Blockchaintechnologie wordt vast onderdeel van financiële wereld

15 februari 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Negen van de tien bestuurders uit de financiële dienstverleningssector zegt dat blockchain tegen 2026 een vast onderdeel zal vormen van hun strategie en bedrijfsvoering. 

De blockchain is de technologische ruggengraat van virtuele valuta bitcoin. Sinds de opkomst van crypto currencies, wordt blockchain technologie gezien als een ontwikkeling met mogelijk disruptieve gevolgen voor de financiële dienstverlening. Verschillende onderzoeken hebben de afgelopen jaren aandacht besteedt aan het gigantische potentieel van blockchain toepassingen, van de mogelijkheid om bankprocessen opnieuw vorm te geven tot het compleet veranderen van de manier waarop transacties worden uitgevoerd en afgehandeld. 

De snelle opkomst van de technologie gaat gepaard met grote interesse vanuit de financiële sector. Volgens een recent onderzoek van Synechron onder 200 senior (IT-)leidinggevenden uit de financiële dienstverleningssector in de VS, de UK en Europa is twee derde (67%) van de financiële dienstverleners actief betrokken bij blockchain initiatieven. 13% van de senior leidinggevenden geeft aan een blockchain team te hebben opgezet of te zullen opzetten, en bijna een vijfde (17%) heeft tenminste één mogelijke toepassing voor de technologie geïdentificeerd. 15% geeft aan zelf of samen met een partner, een pilotapplicatie te hebben gebouwd op basis van blockchain technologie, en bijna een kwart (23%) neemt deel in een blockchain werkgroep.

Blockchain budgetten

De blockchain initiatieven die banken en andere financiële dienstverleners ondernemen worden goed gefinancierd. 87% van de respondenten geeft aan dat er voldoende budget is om hun blockchain projecten ten uitvoer te brengen, en een nog grotere groep van 94% geeft aan dat bestuursleden betrokken zijn bij het vormgeven van de blockchain projecten. 

Blockchain wordt mainstream

Op de lange termijn geloven negen van de tien leidinggevenden (89%) dat over minder dan 10 jaar (in 2026) op blockchain gebaseerde technologieën onderdeel uitmaken van de dagelijkse bedrijfsvoering van financiële dienstverleners. Volgens de auteurs, suggereren de onderzoeksresultaten dat de meerderheid van de financiële dienstverleners vertrouwen heeft in het innovatieve potentieel van blockchain op de lange termijn. De huidige spreiding in hoeveel actie banken ondernemen op blockchain gebied, laat volgens de onderzoekers zien dat een groot deel van de organisaties hun opties aan het overwegen zijn en actie zullen ondernemen op het moment dat zij bepaald hebben hoe zij zoveel mogelijk toegevoegde waarde uit de technologie kunnen halen. “Het is duidelijk dat veel financiële dienstverleners serieus de toepassingen van blockchain in hun organisatie overwegen of deze technologie al in de praktijk brengen”, aldus Faisal Husain, CEO van Synechron 

Het onderzoek benadrukt dat, net als bij alle nieuwe technologische ontwikkelingen, de opkomst van blockchain verschillende uitdagingen met zich meebrengt. De grootste uitdaging, volgens 70% van de respondenten, is een gebrek aan human resources en talent binnen hun organisaties. Naast recruitment en behoud van talent noemen de respondenten verschillende technologische vraagstukken als obstakel voor de implementatie van blockchain. Volgens 29% is de interoperabiliteit het belangrijkste probleem, wijzend op het feit dat het soms niet mogelijk is om de ene oplossing te integreren met een andere applicatie omdat die draait op een andere infrastructuur. Privacy en schaalbaarheid worden beide door iets minder dan 21% van de respondenten als belangrijke uitdaging genoemd.

Ook wet- en regelgeving vormen een belangrijk obstakel voor blockchain technologie. Respondenten geven aan dat onzekerheid, of inconsistentie, in het internationale wet- en regelgeving landschap rondom blockchain de implementatie van de technologie kan vertragen en mogelijk duurder maakt. Bijna 25% van hen zegt in het onderzoek pas actie te zullen ondernemen wanneer de wettelijke kaders meer vaststaan. Volgens de onderzoekers zouden de recente richtlijnen van FINRA al enige verandering kunnen brengen in het aandeel respondenten dat wacht op meer duidelijkheid.

“Bedrijven zullen voor elk van de uitdagingen zorgvuldig moeten overwegen hoe zij hiermee omgaan. Zij hebben kennis nodig op al deze gebieden voordat zij een strategische beslissing kunnen maken over hoe zij verder gaan en actie ondernemen”, legt Husain uit. 

Blockchain investeringen

Om banken en verzekeraars te helpen bij het omarmen van blockchain technologie heeft Synechron vorig jaar een speciaal Blockchain Accelerator’ programma gelanceerd. Het initiatief van het wereldwijde technologie en consultancybureau richt zich op het ondersteunen van snelle ontwikkeling van concepten en prototypes gebaseerd op blockchain technologie. 

Andere sectoren

Hoewel er vooral vanuit de financiële wereld veel aandacht gaat naar de ontwikkelingen op het gebied van blockchain, biedt de technologie ook potentiële waarde voor andere sectoren. Ook in de logistieke sector (transacties en flows), energiesector (smart contracts), publieke sector (eGovernment) en huizenmarkt (optimalisatie van hypotheekprocessen) zijn kansen om blockchain technologie toe te passen aanwezig. Zo ontstond er in het najaar van 2016 een groep bedrijven, waaronder ook adviesbureaus Centric en Innopay, die samen onderzoek doen naar mogelijke toepassingen voor de logistieke sector. 

Gerelateerd: Blockchain technologie biedt de bankensector grote kansen.