in het corporate-segment meer dan 95% er gebruik van, aangezien ze niet zonder kunnen en maakt twee derde van de middel(grote) organisaties (2016) er gebruik van. Ook bij MKB-bedrijven is het percentage, hoewel lager dan bij grotere bedrijven, nog altijd hoog te noemen.

Om hun ERP-trackrecord te verhogen, zoeken managers en IT’ers bij organisaties steeds vaker naar manieren om hun implementatie te verbeteren, onder meer door beter projectmanagement, governance, executie, change management en training & ontwikkeling. Ze worden daarbij gesteund door tal van onderzoeken, best practices, casestudies en methodologieën, ontwikkeld door strategen, organisatieadviseurs en IT-experts.

UC Group ERP-benchmark

Een partij die al jarenlang actief is in het ERP-domein en jaarlijks onderzoek doet binnen het vakgebied, is UC Group. Gevestigd in Roterdam is het interim- en adviesbureau vooral actief in de maak- en verplaatsindustrie en de retailsector en biedt het diensten op het gebied van strategie, advies, realisatie en borging. “We doen elk jaar onderzoek naar hoe tevreden de gebruikers van ERP-systemen zijn over zowel hun systeem als de implementatie er van. Hiermee willen we een beeld krijgen van de tevredenheid van gebruikers over hun ERP-oplossing, maar vooral over de implementatiefase”, aldus een woordvoerder van het adviesbureau. 

Met de bevindingen uit hun onderzoek wil UC Group de kennis over ERP-implementatietrajecten – en hoe deze het beste moeten worden ingericht – verhogen, om zo onder de streep bij te dragen aan het opkrikken van het drastische slagingspercentage van 10%. “Kosten worden vaak ruimschoots overschreden en dit is schokkend. ERP implementeren moet zeer serieus worden genomen, door de gehele organisatie. Kennis is hierin de eerste stap.”

Deelnemen aan de 2017 editie van de UC Group benchmark kan op deze pagina. De enquête is bedoeld voor elke professional die leidinggeeft aan of betrokken is geweest bij een ERP-implementatietraject.

Gerelateerd: 10 succesfactoren voor een succesvolle ERP implementatie.