PBLQ begeleidt Patiëntenfederatie bij uitgifte niet-reanimerenpenning

07 november 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Onlangs heeft Patiëntenfederatie Nederland op verzoek van de Tweede Kamer de uitgifte van de niet-reanimerenpenning overgenomen van de NVVE. Op deze manier moet de penning breder verkrijgbaar worden. Jimco Drost en Nina van Loon van adviesbureau PBLQ begeleidden de Patiëntenfederatie tijdens diens voorbereidingen op de nieuwe taakstelling. Consultancy.nl stelde hen hier een aantal vragen over.

Sinds 2007 geeft de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) de niet-reanimerenpenning uit. Met behulp van deze penning kunnen mensen aangeven dat zij na een hartstilstand niet wensen te worden gereanimeerd. De penning is een wettelijk erkende wilsverklaring en verbiedt daarmee elke vorm van reanimatie bij de drager ervan. Op de penning staan de foto, geboortedatum en handtekening van de drager, die hem om de hals behoort te hangen zodat hij bij een poging tot reanimatie direct te zien is.

Een aantal jaar geleden besloot de Tweede Kamer dat er een neutralere penning verkrijgbaar moest worden door deze los te koppelen van het lidmaatschap van de NVVE. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ging op zoek naar een organisatie die de uitgifte wilde overnemen van de NVVE, zonder hier een verplicht lidmaatschap aan te koppelen. Patiëntenfederatie Nederland werd bereid gevonden, waarmee het ook voor mensen die om financiële of principiële redenen geen lid willen worden van de NVVE mogelijk is om de penning aan te vragen.

Om de overname van de uitgifte te begeleiden, werd adviesbureau PBLQ in de arm genomen. PBLQ-adviseurs Jimco Drost en Nina van Loon waren vanaf eind vorig jaar betrokken bij het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak dat ervoor moet zorgen dat de Patiëntenfederatie op tijd uitgerust zou zijn voor de nieuwe taak. Op 7 juni is de uitgifte van de penning daadwerkelijk overgedragen. Om meer te weten te komen over het traject, het uiteindelijke resultaat hiervan en de rol die PBLQ heeft vervuld, stelde Consultancy.nl een vijftal vragen aan Drost en Van Loon

Jimco Drost & Nina van Loon

Voor wie is de niet-reanimerenpenning precies bedoeld?

De penning is bedoeld voor wilsbekwame burgers die hun wens om niet gereanimeerd te willen worden middels een penning kenbaar willen maken. In navolging van de richtlijnen voor andere medische handelingen hanteert de Patiëntenfederatie de minimumleeftijd van zestien jaar en mogen personen die wilsonbekwaam zijn de penning niet bestellen.

Wat was precies de rol van PBLQ gedurende dit traject?

Wij hebben in het najaar een plan van aanpak opgesteld voor het ministerie van VWS om in kaart te brengen wat er nodig zou zijn voor de uitgifte van de penning door de Patiëntenfederatie. Hierbij valt te denken aan contracten en convenanten met externe organisaties, nieuwe medewerkers, IT-voorzieningen, backoffice, de financiële aspecten zoals een begroting, et cetera. De subsidieaanvraag die de Patiëntenfederatie heeft gedaan met het plan van aanpak is in februari door het ministerie van VWS toegekend. Hierna konden wij samen met de Patiëntenfederatie aan de slag om alles op poten te zetten.

Wat waren de belangrijkste obstakels gedurende het traject richting de uitgave van de penning?

De niet-reanimerenpenning is een beladen onderwerp vanwege de grote consequenties voor personen die de penning dragen. Veel verschillende partijen zijn betrokken en hebben een mening over de penning. Een belangrijke uitdaging was daarom om de partijen op één lijn te krijgen voor de informatievoorziening en uitgifte van de penning. Ook was er een voortdurende spanning tussen zorgvuldigheid bij het inregelen van de werkprocessen bij de Patiëntenfederatie en de wens om zo snel mogelijk aan personen die niet lid zijn van de NVVE de mogelijkheid te bieden om de penning te bestellen. Tot slot was het een uitdaging om een goede balans te vinden tussen digitalisering – een duidelijke wens van het ministerie van VWS en de Patiëntenfederatie – en de digitale vaardigheid van de aanvragers, die veelal op leeftijd zijn en niet altijd digitaal actief zijn.

continue verbeteren

Hoe was de NVVE betrokken bij de taakoverdracht?

De NVVE heeft de niet-reanimerenpenning met veel succes geïntroduceerd. Dit blijkt ook uit het belang dat het veld nu hecht aan een bredere uitgifte van de penning dan enkel aan NVVE-leden. Vanaf het begin van het traject zijn er gesprekken gevoerd met de NVVE over de overdracht. De Patiëntenfederatie Nederland en de NVVE hebben een convenant getekend waarin zij de overdracht van de penning hebben geregeld. Hierin was het heel belangrijk dat leden van de NVVE, maar ook andere burgers die de penning willen bestellen, geen overlast ervaren door de overdracht. De partijen hebben dan ook in de afspraken het belang van de burger die een niet-reanimerenpenning willen laten prevaleren. De NVVE heeft meegedacht met de nieuwe folder en heeft inzicht verschaft in hun werkprocessen zodat de Patiëntenfederatie niet opnieuw het wiel hoefde uit te vinden.

Tot slot, de uitgiftetaak is inmiddels overgedragen aan Patiëntenfederatie Nederland. Is het project daarmee voltooid of moeten er nog stappen worden gezet?

De niet-reanimerenpenning wordt inderdaad nu uitgegeven door de Patiëntenfederatie en daarmee komt het einde van onze ondersteuning in zicht. Het is altijd mooi om te zien wanneer de zaken intern zijn belegd en worden opgepakt en jijzelf als externe minder nodig bent. Het is echter nooit helemaal te voorzien hoe bepaalde zaken uitpakken en of de uitgifte echt loopt. We vinden het belangrijk dat we een situatie achterlaten waarin alle aspecten van de uitgifte optimaal geregeld zijn.

Van tevoren was daarom afgesproken dat we betrokken zouden blijven voor het realiseren van de eerste verbeterslagen. Op het moment werken we daarom nog aan een aantal punten die op basis van de eerste ervaringen in de uitgifte verbeterd kunnen worden. Denk hierbij aan aanpassingen in het systeem die het controleren van de bestellingen en doorzetten naar de leverancier makkelijker maken, of het aanpassen van de folder en de informatie op de website naar aanleiding van veelgestelde vragen. We hebben een scrum aanpak gehanteerd binnen dit project en een proces van continu verbeteren opgestart. Deze werkwijze kan nu door Patiëntenfederatie zelf worden gecontinueerd.