Vintura-consultant Tim Widdershoven draagt bij aan verbetering borstkankerzorg

07 december 2017 Consultancy.nl 8 min. leestijd

Tim Widdershoven is sinds twee jaar Consultant bij Vintura, waar hij zich inzet voor het realiseren van betekenisvolle impact in de zorg- en life sciences-sector. Eén van de eerste projecten waarover hij de leiding kreeg, was het opzetten van een centrum voor borstkankerzorg. Drie zorginstellingen wilden de handen ineenslaan om de zorg voor vrouwen met (een vermoeden van) borstkanker zo goed mogelijk te organiseren. Hij vertelt over zijn ervaringen tijdens het project en zijn tijd bij Vintura. 

“Op een avond in mei kijken vijftien professionals ons ongeduldig aan”, vertelt de 33-jarige Widdershoven. Hij heeft zojuist samen met een collega van Vintura geluisterd naar het plan dat er ligt voor het verbeteren van het zorgpad voor vrouwen die (mogelijk) borstkanker hebben. “Er ligt een prachtige visie voor de patiënten, dus niets staat implementatie van de beste zorg volgens de professionals nog in de weg. Maar op de vraag wat dan de beste zorg is, wat zij verstaan onder kwaliteit en hoe ze dit inzichtelijk maken, komt geen eenduidig antwoord.” Borstkankerzorg is complex, zo legt hij uit. Het betreft multidisciplinaire zorg die op vele manieren te organiseren is. Hoe kom je er dan achter wat de ‘juiste’ manier is? 

Verbetering zorgpad

Eén op de zeven Nederlandse vrouwen krijgt borstkanker, waarmee het onder deze groep de meest voorkomende vorm van kanker is. De ziekte veroorzaakt natuurlijk veel leed onder de vrouwen die eraan lijden en hun directe omgeving, maar ook vrouwen die in afwachting zijn van een diagnose bevinden zich vaak in een vervelende periode. Ze hebben een ‘knobbeltje’ gevonden, of tijdens een bevolkingsonderzoek is er een afwijkend resultaat, waarmee een onzekere periode begint. Er is dan ook veel te winnen bij een zo optimaal mogelijk georganiseerd zorgpad voor vrouwen met (een vermoeden van) borstkanker. Door toegenomen volumenormen, nieuwe technieken en een bundeling van expertise is de kwaliteit van borstkankerzorg in de afgelopen jaren vooruitgegaan. De drie zorginstellingen besloten in te spelen op deze ontwikkeling door gezamenlijk de borstkankerzorg in hun regio anders te gaan organiseren

Tim Widdershoven, Consultant,Vintura

Vintura werd gevraagd hierover mee te denken en gaf Widdershoven de leiding over het project. Hoewel de medisch specialisten van de drie instellingen al goed samenwerken, konden ze hulp gebruiken om verder te integreren en hun gezamenlijke visie te vertalen naar een eenduidig en concreet plan dat met succes geïmplementeerd kan worden: “Hoe wordt onze visie op papier werkelijkheid, zodat de kwaliteit van borst(kanker)zorg verbetert, we kunnen investeren én de zorg op lange termijn voor de regio behouden blijft?”, omschrijft Widdershoven de centrale vraagstelling voor het verbeterplan.  

Impact in de zorg

Hij legt uit dat hij zelf ook een achtergrond heeft in de medische sector en waarom hij er uiteindelijk toch voor koos zich vanuit het adviesvak in te zetten voor de zorg: “Gedurende mijn studie geneeskunde ontdekte ik dat ik meer waarde kon toevoegen aan de zorg door niet aan het bed te gaan staan van de individuele patiënt, maar door mijn energie te richten op de uitdagingen van de gezondheidszorg in zijn geheel.” Hij volgde naast zijn studie Geneeskunde een master in gezondheidswetenschappen en ging daarna aan de slag bij &samhoud, waar hij werkte tot zijn overstap naar Vintura.

Bij &samhoud deed Widdershoven al ervaring op in het werken aan grote verandertrajecten binnen de zorg: “Ik heb hierdoor een sterke basis op het gebied van organisatieontwikkeling, verandermanagement en leiderschapsontwikkeling.” Hij stelt dat deze ervaring hem effectief heeft gemaakt in het creëren van overeenstemming tussen diverse groepen stakeholders: “Door mijn achtergrond ben ik in staat mijn inhoudelijke kennis van de zorg te combineren met het perspectief van zowel patiënt, professional, verzekeraar, als maatschappij. Het is mijn overtuiging dat door deze groepen en belangen met elkaar te verenigen de zorg daadwerkelijk beter, goedkoper en toegankelijker wordt.”

Hij benadrukt dat hij nog altijd veel affiniteit heeft met de zorgsector: “Iedereen die daar zit is ooit gestart vanuit de intrinsieke drive om mensen beter te maken.” Tegelijkertijd zegt hij te hebben ervaren hoe zorgprofessionals onderdeel zijn geworden van een systeem dat lang niet altijd optimaal is: “Er zijn veel tegenstrijdige belangen. De financieringsstructuur achter het zorgsysteem is ingewikkeld en je ligt politiek gezien onder een vergrootglas; iedereen vindt er iets van.” Hij geniet ervan als consultant eraan te kunnen bijdragen dat zorgprocessen worden verbeterd, zeker wanneer er vele verschillende partijen bij betrokken zijn: “Dat maakt het enorm complex, maar voor mij is dat juist smullen. Om dan meaningful impact te hebben, dat is geweldig.” 

 Nieuwe propositie leidt tot patiëntvriendelijker en efficiënter zorgpad

Stakeholders verbinden

Hij vertelt dat het hoogst complexe traject rondom borstkankerzorg leidde tot een plan waar iedereen achter stond: “Een praktisch plan, dat recht doet aan de inzet van de professionals, die er veel vrije avonden aan hebben besteed. En nog veel belangrijker: een plan dat de kwaliteit van de borstkankerzorg voor vrouwen écht verbetert en op lange termijn voor de regio behoudt.” Zo wist men de duur van het diagnosetraject te halveren van veertien naar zeven dagen. Met het voltooien van het plan was de klus echter geenszins geklaard, zoals de anekdote van Widdershoven over de presentatie van het plan illustreert.

De toch al ingewikkelde borstkankerzorg wordt er niet direct eenvoudiger op wanneer drie instellingen besluiten samen te gaan werken, daar brengt een goed plan niet automatisch verandering in. Zoals Widdershoven al aangaf, is het ook nodig een soort van gezamenlijk idee te hebben over bepaalde kernbegrippen. Hij legt uit hoe men nader tot elkaar wist te komen: “We leggen de huidige zorgpaden van de drie instellingen naast elkaar, doorgronden alle ins & outs en bespreken ieders sterke kanten. Door steeds het patiëntbelang voorop te stellen, door te leren van nationale en internationale best practices en de buitenwereld te betrekken, overbruggen we verschillen en maken fundamentele keuzes.”

Nu het project is afgerond, kan Widdershoven tevreden terugkijken: “Voor mij was het een grote uitdaging om met zoveel stakeholders tot een plan te komen dat succesvol geïmplementeerd kon worden. De samenwerkende organisaties hebben nu een aantrekkelijke propositie voor patiënten, voor hun omgeving én ook voor huisartsen.” In lijn met de missie van Vintura, zijn hiermee concrete en meetbare verbeteringen gerealiseerd die ten goede komen aan de patiënten: “Het zorgpad is patiëntvriendelijker en efficiënter en vastgelegd in een doelmatig zorgproces. Dankzij het borstkankercentrum worden jaarlijks ruim 400 nieuwe patiënten sneller gediagnosticeerd, beter behandeld én verbetert hun kwaliteit van leven op de lange termijn.”

Quote Tim Widdershoven

Vintura en samenwerking

Widdershoven geeft aan trots te zijn om bij Vintura te werken: “Als je als bureau van 25 man voor alle toonaangevende ziekenhuizen en UMC’s werkt, mag je best zeggen dat je met die kleine club grote impact hebt. Nationaal en internationaal.” Ondanks de beperkte omvang van het team weet men volgens Widdershoven goed te concurreren met grotere bureaus: “Vanuit onze oprechte betrokkenheid hebben we vaak betere resultaten dan de grote jongens, maar we schreeuwen het niet van de daken. Misschien moeten we dat maar eens wat meer gaan doen.” 

Binnen het team van Vintura voelde Widdershoven zich vanaf het begin op zijn plek. Hij vertelt hoe hij al snel de leiding kreeg over een zeer complex project: “Op de dag dat ik een cruciale bijeenkomst met alle stakeholders had, belde ik ’s morgens vanuit Zeeland met Remco, een van de partners van Vintura. Toen ik aangaf dat ik enorm opzag tegen die meeting, zei hij meteen: ‘Ik kom nú naar je toe’. Hij schoof gewoon zijn hele agenda leeg en stapte in de auto.” De twee bespraken het project en verdeelde het nog te verrichten werk. “Crisis opgelost”, aldus Widdershoven.

Wat hij met de anekdote duidelijk wil maken, is dat je niet alles alleen moet willen doen en samen met anderen veel verder komt: “Had ik niet aan de bel getrokken, dan had ik niets geleerd en was de klant misschien de dupe geweest. Je kwetsbaar opstellen en toegeven dat je niet alles kunt – dat heb ik echt hier geleerd.” Hiermee raakt hij gelijk aan een van de belangrijkste aspecten van Vintura’s missie en van de krachtenbundeling van de drie zorginstellingen, het idee dat je vanuit samenwerking meer waardevolle impact kan creëren.